Avg HR
118 BPM , 66.3%
Max HR
193 BPM , 108.4%
Route
Sitski 2019 #11: Test av lengre ski
Distance
21.7 km
Ascent
1882 m (86.7 m/km)
Descent
1887 m
Min altitude
186 m
Max altitude
511 m
Start time
2:32 p.m.
Date
March 5, 2019
Max Speed
52.0 km/h
Calories
141 kcal (0.0 kg bodyfat)

Sitski Vassfjellet med ADR.
-4C, fallande til -10C, skyfritt, hardt føre.

Utprøving av lånte ski frå J, 167cm Rossignol-ski av noko stivare karakter.
Eg sit framleis for langt framme, men noko forbetring var det nok å spore.

Merka at eg var sliten kognitivt etter ståande, så det var uaktuelt å prøve å køyre noko særleg sjølv.
Planen var eigentleg berre å nyte svingar og tempo så lenge kroppen takla det.

Tok nokre rundar å komme inn i ting og bli klar for å køyre aktivt, men deretter var det artig.
Vi køyrde relativt hardt og tok ein del kular for moro.

Blei plutseleg sliten og kald mot slutten, valte difor å gi oss medan det framleis var artig.

Noko tung i hovud og køyrd i rygg rett etter avslutning.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Sitski Vassfjellet med ADR.
  -4C, fallande til -10C, skyfritt, hardt føre.

  Utprøving av lånte ski frå J, 167cm Rossignol-ski av noko stivare karakter.
  Eg sit framleis for langt framme, men noko forbetring var det nok å spore.

  Merka at eg var sliten kognitivt etter ståande, så det var uaktuelt å prøve å køyre noko særleg sjølv.
  Planen var eigentleg berre å nyte svingar og tempo så lenge kroppen takla det.

  Tok nokre rundar å komme inn i ting og bli klar for å køyre aktivt, men deretter var det artig.
  Vi køyrde relativt hardt og tok ein del kular for moro.

  Blei plutseleg sliten og kald mot slutten, valte difor å gi oss medan det framleis var artig.

