Route
Styrke
Start time
noon
Date
Feb. 15, 2013

Dragvoll idrettssenter med M.

Einhandsnedtrekk:
Venstre: 5x15@12,5kg
Høgre: 2x10@20kg, 2x10@22,5, 1x10@25kg

Åleine, blei difor einhands. Gjekk fint. Litt stor styrkeskilnad i armane.
Pressa nok ikkje venstre så hardt som eg kunne.

Bein, innoverføring einfots i trekkpunkt, liggjande på benk:
Høgre: 4x10@10kg.
Venstre: 4x10@7,5kg.

Triceps i trekkpunkt:
1x10@15kg
1x10@17,5kg
1x10@21,5kg
2x10@24kg
1x10@21,5kg

Bein, bakoverføring einfots i trekkpunkt, liggjande på benk.
4x15@12,5kg

Litt lågare vekt gjorde at eg klarte full rørsle i høgrefot, maksimalutslag bakover gjorde at krampetendensar kom. Good stuff.

Hofteleddsbøyar i trekkpunkt, einfots:
Høgre: 4x15@12,5kg.
Venstre: 4x15@12,5kg.

Mageøving i trekkpunkt, sitjande.
2x40@5kg

Vanskeleg å få til rørsla skikkeleg. Begrensar seg difor med belastning.

Einhands sitjande pullover i trekkpunkt.
Venstre: 3x10@5kg
Høgre: 1x10@5kg, 2x10@7,5kg


Login (or Sign Up) to leave a comment