Avg HR
144 BPM , 80.9%
Max HR
171 BPM , 96.1%
Route
Fourtrack alpint 2019 #3: Utfordrande
Distance
3.2 km
Ascent
211 m (65.3 m/km)
Descent
209 m
Min altitude
201 m
Max altitude
227 m
Start time
2:07 p.m.
Date
March 7, 2019
Max Speed
25.6 km/h
Temperature
37 ℃
Min Temperature
36 ℃
Max Temperature
37 ℃
Calories
224 kcal (0.0 kg bodyfat)

Fourtrack alpint Vassfjellet med ADR.
-2C, overskya, veldig flatt lys, preparert løype.
Litt mange snøhaugar frå produksjon som gjorde løypa litt smalare og trangare enn eg likte, særleg i starten.

Kasta også i dag bort unødig tid på å vente på at trekket skulle starte, sjølv om vi gav beskjed tidleg nok.
Bør nok vere veldig kynisk i framtida på å ikkje ta på støvlar og gå ut av bilen før ting er i drift.

Litt stressa av folk i trekket på feil tidspunkt, men løyste det etter kvart ok.

Sleit litt med å handtere terreng i starten, særleg med å starte/setje høgresvingar.
Opplevde fleire gonger at eg måtte prøve lenge på å få sett høgresving.
Særleg gjeld det når eg køyrer roleg på tvers av bakken. Subjektivt mykje lettare å ta høgresving når eg kjem frå venstresving i fart enn når eg køyrer roleg på tvers av bakken.

Stolar meir og meir på at eg kan ta venstresving når som helst, utfordinga er å få til det same på høgresving.

Blei veldig plutseleg sliten på slutten av kvar nedkøyring. Mislukkast nokre gonger med å setje høgresving i botn - enda opp med å berre sleppe opp og køyre ned.


Aerobic T/E: 2,4.
Anaerobic T/E: 3,8.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Fourtrack alpint Vassfjellet med ADR.
  -2C, overskya, veldig flatt lys, preparert løype.
  Litt mange snøhaugar frå produksjon som gjorde løypa litt smalare og trangare enn eg likte, særleg i starten.

  Kasta også i dag bort unødig tid på å vente på at trekket skulle starte, sjølv om vi gav beskjed tidleg nok.
  Bør nok vere veldig kynisk i framtida på å ikkje ta på støvlar og gå ut av bilen før ting er i drift.

  Litt stressa av folk i trekket på feil tidspunkt, men løyste det etter kvart ok.

  Sleit litt med å handtere terreng i starten, særleg med å starte/setje høgresvingar.
  Opplevde fleire gonger at eg måtte prøve lenge på å få sett høgresving.
  Særleg gjeld det når eg køyrer roleg på tvers av bakken. Subjektivt mykje lettare å ta høgresving når eg kjem frå venstresving i fart enn når eg køyrer roleg på tvers av bakken.

  Stolar meir og meir på at eg kan ta venstresving når som helst, utfordinga er å få til det same på høgresving.

  Blei veldig plutseleg sliten på slutten av kvar nedkøyring. Mislukkast nokre gonger med å setje høgresving i botn - enda opp med å berre sleppe opp og køyre ned.

  Aerobic T/E: 2,4.
  Anaerobic T/E: 3,8.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Lengd Elevation Fart ↓ Puls
14:34, 1.0 km 02:31 0.3 km +8/-22 m 6.0 km/h 89.9%
15:00, 2.8 km 02:35 0.3 km +14/-13 m 5.8 km/h 87.1%
14:46, 1.8 km 03:02 0.3 km +15/-13 m 4.9 km/h 87.6%
14:52, 2.3 km 03:32 0.3 km +15/-12 m 4.2 km/h 86.0%
14:49, 2.0 km 03:32 0.3 km +10/-20 m 4.2 km/h 87.6%
14:26, 0.5 km 03:43 0.3 km +20/-12 m 4.0 km/h 82.6%
14:42, 1.5 km 03:58 0.3 km +21/-11 m 3.8 km/h 80.9%
14:56, 2.5 km 04:20 0.3 km +21/-15 m 3.5 km/h 84.8%
14:30, 0.8 km 04:25 0.3 km +22/-8 m 3.4 km/h 83.7%
14:37, 1.3 km 05:03 0.3 km +16/-19 m 3.0 km/h 85.4%
14:20, 0.3 km 05:39 0.3 km +6/-18 m 2.7 km/h 82.0%
15:03, 3.0 km 05:36 0.2 km +6/-20 m 2.5 km/h 83.1%
14:07, 0.0 km 13:32 0.3 km +19/-4 m 1.1 km/h 68.0%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 44 seconds 1.2%
1 (60% - 72%) 10 minutes 16 seconds 16.7%
2 (72% - 82%) 19 minutes 38 seconds 31.9%
3 (82% - 87%) 14 minutes 57 seconds 24.3%
4 (87% - 92%) 9 minutes 29 seconds 15.4%
5 (92% - 97%) 6 minutes 25 seconds 10.4%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Speed distribution

Zoom Duration Speed Start Length Elevation
5 seconds 24.5 km/h 2.2 km 28 m +0 / -1 m
10 seconds 19.6 km/h 2.2 km 45 m +0 / -3 m
30 seconds 13.2 km/h 2.1 km 104 m +0 / -9 m
1 minute 12.2 km/h 2.7 km 196 m +0 / -21 m
4 minutes 5.3 km/h 1.0 km 357 m +24 / -23 m
5 minutes 4.9 km/h 2.1 km 408 m +22 / -29 m
10 minutes 4.6 km/h 2.1 km 782 m +44 / -55 m
20 minutes 4.3 km/h 1.7 km 1450 m +90 / -101 m
30 minutes 4.1 km/h 0.5 km 2042 m +134 / -135 m
1 hour 3.2 km/h 0.0 km 3221 m +210 / -208 m