  Noko tung i hovud og køyrd i rygg rett etter avslutning.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Lengd Elevation Fart Puls
14:32, 0 km 04:14 0.3 km +26/-5 m 3.5 km/h 68.0%
14:36, 0.3 km 01:17 0.3 km +51/ 11.3 km/h 59.6%
14:38, 0.5 km 01:12 0.3 km +50/ 12.1 km/h 57.3%
14:39, 0.8 km 01:17 0.3 km +74/ 11.4 km/h 50.6%
14:40, 1.0 km 01:15 0.3 km +64/ 11.6 km/h 53.9%
14:41, 1.3 km 02:31 0.3 km +39/-2 m 5.9 km/h 62.4%
14:44, 1.5 km 32 0.3 km -32 m 26.5 km/h 69.1%
14:44, 1.8 km 31 0.3 km -30 m 27.4 km/h 74.2%
14:45, 2.0 km 32 0.3 km -40 m 26.5 km/h 76.4%
14:45, 2.3 km 24 0.3 km -33 m 34.5 km/h 77.0%
14:46, 2.5 km 24 0.3 km -33 m 34.5 km/h 76.4%
14:46, 2.8 km 25 0.3 km -25 m 32.9 km/h 76.4%
14:47, 3.0 km 30 0.3 km -22 m 28.7 km/h 77.0%
14:47, 3.3 km 25 0.3 km -40 m 32.9 km/h 79.2%
14:48, 3.5 km 01:43 0.3 km +9/-28 m 8.5 km/h 75.3%
14:49, 3.8 km 01:15 0.3 km +49/ 11.6 km/h 68.0%
14:51, 4.0 km 01:15 0.3 km +45/ 11.7 km/h 64.0%
14:52, 4.3 km 01:17 0.3 km +75/ 11.4 km/h 59.0%
14:53, 4.5 km 01:16 0.3 km +74/ 11.5 km/h 56.2%
14:55, 4.8 km 01:14 0.3 km +38/ 11.8 km/h 62.9%
14:56, 5.0 km 02:17 0.3 km +11/-26 m 6.4 km/h 66.3%
14:58, 5.3 km 28 0.3 km -26 m 29.3 km/h 71.9%
14:59, 5.5 km 26 0.3 km -32 m 32.0 km/h 75.3%
14:59, 5.8 km 21 0.3 km -45 m 39.8 km/h 76.4%
14:59, 6.0 km 21 0.3 km -31 m 38.2 km/h 78.7%
15:00, 6.3 km 23 0.3 km -28 m 36.0 km/h 79.2%
15:00, 6.5 km 27 0.3 km -20 m 31.0 km/h 78.1%
15:01, 6.8 km 27 0.3 km -34 m 30.8 km/h 79.8%
15:01, 7.0 km 26 0.3 km -40 m 33.2 km/h 79.8%
15:02, 7.3 km 01:36 0.3 km +39/-3 m 9.1 km/h 74.2%
15:03, 7.5 km 01:15 0.3 km +48/ 11.7 km/h 64.0%
15:04, 7.8 km 01:15 0.3 km +64/ 11.7 km/h 60.7%
15:06, 8.0 km 01:16 0.3 km +71/ 11.5 km/h 56.7%
15:07, 8.3 km 01:15 0.3 km +56/ 11.7 km/h 61.2%
15:08, 8.5 km 02:33 0.3 km +29/-13 m 5.7 km/h 65.7%
15:11, 8.8 km 28 0.3 km -28 m 30.1 km/h 70.8%
15:11, 9.0 km 28 0.3 km -33 m 30.0 km/h 75.3%
15:12, 9.3 km 22 0.3 km -38 m 37.3 km/h 77.5%
15:12, 9.5 km 21 0.3 km -32 m 38.7 km/h 79.8%
15:13, 9.8 km 21 0.3 km -28 m 39.0 km/h 79.2%
15:13, 10.0 km 24 0.3 km -23 m 33.8 km/h 79.2%
15:13, 10.3 km 28 0.3 km -25 m 30.2 km/h 78.7%
15:14, 10.5 km 22 0.3 km -38 m 37.9 km/h 79.8%
15:14, 10.8 km 01:30 0.3 km +23/-16 m 9.6 km/h 74.7%
15:16, 11.0 km 01:15 0.3 km +49/ 11.7 km/h 60.1%
15:17, 11.3 km 01:15 0.3 km +49/ 11.7 km/h 82.0%
15:18, 11.5 km 01:17 0.3 km +76/ 11.4 km/h 96.1%
15:20, 11.8 km 01:15 0.3 km +64/ 11.6 km/h 102.8%
15:21, 12.0 km 02:12 0.3 km +42/-1 m 6.7 km/h 71.9%
15:23, 12.3 km 29 0.3 km -30 m 29.1 km/h 68.5%
15:24, 12.5 km 28 0.3 km -30 m 29.8 km/h 71.3%
15:24, 12.8 km 29 0.3 km -36 m 29.5 km/h 75.3%
15:25, 13.0 km 22 0.3 km -35 m 37.9 km/h 77.5%
15:25, 13.3 km 21 0.3 km -32 m 38.4 km/h 78.7%
15:25, 13.5 km 24 0.3 km -19 m 34.2 km/h 78.1%
15:26, 13.8 km 28 0.3 km -20 m 30.1 km/h 77.5%
15:26, 14.0 km 25 0.3 km -42 m 33.6 km/h 78.7%
15:27, 14.3 km 01:25 0.3 km +5/-32 m 10.2 km/h 76.4%
15:28, 14.5 km 01:15 0.3 km +48/ 11.8 km/h 62.4%
15:29, 14.8 km 01:14 0.3 km +44/ 11.8 km/h 59.6%
15:31, 15.0 km 01:17 0.3 km +74/ 11.3 km/h 53.4%
15:32, 15.3 km 01:18 0.3 km +75/ 11.3 km/h 51.7%
15:33, 15.5 km 01:14 0.3 km +31/ 11.8 km/h 58.4%
15:34, 15.8 km 01:39 0.3 km +14/-23 m 8.9 km/h 62.4%
15:36, 16.0 km 28 0.3 km -26 m 29.2 km/h 47.2%
15:37, 16.3 km 26 0.3 km -33 m 32.1 km/h 37.1%
15:37, 16.5 km 21 0.3 km -43 m 39.7 km/h 28.1%
15:37, 16.8 km 21 0.3 km -30 m 39.1 km/h
15:38, 17.0 km 22 0.3 km -27 m 37.0 km/h 34.8%
15:38, 17.3 km 28 0.3 km -20 m 29.9 km/h 32.0%
15:39, 17.5 km 26 0.3 km -32 m 31.7 km/h 30.3%
15:39, 17.8 km 24 0.3 km -39 m 34.4 km/h 28.7%
15:39, 18.0 km 01:44 0.3 km +34/-8 m 8.4 km/h 64.6%
15:41, 18.3 km 01:15 0.3 km +49/ 11.6 km/h 60.1%
15:42, 18.5 km 01:16 0.3 km +63/ 11.6 km/h 56.2%
15:44, 18.8 km 01:17 0.3 km +73/ 11.4 km/h 55.6%
15:45, 19.0 km 01:15 0.3 km +59/ 11.7 km/h 59.0%
15:46, 19.3 km 02:08 0.3 km +30/-6 m 6.8 km/h 62.4%
15:48, 19.5 km 27 0.3 km -30 m 30.9 km/h 69.1%
15:49, 19.8 km 31 0.3 km -32 m 27.5 km/h 71.9%
15:49, 20.0 km 29 0.3 km -40 m 28.4 km/h 75.8%
15:50, 20.3 km 24 0.3 km -30 m 35.8 km/h 78.7%
15:50, 20.5 km 22 0.3 km -23 m 37.3 km/h 78.7%
15:51, 20.8 km 24 0.3 km -23 m 34.4 km/h 78.1%
15:51, 21.0 km 30 0.3 km -22 m 27.8 km/h 77.0%
15:52, 21.3 km 22 0.3 km -40 m 36.6 km/h 77.5%
15:52, 21.5 km 03:19 0.2 km +1/-27 m 3.8 km/h 74.7%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 22 minutes 26.8%
1 (60% - 72%) 34 minutes 25 seconds 42.0%
2 (72% - 82%) 23 minutes 21 seconds 28.5%
3 (82% - 87%) 10 seconds 0.2%
4 (87% - 92%) 19 seconds 0.4%
5 (92% - 97%) 19 seconds 0.4%
6 (97% - 100% 2 minutes 53 seconds 3.5%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Speed distribution

