Route
Styrke
Start time
5:45 p.m.
Date
Nov. 19, 2013

Dragvoll idrettssenter.

Staking/Roing:
1x7@7,5kg 50% middels/50% høg

Framoverføring bein, einfots:
1x10@7,5kg, 4x20@7,5kg

Særs ubehageleg i høgre hofte dei to siste seriane. Abnormt med klikking. Ikkje veldig sliten, men likevel veldig vanskeleg å gjennomføre. Kan det vere at leddrørsla er sårbar når eg byrjar bli sliten?

Bakoverføring bein, einfots:
H: 2x20@10kg, 2x30@10kg
V: 2x30@10kg, 2x20@10kg

Pussig problem med andinga undervegs, må passe på å ha frie luftvegar når eg tek denne øvinga. Justering gjorde at eg plutseleg orka å ta fleire med høgre bein.

Pullover, einhands, ståande:
1x20@7,5kg

Overraskande tungt til å vere så låg belastning, men fungerte greitt nok.

Roing:
1x7min@7,5kg høg

Login (or Sign Up) to leave a comment