Avg HR
135 BPM , 75.8%
Max HR
148 BPM , 83.1%
Route
Sitski 2019 #7: Pudderkøyring i Vassfjellet
Distance
23.4 km
Ascent
3988 m (170.3 m/km)
Descent
4612 m
Max altitude
649 m
Start time
1:10 p.m.
Date
Feb. 12, 2019
Max Speed
86.7 km/h
Calories
170 kcal (0.0 kg bodyfat)

Sitski Vassfjellet med ADR og O.
1-2'C, snødrev, pudderpudderpudder.

Forlenga krykkeski og ny rigging med hanskar var klar forbetring.
Det står berre att å justere miniskia på krykkene slik at eg får vinkla det betre og unngår smålugging.
Stramma alle belte ganske kontant ved start, oppdaga etter kvart at særleg hoftebelte kilte meg i feil posisjon - betre å ha dette laust til eg har køyrd litt og fått sett meg skikkeleg.

Plan var eigentleg å teste ut å køyre sjølv, men feiga litt ut og enda opp med å køyre hardt med assistent i staden.

Køyrde to rundar i familieløypa først, herlege tilhøve, men litt lite fart gjorde at eg ikkje fekk køyrd så mange svingar der det var flatast.
Enda difor i nordløypa resten av dagen.

Fekk nytt puddersnø særleg i øvre deler av løypa - før henget. Fekk også nytt det delvis i botn av løypa.

Køyrde etter kvart ganske hardt og aktivt i henget også, tempoet var ganske høgt til tider.
Opplevde god meistring i stort sett alle deler av løypa, men merka av og til at krykkeski lugga litt ekkelt i brattheng. Dette blei betre utover.
Skal få justert dette ok til neste gong.

Kropp var overraskande fin. Eg var smertefri heile økta.
Merka på dei to siste turane at konsentrasjon og evne til å hengje med fall litt i dei brattaste deler av bakken, valte då å avslutte medan leiken var god.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Sitski Vassfjellet med ADR og O.
  1-2'C, snødrev, pudderpudderpudder.

  Forlenga krykkeski og ny rigging med hanskar var klar forbetring.
  Det står berre att å justere miniskia på krykkene slik at eg får vinkla det betre og unngår smålugging.
  Stramma alle belte ganske kontant ved start, oppdaga etter kvart at særleg hoftebelte kilte meg i feil posisjon - betre å ha dette laust til eg har køyrd litt og fått sett meg skikkeleg.

  Plan var eigentleg å teste ut å køyre sjølv, men feiga litt ut og enda opp med å køyre hardt med assistent i staden.

  Køyrde to rundar i familieløypa først, herlege tilhøve, men litt lite fart gjorde at eg ikkje fekk køyrd så mange svingar der det var flatast.
  Enda difor i nordløypa resten av dagen.

  Fekk nytt puddersnø særleg i øvre deler av løypa - før henget. Fekk også nytt det delvis i botn av løypa.

  Køyrde etter kvart ganske hardt og aktivt i henget også, tempoet var ganske høgt til tider.
  Opplevde god meistring i stort sett alle deler av løypa, men merka av og til at krykkeski lugga litt ekkelt i brattheng. Dette blei betre utover.
  Skal få justert dette ok til neste gong.

  Kropp var overraskande fin. Eg var smertefri heile økta.
  Merka på dei to siste turane at konsentrasjon og evne til å hengje med fall litt i dei brattaste deler av bakken, valte då å avslutte medan leiken var god.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Lengd Elevation Fart Puls
13:10, 0.0 km 12:51 2.0 km +185/-275 m 25.8 km/h 76.4%
13:23, 2.0 km 14:36 2.2 km -372 m 28.0 km/h 76.4%
13:37, 4.2 km 10:47 1.1 km +2/-221 m 28.7 km/h 79.8%
13:48, 5.3 km 11:31 1.5 km +2/-308 m 32.5 km/h 76.4%
14:00, 6.8 km 11:57 1.5 km +2/-322 m 31.4 km/h 77.0%
14:12, 8.3 km 12:08 1.6 km +10/-310 m 30.7 km/h 75.3%
14:24, 9.9 km 11:37 1.5 km +2/-306 m 31.9 km/h 76.4%
14:35, 11.4 km 11:29 1.5 km +1/-315 m 30.4 km/h 74.7%
14:47, 12.9 km 11:12 1.6 km +2/-356 m 28.6 km/h 75.3%
14:58, 14.5 km 12:34 1.6 km +1/-348 m 27.2 km/h 73.0%
15:11, 16.1 km 10:16 1.1 km +2/-224 m 29.2 km/h 78.1%
15:21, 17.2 km 11:30 1.6 km +2/-331 m 31.8 km/h 75.8%
15:32, 18.7 km 11:09 1.6 km +12/-380 m 27.3 km/h 76.4%
15:44, 20.4 km 11:16 1.5 km +3/-308 m 34.7 km/h 76.4%
15:55, 21.9 km 02:34 1.5 km -309 m 35.1 km/h 73.0%

Time in HR zones

Zone Duration %
1 (60% - 72%) 8 minutes 19 seconds 5.0%
2 (72% - 82%) 37 minutes 42 seconds 22.5%
3 (82% - 87%) 28 seconds 0.3%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Speed distribution

Zoom Duration Speed Start Length Elevation
5 seconds 51.6 km/h 22.8 km 71 m +0 / -16 m
10 seconds 50.7 km/h 22.7 km 140 m +0 / -34 m
30 seconds 46.9 km/h 22.7 km 390 m +0 / -87 m
1 minute 44.8 km/h 22.6 km 746 m +0 / -168 m
4 minutes 31.5 km/h 2.1 km 2097 m +0 / -291 m