Avg HR
149 BPM , 74.5%
Max HR
176 BPM , 88%
Start time
7:47 p.m.
Date
Feb. 8, 2010
Max Speed
58.9 km/h
Calories
1159 kcal (0.1 kg bodyfat)
Avg Pedaling Cadence
85 RPM
Avg Cadence
79 RPM
 • Max Cadence
  106 RPM
 • Ålreit runde på rulla. Mer trøkk i hjula er fremdeles lettere.

  Loading graph...


  spinner
  Loading selection information...
  • m
  • m
  • BPM
  • BPM
  • BPM
  • deg
  • VAM
  • km/h
  • km/h
  • km/h
  • RPM
  • RPM
  • RPM
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
  • Andreas Bach writes:

   Ålreit runde på rulla. Mer trøkk i hjula er fremdeles lettere.


  Login (or Sign Up) to leave a comment
  Zoom Start Duration Length Elevation Speed Avg HR Avg cadence Max cadence
  19:47, 0 km 06:34 3.9 km +2/-2 m 36.2 km/h 65% 81 RPM 85 RPM
  19:54, 3.9 km 05:00 4.5 km +1/-2 m 54.9 km/h 80.5% 96 RPM 101 RPM
  19:59, 8.5 km 02:00 1.1 km -1 m 33.6 km/h 68.5% 70 RPM 98 RPM
  20:01, 9.5 km 05:00 4.3 km +1/-1 m 52.9 km/h 78.5% 91 RPM 97 RPM
  20:06, 13.8 km 02:00 0.3 km -1 m 11.5 km/h 70.5% 75 RPM 95 RPM
  20:08, 14.1 km 05:00 4.5 km +1/-1 m 55.5 km/h 82% 97 RPM 106 RPM
  20:13, 18.6 km 02:00 0.4 km +1/ 11.1 km/h 72% 70 RPM 105 RPM
  20:15, 19.0 km 05:00 4.5 km +1/-1 m 55.7 km/h 84.5% 97 RPM 105 RPM
  20:20, 23.5 km 02:00 1.0 km +1/ 30.8 km/h 72.5% 61 RPM 105 RPM
  20:22, 24.5 km 06:43 3.9 km km/h 68.5%

  Time in HR zones

  Zone Duration %
  0 (0% - 60%) 1 minute 11 seconds 2.9%
  1 (60% - 72%) 18 minutes 3 seconds 43.7%
  2 (72% - 82%) 11 minutes 47 seconds 28.5%
  3 (82% - 87%) 9 minutes 24 seconds 22.8%
  4 (87% - 92%) 51 seconds 2.1%

  Percentage of time spent in different HR, colored by zones

  Cadence distribution

  Speed distribution

  Zoom Duration Speed Start Length
  5 seconds 83.8 km/h 8.5 km 70 m
  10 seconds 66.7 km/h 8.4 km 138 m
  30 seconds 59.5 km/h 19.6 km 469 m
  1 minute 58.0 km/h 15.8 km 926 m
  4 minutes 56.6 km/h 14.9 km 3696 m
  5 minutes 55.9 km/h 19.1 km 4535 m
  10 minutes 50.2 km/h 4.2 km 8122 m
  20 minutes 47.3 km/h 3.4 km 15.3 km
  30 minutes 45.3 km/h 1.6 km 22.1 km