Avg HR
141 BPM , 79.2%
Max HR
162 BPM , 91.0%
Route
Fourtrack alpint 2019 #4: Betre høgresvingar
Distance
3.0 km
Ascent
237 m (80.3 m/km)
Descent
227 m
Min altitude
201 m
Max altitude
235 m
Start time
1:04 p.m.
Date
March 12, 2019
Max Speed
23.0 km/h
Calories
155 kcal (0.0 kg bodyfat)

Fourtrack alpint i Vassfjellet med ADR.
-1C, overskya, 6-10m/s vind, herleg preparert med litt styresnø oppå.

Hadde denne gongen ikkje daudtid medan vi venta på trekket - dette var ei stor lette.
Litt mange folk i løypa i starten, litt stressande at det var nybyrjarar også.
Eg har ikkje heilt kapasitet til å både fokusere på eiga køyring og halde kontroll på andre.
Overlet difor veldig tydeleg ansvaret til ADR for dette - dette fungerte fint.

Intensiv økt, fokus for dagen var å våge å leggje vekt på venstreski og kante denne skikkeleg for å få sett høgresvingar skikkeleg.
Etter kvart også fokus på å samle beina og å køyre raske svingar.

Følte subjektivt at eg lukkast veldig med dette. Stor grad av meistring.

Slit litt med ulik funksjonell beinlengde når eg endar opp i lang venstresving på tvers av bakken.
Løyste det mot slutten med å ta høgresving med ein gong i staden.

Merkar smerter i føtene ganske kjapt i dag - enda opp med å avbryte fordi eg hadde vondt, ikkje fordi eg var utmatta.
Pressa mot smertene så lenge eg orka, men gav meg etter ei stund. Særleg smertefullt når eg ikkje køyrer (står statisk i trekket).
Litt frustrerande, men likevel veldig fin kjensle av meistring i dag. Tek med meg at eg ikkje var utmatta etter denne mengda køyring.
Observerer på pulsgrafen at puls og intensitet er lågare i dag, sjølv om eg vel eigentleg køyrer hardare enn sist.
Dette er svært gledeleg.

Aerobic T/E: 2,2.
Anaerobic T/E: 3,1.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Fourtrack alpint i Vassfjellet med ADR.
  -1C, overskya, 6-10m/s vind, herleg preparert med litt styresnø oppå.

  Hadde denne gongen ikkje daudtid medan vi venta på trekket - dette var ei stor lette.
  Litt mange folk i løypa i starten, litt stressande at det var nybyrjarar også.
  Eg har ikkje heilt kapasitet til å både fokusere på eiga køyring og halde kontroll på andre.
  Overlet difor veldig tydeleg ansvaret til ADR for dette - dette fungerte fint.

  Intensiv økt, fokus for dagen var å våge å leggje vekt på venstreski og kante denne skikkeleg for å få sett høgresvingar skikkeleg.
  Etter kvart også fokus på å samle beina og å køyre raske svingar.

  Følte subjektivt at eg lukkast veldig med dette. Stor grad av meistring.

  Slit litt med ulik funksjonell beinlengde når eg endar opp i lang venstresving på tvers av bakken.
  Løyste det mot slutten med å ta høgresving med ein gong i staden.

  Merkar smerter i føtene ganske kjapt i dag - enda opp med å avbryte fordi eg hadde vondt, ikkje fordi eg var utmatta.
  Pressa mot smertene så lenge eg orka, men gav meg etter ei stund. Særleg smertefullt når eg ikkje køyrer (står statisk i trekket).
  Litt frustrerande, men likevel veldig fin kjensle av meistring i dag. Tek med meg at eg ikkje var utmatta etter denne mengda køyring.
  Observerer på pulsgrafen at puls og intensitet er lågare i dag, sjølv om eg vel eigentleg køyrer hardare enn sist.
  Dette er svært gledeleg.

  Aerobic T/E: 2,2.
  Anaerobic T/E: 3,1.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Lengd Elevation Fart Puls
13:04, 0.0 km 07:07 0.3 km +34/-11 m 2.1 km/h 72.5%
13:12, 0.3 km 04:09 0.3 km +12/-25 m 3.6 km/h 83.1%
13:16, 0.5 km 03:29 0.3 km +15/-16 m 4.3 km/h 80.3%
13:19, 0.8 km 03:29 0.3 km +24/-16 m 4.3 km/h 81.5%
13:23, 1.0 km 03:46 0.3 km +23/-15 m 3.8 km/h 80.9%
13:26, 1.3 km 03:12 0.3 km +24/-16 m 4.7 km/h 83.7%
13:30, 1.5 km 02:44 0.3 km +14/-20 m 5.4 km/h 83.1%
13:32, 1.8 km 03:58 0.3 km +16/-30 m 3.7 km/h 81.5%
13:36, 2.0 km 03:23 0.3 km +20/-15 m 4.4 km/h 80.3%
13:40, 2.3 km 04:02 0.3 km +24/-15 m 3.6 km/h 79.8%
13:44, 2.5 km 04:11 0.3 km +27/-20 m 3.6 km/h 78.7%
13:48, 2.8 km 02:17 0.2 km +2/-24 m 5.3 km/h 80.9%

Time in HR zones

Zone Duration %
1 (60% - 72%) 3 minutes 42 seconds 8.1%
2 (72% - 82%) 28 minutes 31 seconds 62.3%
3 (82% - 87%) 7 minutes 54 seconds 17.3%
4 (87% - 92%) 5 minutes 52 seconds 12.8%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Speed distribution

Zoom Duration Speed Start Length Elevation
5 seconds 21.8 km/h 2.9 km 30 m +0 / -2 m
10 seconds 19.2 km/h 2.9 km 53 m +0 / -4 m
30 seconds 15.0 km/h 2.1 km 125 m +0 / -13 m
1 minute 12.0 km/h 2.8 km 201 m +0 / -22 m
4 minutes 5.1 km/h 2.6 km 342 m +26 / -25 m
5 minutes 5.9 km/h 1.2 km 493 m +25 / -44 m
10 minutes 5.0 km/h 0.9 km 837 m +57 / -66 m
20 minutes 4.6 km/h 0.9 km 1523 m +115 / -117 m
30 minutes 4.5 km/h 0.7 km 2232 m +173 / -178 m