Starttid
12:40
Dato
5. mars 2013

Dragvoll idrettssenter med M.

Nedtrekk:
2x30@10kg
1x10@20kg

Einhandsnedtrekk:
Høgre: 1x10@20kg, 1x10@22,5kg, 1x10@25kg, 3x8@27,5kg
Venstre: 4x10@20kg

Merkar at eg er markant svakare i venstre, i tillegg blir ting komplisert av at det er vanskelegare å halde kroppen i rett posisjon.

Einhands sitjande pullover i trekkpunkt:
Venstre: 1x10@10kg,3x10@12,5kg
Høgre: 4x15@10kg

Triceps i trekkpunkt, slynge:
1x21kg
3x24,5kg
1x21kg

Bein, innoverføring einfots i trekkpunkt, liggjande på benk:
4x10@10kg.

Bein, bakoverføring einfots i trekkpunkt, liggjande på benk.
4x20@10kg

Søkte klikkfri rørsle i høgre hofte, enda då opp med rørsle inn mot midten, gjorde det heile veldig tungt. Fekk pressa muskulatur trass i låg belastning.

Mageøving i trekkpunkt, sitjande, vendt bort frå trekkpunkt:
2x30@7,5kg
Vanskeleg å få til rørsla skikkeleg. Begrensar seg difor med belastning.

Mageøving i trekkpunkt, vendt mot trekkpunkt:
3x15@12,5kg
Essensielt nedtrekk der all rørsle er i magen.
Merka det godt, sjølv om rørsla ikkje er så stor.

God økt. Merkar at svetten kjem når eg pressar belastninga skikkeleg opp, må gjere meir av det.
Bør ha enkelte øvingar der ledd ikkje er begrensande, der eg kan ta skikkeleg i.

Logg inn (eller Registrer deg) for å kommentere