Start time
7:30 p.m.
Date
Sept. 24, 2013

Dragvoll idrettssenter med M.
Fokus på beinøvingar.

Skulderrotasjon, utover:
3x20@7,5kg , 1x15@7,5kg

Utoverføring bein, einfots, i kabelsøyle:
4x30@7,5kg

Sitjande denne gongen, så det blir litt skrått og triggar bakside av lår meir. Fungerer ok, få problem med stabilisering av kne på denne måten.

Innoverføring bein, einfots, i kabelsøyle:
3x30@7,5kg, 1x20@7,5kg

Bakoverføring bein, einfots, i kabelsøyle:
4x30@10kg

Beinekstensjon, einfots, i kabelsøyle:
H: 4x20@5kg
V: 3x20@5kg, 1x15@5kg

Køyrer lågare belastning og fleire repetisjonar enn optimalt sett for rå styrke, men det er eit valt kompromiss mtp. ledd.

Stor &#%#H%! under utoverføring på høgre bein, gigantisk klikk i hofta, fekk justert rørsla og fullført ok likevel.

Merkar det generelt godt i muskulatur på bakside av bein, på trass av pinglete seriar.

Login (or Sign Up) to leave a comment