Puls
95 Slag/m , 53,4%
Makspuls
129 Slag/m , 72,5%
Starttid
12:08
Dato
30. mai 2017
Calories
110 kcal (0,0 kg kroppsfeitt)

Dragvoll idrettssenter med JAS.
Første økt i femte veke av femvekerssyklus: deload/roleg.
Kjente meg halvvegs ok før økta, men førebudd på tynn/skral form.

Markløft:
Plan: deload: 3x5@100kg RPE5

3x5@40kg
1x5@60kg
1x5@80kg
3x5@100kg

Småtungt frå starten av. Konsentrasjonssvikt på 40kg gjorde at eg gløymde å puste mellom kvar repetisjon, det er utaktisk.
60kg var tungt-ish. 80kg tungt, med antydning til ubalanse framover på første repetisjon (konsentrasjonssvikt).

Arbeidssetta starta tungt, blei deretter betre og betre.
RPE6-7 på førstesett, RPE5 på sistesett.
Merkar likevel at eg ikkje har veldig mykje å gå på. Hadde vore utenkjeleg å ha tung markløft i dag.

Tøying:
2x100s side rygg, liggjande på bosu-ball.

Benkpress:
Plan: 3x4@70kg. RPE6.
4x5@stang
2x5@40kg
1x5@60kg
1x4@70kg
1x5@70kg (gløymde meg)
1x4@70kg

Same trend her - første arbeidssett tyngre enn ynskjeleg, deretter betre og betre.
Køyrde i dag smalt grep heilt frå oppvarminga av. Ekstremt smalt på 40kg, merka på 60kg at eg måtte flytte litt ut att på grunn av smertestikk.
Køyrde smalt grep utan problem vidare.
RPE6.

Nordic hamstring:
2x10 konsentrisk + eksentrisk

Denne gong med full stillingsendring og 4-5min pause mellom seriar. Opplevde no for fyrste gong på lenge at ein trefte med stillinga på andreserien - ingen klikking i venstrekne eller krafttap.
Kunne difor køyre begge seriar med god kvalitet.
Valte å kun køyre to seriar.

Roing, einhands, i kabelsøyle:
V: 1x10@10kg
V: 3x12@21kg

Gjekk ganske greitt. Litt antydningar til ubehag skulder på førsteserie, men roa seg. Blei betre og forsvann heilt på sisteserie.

H: 1x10@10kg
H: 3x12@21kg

Lett. Så lett at eg gløymde teknikk og køyrde for fort i eksentrisk fase på førsteserie.
Kontrollert og fint elles.

Kommentar til økta:
Merka at det var kort og fin økt.
Ikkje antydningar til andpusten.
Mangla litt sprut på markløft og benk, men kunne vore langt verre.
Kan førebels tyde på at vi har truffe med totalbelastning denne syklusen.

Lastar graf...


spinner
Lasta utvalgsinformasjon...
 • m
 • m
 • Slag/m
 • Slag/m
 • Slag/m
 • deg
 • VAM
 • km/t
 • km/t
 • km/t
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard skriv:

  Dragvoll idrettssenter med JAS.
  Første økt i femte veke av femvekerssyklus: deload/roleg.
  Kjente meg halvvegs ok før økta, men førebudd på tynn/skral form.

  Markløft:
  Plan: deload: 3x5@100kg RPE5

  3x5@40kg
  1x5@60kg
  1x5@80kg
  3x5@100kg

  Småtungt frå starten av. Konsentrasjonssvikt på 40kg gjorde at eg gløymde å puste mellom kvar repetisjon, det er utaktisk.
  60kg var tungt-ish. 80kg tungt, med antydning til ubalanse framover på første repetisjon (konsentrasjonssvikt).

  Arbeidssetta starta tungt, blei deretter betre og betre.
  RPE6-7 på førstesett, RPE5 på sistesett.
  Merkar likevel at eg ikkje har veldig mykje å gå på. Hadde vore utenkjeleg å ha tung markløft i dag.

  Tøying:
  2x100s side rygg, liggjande på bosu-ball.

  Benkpress:
  Plan: 3x4@70kg. RPE6.
  4x5@stang
  2x5@40kg
  1x5@60kg
  1x4@70kg
  1x5@70kg (gløymde meg)
  1x4@70kg

  Same trend her - første arbeidssett tyngre enn ynskjeleg, deretter betre og betre.
  Køyrde i dag smalt grep heilt frå oppvarminga av. Ekstremt smalt på 40kg, merka på 60kg at eg måtte flytte litt ut att på grunn av smertestikk.
  Køyrde smalt grep utan problem vidare.
  RPE6.

  Nordic hamstring:
  2x10 konsentrisk + eksentrisk

  Denne gong med full stillingsendring og 4-5min pause mellom seriar. Opplevde no for fyrste gong på lenge at ein trefte med stillinga på andreserien - ingen klikking i venstrekne eller krafttap.
  Kunne difor køyre begge seriar med god kvalitet.
  Valte å kun køyre to seriar.

  Roing, einhands, i kabelsøyle:
  V: 1x10@10kg
  V: 3x12@21kg

  Gjekk ganske greitt. Litt antydningar til ubehag skulder på førsteserie, men roa seg. Blei betre og forsvann heilt på sisteserie.

  H: 1x10@10kg
  H: 3x12@21kg

  Lett. Så lett at eg gløymde teknikk og køyrde for fort i eksentrisk fase på førsteserie.
  Kontrollert og fint elles.

  Kommentar til økta:
  Merka at det var kort og fin økt.
  Ikkje antydningar til andpusten.
  Mangla litt sprut på markløft og benk, men kunne vore langt verre.
  Kan førebels tyde på at vi har truffe med totalbelastning denne syklusen.


Logg inn (eller Registrer deg) for å kommentere
Zoom Start Tid Puls
12:08, 0 km 23:37 53,9%
12:31, 0 km 02:35 64,0%
12:34, 0 km 01:29 47,8%
12:35, 0 km 01:36 39,9%
12:37, 0 km 01:18 44,9%
12:38, 0 km 01:23 44,4%
12:40, 0 km 01:47 50%
12:42, 0 km 14:25 51,7%
12:56, 0 km 03:33 52,2%
13:00, 0 km 05:03 55,1%
13:05, 0 km 03:00 56,7%
13:08, 0 km 14:33 56,2%
13:22, 0 km 01:23 58,4%

Tid i puls-soner

Sone Tid %
0 (0% - 60%) 1 time 3 minutt 4 sekund 83,3%
1 (60% - 72%) 12 minutt 49 sekund 16,9%
2 (72% - 82%) 2 sekund 0,0%

Prosentvis fordeling i ulike puls-soner

Zoom Tid Fart Start Lengd