Avg HR
118 BPM , 66.3%
Max HR
175 BPM , 98.3%
Start time
1:07 p.m.
Date
May 10, 2016
Calories
500 kcal (0.1 kg bodyfat)

Dragvoll idrettssenter med I.

Oppvarming på eiga hand:
Gangintervall på tredemølle
Total gangdistanse: 280m
1x3min@2,0km/h 2%
1x2min@2,6km/h 2%
1x3min@2,0km/h 2%

Balansetrening, eittbeins:
H: 3x45s med auge attlatne på golv.
V: 3x45s med auge attlatne på golv.

Venstre går lett, høgre er veldig utfordrande på grunn av liten kontaktflate. Må ha optimal timing for at det skal gå, til tider vanskeleg å finne denne.

Hangups:
1x40
1x30

Fokus på korrekt gjennomføring utan antydningar til juks.
Andre serie er veldig tung, bør nok absolutt vurdere lengre pause.

Benkpress:
1x20@stang
1x10@40kg
1x8@50kg
1x6@60kg
1x5@70kg
3x8@75kg

Endra litt på ting, valte å køyre fleire repetisjonar, dette gjekk ganske fint.

Tøying:
2x200s side rygg, liggjande på bosu-ball.
Med oksygentilførsel, litt usikker på om det eigentleg har så mykje for seg, men verdt forsøket.

Knebøy i Smith-maskin:
2x10@50kg+stang
1x5@130kg+stang
1x5@170kg+stang
1x10@200kg+stang
1x14@200kg+stang (til feiling)

Valte å endre litt her og, ved å køyre fleire repetisjonar på litt mindre enn maksbelastning.
Kutta til to seriar med tanke på markløft, køyrde siste serie til nestenfeiling. Tvilar sterkt på at eg hadde klart 15.

Tøying:
V: 3x60s handledd
H: 3x60s handledd
Nakke: 2x40s høgre side rett

Markløft:
1x10@stang(20kg)
1x5@40kg
1x5@60kg
2x5@90kg

Gjekk rett frå 60 til 90, dette gjekk ganske greitt.
Snordraget rundt handledd er ganske drøyt, ser fram til å få ei betre løysing på dete.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Dragvoll idrettssenter med I.

  Oppvarming på eiga hand:
  Gangintervall på tredemølle
  Total gangdistanse: 280m
  1x3min@2,0km/h 2%
  1x2min@2,6km/h 2%
  1x3min@2,0km/h 2%

  Balansetrening, eittbeins:
  H: 3x45s med auge attlatne på golv.
  V: 3x45s med auge attlatne på golv.

  Venstre går lett, høgre er veldig utfordrande på grunn av liten kontaktflate. Må ha optimal timing for at det skal gå, til tider vanskeleg å finne denne.

  Hangups:
  1x40
  1x30

  Fokus på korrekt gjennomføring utan antydningar til juks.
  Andre serie er veldig tung, bør nok absolutt vurdere lengre pause.

  Benkpress:
  1x20@stang
  1x10@40kg
  1x8@50kg
  1x6@60kg
  1x5@70kg
  3x8@75kg

  Endra litt på ting, valte å køyre fleire repetisjonar, dette gjekk ganske fint.

  Tøying:
  2x200s side rygg, liggjande på bosu-ball.
  Med oksygentilførsel, litt usikker på om det eigentleg har så mykje for seg, men verdt forsøket.

  Knebøy i Smith-maskin:
  2x10@50kg+stang
  1x5@130kg+stang
  1x5@170kg+stang
  1x10@200kg+stang
  1x14@200kg+stang (til feiling)

  Valte å endre litt her og, ved å køyre fleire repetisjonar på litt mindre enn maksbelastning.
  Kutta til to seriar med tanke på markløft, køyrde siste serie til nestenfeiling. Tvilar sterkt på at eg hadde klart 15.

  Tøying:
  V: 3x60s handledd
  H: 3x60s handledd
  Nakke: 2x40s høgre side rett

  Markløft:
  1x10@stang(20kg)
  1x5@40kg
  1x5@60kg
  2x5@90kg

  Gjekk rett frå 60 til 90, dette gjekk ganske greitt.
  Snordraget rundt handledd er ganske drøyt, ser fram til å få ei betre løysing på dete.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Puls
13:07, 0 km 03:03 74.7%
13:10, 0 km 44 74.2%
13:11, 0 km 02:01 78.7%
13:13, 0 km 46 78.1%
13:14, 0 km 01:02 79.8%
13:15, 0 km 44 79.2%
13:16, 0 km 02:02 79.2%
13:18, 0 km 04:00 71.3%
13:22, 0 km 05:47 74.2%
13:28, 0 km 03:42 72.5%
13:31, 0 km 05:40 78.1%
13:37, 0 km 05:00 74.2%
13:42, 0 km 20:19 66.3%
14:02, 0 km 03:47 70.2%
14:06, 0 km 02:51 55.1%
14:09, 0 km 02:22 45.5%
14:11, 0 km 02:52 50%
14:14, 0 km 01:56 51.1%
14:16, 0 km 06:24 64.6%
14:23, 0 km 19:49 62.9%
14:42, 0 km 06:57 67.4%
14:49, 0 km 13:19 57.9%
15:03, 0 km 02:35 64.6%
15:05, 0 km 18:39 66.9%
15:24, 0 km 04:14 68.5%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 23 minutes 23 seconds 16.6%
1 (60% - 72%) 1 hour 17 minutes 10 seconds 54.8%
2 (72% - 82%) 35 minutes 8 seconds 25.0%
3 (82% - 87%) 3 minutes 47 seconds 2.7%
4 (87% - 92%) 27 seconds 0.3%
5 (92% - 97%) 48 seconds 0.6%
6 (97% - 100% 7 seconds 0.1%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Zoom Duration Speed Start Length