Avg HR
113 BPM , 63.5%
Max HR
149 BPM , 83.7%
Start time
10:59 a.m.
Date
March 4, 2016
Calories
474 kcal (0.1 kg bodyfat)

Dragvoll idrettssenter med H.
Kjente meg litt sliten, tom og skeptisk før økta, men tøying gjorde som vanleg susen. Første kvalitetsøkt etter sjukdom.

15min tøying:
2x200s side rygg, liggjande på bosu-ball.
Meir utforsking av effektiv tøying på venstre side, klart gunstig effekt.

Knebøy i Smith-maskin:
2x10@50kg+stang
2x10@100kg+stang
1x5@140kg+stang
1x5@160kg+stang
1x5@180kg+stang
1x4@190kg+stang PERS djup (5,1x kroppsvekt)
1x5@190kg+stang

Antydningar til ubehag i venstre side bekken på 100-140kg, men eg mangla ikkje kraft. Kom seg etter fleire seriar.
Merkar no at vi har problemfri utføring av knebøy mtp. startposisjon og kor djupt eg går. Eg har no få/ingen utfordringar med posisjonering av bein. Eg har heller ingen smerter i kne eller hofte knytt til høg belastning.
Det er faktisk kun muskulær styrke som gjer det utfordrande på 190kg+stang. Herleg kjensle.

5min tøying:
3x60s bakside lår venstre
Kan her vere gunstig å trekkje beinet opp ("dra i hælen") for å få maksimal strekk i bakside kne.

Benkpress:
1x10@stang
1x10@40kg
1x5@50kg
1x5@60kg
1x5@70kg
3x5@75kg

Litt rykkete rørsle i venstre arm på 40 og 50kg, men uproblematisk med varme og tyngre belastning.
Det er pdd. ikkje rom for å gå veldig mykje høgare i maksimalbelastning. Antar det er gunstig å liggje på 3-4x5@75kg ei stund.
Utføring er framleis ganske god og symmetrisk, venstre arm heng iallfall veldig godt med.

8min tøying:
2x60s rotert nakke
2x60s rett side nakke

Kjerneøving, sidemuskulatur, sidevegs i Smith-maskin:
H: 3x8 m. 7kg rundt leggar.
V: 3x8 m. 7kg rundt leggar.

Valte denne gongen å køyre høgre side først for å utforske ev. fatigue knytt til mange seriar.
Resultat: Enklare å gjennomføre høgre side når denne var først. Venstre side blei litt tyngre, men eg klarte likevel gjennomføre venstre side meir enn ok.
Tydeleg ei betre løysing enn tidlegare.

Kneekstensjon, sitjande, i strikk:
V: 3x15
H: 3x15

Litt dårleg kvalitet, men rep 12-15 var iallfall litt slitsame.

Beincurl, sitjande, i strikk:
V: 2x20
H: 2x20

Merka her at eg fekk litt høg puls og var generelt andpusten. Er nok gunstig å leggje inn tøying anten midt i strikkøvingane eller mellom kjerne og strikk for å få litt ekstra pause.

6min tøying:
2x60s muskulatur underarm
2x60s handledd

Evaluering: Knalløkt, endeleg. Har observert at vi truleg har køyrd litt korte pausar ei tid (10 minuttar totalt for benkpress, 15min totalt for knebøy). Truleg gunstig å vere litt meir påpasseleg med pauselengdar for seriar ved høg belastning.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Dragvoll idrettssenter med H.
  Kjente meg litt sliten, tom og skeptisk før økta, men tøying gjorde som vanleg susen. Første kvalitetsøkt etter sjukdom.

  15min tøying:
  2x200s side rygg, liggjande på bosu-ball.
  Meir utforsking av effektiv tøying på venstre side, klart gunstig effekt.

  Knebøy i Smith-maskin:
  2x10@50kg+stang
  2x10@100kg+stang
  1x5@140kg+stang
  1x5@160kg+stang
  1x5@180kg+stang
  1x4@190kg+stang PERS djup (5,1x kroppsvekt)
  1x5@190kg+stang

  Antydningar til ubehag i venstre side bekken på 100-140kg, men eg mangla ikkje kraft. Kom seg etter fleire seriar.
  Merkar no at vi har problemfri utføring av knebøy mtp. startposisjon og kor djupt eg går. Eg har no få/ingen utfordringar med posisjonering av bein. Eg har heller ingen smerter i kne eller hofte knytt til høg belastning.
  Det er faktisk kun muskulær styrke som gjer det utfordrande på 190kg+stang. Herleg kjensle.

  5min tøying:
  3x60s bakside lår venstre
  Kan her vere gunstig å trekkje beinet opp ("dra i hælen") for å få maksimal strekk i bakside kne.

  Benkpress:
  1x10@stang
  1x10@40kg
  1x5@50kg
  1x5@60kg
  1x5@70kg
  3x5@75kg

  Litt rykkete rørsle i venstre arm på 40 og 50kg, men uproblematisk med varme og tyngre belastning.
  Det er pdd. ikkje rom for å gå veldig mykje høgare i maksimalbelastning. Antar det er gunstig å liggje på 3-4x5@75kg ei stund.
  Utføring er framleis ganske god og symmetrisk, venstre arm heng iallfall veldig godt med.

  8min tøying:
  2x60s rotert nakke
  2x60s rett side nakke

  Kjerneøving, sidemuskulatur, sidevegs i Smith-maskin:
  H: 3x8 m. 7kg rundt leggar.
  V: 3x8 m. 7kg rundt leggar.

  Valte denne gongen å køyre høgre side først for å utforske ev. fatigue knytt til mange seriar.
  Resultat: Enklare å gjennomføre høgre side når denne var først. Venstre side blei litt tyngre, men eg klarte likevel gjennomføre venstre side meir enn ok.
  Tydeleg ei betre løysing enn tidlegare.

  Kneekstensjon, sitjande, i strikk:
  V: 3x15
  H: 3x15

  Litt dårleg kvalitet, men rep 12-15 var iallfall litt slitsame.

  Beincurl, sitjande, i strikk:
  V: 2x20
  H: 2x20

  Merka her at eg fekk litt høg puls og var generelt andpusten. Er nok gunstig å leggje inn tøying anten midt i strikkøvingane eller mellom kjerne og strikk for å få litt ekstra pause.

  6min tøying:
  2x60s muskulatur underarm
  2x60s handledd

  Evaluering: Knalløkt, endeleg. Har observert at vi truleg har køyrd litt korte pausar ei tid (10 minuttar totalt for benkpress, 15min totalt for knebøy). Truleg gunstig å vere litt meir påpasseleg med pauselengdar for seriar ved høg belastning.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Puls
10:59, 0 km 02:33 43.3%
11:02, 0 km 04:11 40.4%
11:06, 0 km 03:51 38.8%
11:10, 0 km 04:53 39.3%
11:15, 0 km 01:50 55.6%
11:17, 0 km 16:45 69.1%
11:34, 0 km 04:02 73.6%
11:38, 0 km 53 74.2%
11:39, 0 km 11:28 68.5%
11:50, 0 km 08:27 61.2%
11:58, 0 km 05:04 61.2%
12:04, 0 km 01:39 70.8%
12:05, 0 km 18:23 66.3%
12:24, 0 km 02:36 64.6%
12:26, 0 km 15:39 73.0%
12:42, 0 km 08:57 65.2%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 27 minutes 21 seconds 24.6%
1 (60% - 72%) 59 minutes 43 seconds 53.6%
2 (72% - 82%) 23 minutes 44 seconds 21.3%
3 (82% - 87%) 32 seconds 0.5%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Zoom Duration Speed Start Length