Puls
107 Slag/m , 60,1%
Makspuls
144 Slag/m , 80,9%
Starttid
13:23
Dato
11. mars 2018
Calories
187 kcal (0,0 kg kroppsfeitt)

Dragvoll idrettssenter med JMEL.
Andre økt i fjerde veke av femvekerssyklus - siste harde før deload.
Andre aktivitetar denne veka gjorde at andreøkt og tredjeøkt skifta plass.

Tricepspress:
Plan: 4x10@41,5kg

Gjennomføring:
1x10@17,5kg
1x5@27,5kg
1x5@32,5kg
1x3@37,5kg
3x10@42,5kg PERS
1x4@9kg utprøving av senka hovud
1x10@42,5kg med senka hovud.

Gjekk overraskande fint under oppvarming. Gjekk difor for 42,5kg og pers.
Første sett gjekk fint. På slutten av andre sett og gjennom siste halvdel av tredje sett merka eg problem med å puste.
Litt usikker på om det blei trykk på nakken eller kva som var årsaka.
Justerte benk slik at eg låg lågare med hovud før fjerde sett. Dette gjekk subjektivt betre.
Merkar då at rørsla blir litt større (senkar til panne, panne ligg lågare) slik at det blir tyngre.
Likevel ingen problem med å gjennomføre ein tiar med 42,5kg.

Flyes:
Plan: 4x12@9,5kg

Gjennomføring:
1x10@5kg
4x12@9,5kg

Kontrollert og fint.

Roing, einhands, i kabelsøyle:
Plan: 4x12@29,5kg

Gjennomføring:
1x10@12,5kg
1x5@22,5kg
2x12@30kg

Arbeidssetta gjekk ganske fint muskulært, men eg merka at eg pressa meg veldig hardt og opplevde litt ubehag etter setta.
Særleg gjaldt dette venstre.

Valte å stoppe for å ha energi att til mølleøkt.

Kommentar til økt:
Knallbra triceps og flyes.
Roing middels, blei kokt.
Sidan eg skulle køyre mølleøkt rett etterpå kutta eg nordic og nakkefleksjon.
Komfortabel med det valet.

Lastar graf...


spinner
Lasta utvalgsinformasjon...
 • m
 • m
 • Slag/m
 • Slag/m
 • Slag/m
 • deg
 • VAM
 • km/t
 • km/t
 • km/t
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard skriv:

  Dragvoll idrettssenter med JMEL.
  Andre økt i fjerde veke av femvekerssyklus - siste harde før deload.
  Andre aktivitetar denne veka gjorde at andreøkt og tredjeøkt skifta plass.

  Tricepspress:
  Plan: 4x10@41,5kg

  Gjennomføring:
  1x10@17,5kg
  1x5@27,5kg
  1x5@32,5kg
  1x3@37,5kg
  3x10@42,5kg PERS
  1x4@9kg utprøving av senka hovud
  1x10@42,5kg med senka hovud.

  Gjekk overraskande fint under oppvarming. Gjekk difor for 42,5kg og pers.
  Første sett gjekk fint. På slutten av andre sett og gjennom siste halvdel av tredje sett merka eg problem med å puste.
  Litt usikker på om det blei trykk på nakken eller kva som var årsaka.
  Justerte benk slik at eg låg lågare med hovud før fjerde sett. Dette gjekk subjektivt betre.
  Merkar då at rørsla blir litt større (senkar til panne, panne ligg lågare) slik at det blir tyngre.
  Likevel ingen problem med å gjennomføre ein tiar med 42,5kg.

  Flyes:
  Plan: 4x12@9,5kg

  Gjennomføring:
  1x10@5kg
  4x12@9,5kg

  Kontrollert og fint.

  Roing, einhands, i kabelsøyle:
  Plan: 4x12@29,5kg

  Gjennomføring:
  1x10@12,5kg
  1x5@22,5kg
  2x12@30kg

  Arbeidssetta gjekk ganske fint muskulært, men eg merka at eg pressa meg veldig hardt og opplevde litt ubehag etter setta.
  Særleg gjaldt dette venstre.

  Valte å stoppe for å ha energi att til mølleøkt.

  Kommentar til økt:
  Knallbra triceps og flyes.
  Roing middels, blei kokt.
  Sidan eg skulle køyre mølleøkt rett etterpå kutta eg nordic og nakkefleksjon.
  Komfortabel med det valet.


Logg inn (eller Registrer deg) for å kommentere
Zoom Start Tid Puls
13:23, 0 km 01:01:16 60,7%

Tid i puls-soner

Sone Tid %
0 (0% - 60%) 27 minutt 31 sekund 44,9%
1 (60% - 72%) 31 minutt 2 sekund 50,7%
2 (72% - 82%) 2 minutt 44 sekund 4,5%

Prosentvis fordeling i ulike puls-soner

Zoom Tid Fart Start Lengd