Avg HR
62 BPM , 33.0%
Max HR
123 BPM , 65.4%
Route
varmbo-kirka-loddegård
Distance
10.0 km
Ascent
87 m (8.7 m/km)
Descent
56 m
Max altitude
36 m
Start time
6:10 p.m.
Date
March 9, 2015
Max Speed
14.4 km/h
Calories
88 kcal (0.0 kg bodyfat)

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • stabel
   March 9, 2015

  pulsbeltet tuller (som vanlig). 3mnd gammelt.. Må visst skaffe meg kontakt-gel til "polene".

Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Duration Length Elevation Speed Avg HR
18:10, 0.0 km 05:25 1 km +21/-1 m 11.1 km/h 51.6%
18:15, 1.0 km 05:11 1 km +5/-7 m 11.6 km/h 55.9%
18:21, 2.0 km 05:18 1 km +4/-5 m 11.3 km/h 35.6%
18:26, 3.0 km 05:20 1 km +15/-16 m 11.2 km/h 28.7%
18:31, 4.0 km 05:41 1 km +19/-2 m 10.5 km/h 27.7%
18:37, 5.0 km 05:13 1 km +5/-5 m 11.5 km/h 27.1%
18:42, 6.0 km 05:20 1 km +1/-9 m 11.3 km/h 26.6%
18:47, 7.0 km 05:32 1 km +7/-3 m 10.9 km/h 26.6%
18:53, 8.0 km 05:15 1 km +6/-5 m 11.4 km/h 25%
18:58, 9.0 km 05:21 1 km +6/-5 m 11.2 km/h 23.9%
19:04, 10.0 km 03 0.0 km 12.5 km/h

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 51 minutes 9 seconds 95.3%
1 (60% - 72%) 2 minutes 31 seconds 4.7%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Speed distribution

Zoom Duration Speed Start Length Elevation
5 seconds 14.0 km/h 3.8 km 7 m +0 / -0 m
10 seconds 13.9 km/h 3.7 km 43 m +0 / -1 m
30 seconds 13.3 km/h 8.7 km 112 m +0 / -2 m
1 minute 13.0 km/h 3.6 km 210 m +0 / -10 m
4 minutes 12.3 km/h 3.6 km 821 m +16 / -13 m
5 minutes 12.1 km/h 3.6 km 1011 m +17 / -13 m
10 minutes 11.6 km/h 0.9 km 1937 m +8 / -11 m
20 minutes 11.4 km/h 0.8 km 3800 m +32 / -29 m
30 minutes 11.2 km/h 3.6 km 5622 m +45 / -38 m