Name Start Length Ascent % Duration Speed Est power W/kg VAM Category Avg HR
0.1 km 1.4 km 312 m 23.1 % 06:58 11.7 km/h 377.1 W 9.6 W/kg 2694
3
56.7%
3.7 km 1.4 km 311 m 22.9 % 06:57 11.7 km/h 376.5 W 9.6 W/kg 2688
3
62.4%
7.3 km 1.4 km 315 m 23.1 % 07:04 11.6 km/h 374.7 W 9.6 W/kg 2678
3
62.9%
10.9 km 1.3 km 308 m 23.0 % 06:50 11.8 km/h 378.7 W 9.7 W/kg 2704
3
82.6%
14.5 km 1.4 km 305 m 22.3 % 07:11 11.4 km/h 357.6 W 9.1 W/kg 2553
3
57.9%
18.1 km 1.4 km 315 m 23.2 % 06:56 11.8 km/h 382.6 W 9.8 W/kg 2733
3
59.0%
Zoom Duration Speed Start Length Elevation
5 seconds 51.0 km/h 9.5 km 70 m +0 / -13 m
10 seconds 49.4 km/h 9.5 km 136 m +0 / -24 m
30 seconds 43.5 km/h 16.6 km 362 m +0 / -54 m
1 minute 41.3 km/h 16.6 km 688 m +0 / -102 m
4 minutes 33.2 km/h 15.8 km 2216 m +0 / -314 m
5 minutes 28.0 km/h 5.1 km 2335 m +22 / -313 m
10 minutes 19.9 km/h 5.1 km 3317 m +268 / -313 m
20 minutes 19.1 km/h 12.3 km 6356 m +412 / -624 m
30 minutes 18.9 km/h 8.7 km 9461 m +633 / -942 m
1 hour 17.3 km/h 4.4 km 17.3 km +1428 / -1564 m