Puls
100 Slag/m , 56,2%
Makspuls
132 Slag/m , 74,2%
Rute
Sitski 2019 #15: Sol og nypreparert
Lengd
42,9 km
Stigning
3702 m (86,3 m/km)
Nedstigning
3715 m
Lågaste høgd
187 m
Høgaste høgd
506 m
Starttid
11:37
Dato
15. mars 2019
Maksfart
48,0 km/t
Calories
77 kcal (0,0 kg kroppsfeitt)

Sitski Vassfjellet med ADR.
1C, skyfritt, sol, nypreparert.

Med lånt ski frå Julia.

Denne gong starta eg med lausare fastspenning i setet, dette gav meg godt høve til å setje meg skikkeleg i sitskia frå starten av.

Køyrde kontrollert/med aktiv assistanse første halvdel av første runde, deretter i stor grad med passiv assistanse.

Held fram med å meistre hengkøyring veldig fint, utfordringane no er å merke når tempoet er for lågt på flatene.
Hadde to-tre hendingar der eg måtte korrigerast på grunn av for hissig sving i lågt tempo.

Valte å presse varigheit i dag, sidan tilhøva var så fine.
Måtte nullstille rygg litt etter ca. to timar, deretter køyrde eg til det var tomt.
Fekk det nær akutt i korsrygg ved lavvoen på siste køyring, var då veldig klar for å gi meg.

Veldig nøgd med å nærme meg fire timar i bakken.

Lastar graf...


spinner
Lasta utvalgsinformasjon...
 • m
 • m
 • Slag/m
 • Slag/m
 • Slag/m
 • deg
 • VAM
 • km/t
 • km/t
 • km/t
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard skriv:

  Sitski Vassfjellet med ADR.
  1C, skyfritt, sol, nypreparert.

  Med lånt ski frå Julia.

  Denne gong starta eg med lausare fastspenning i setet, dette gav meg godt høve til å setje meg skikkeleg i sitskia frå starten av.

  Køyrde kontrollert/med aktiv assistanse første halvdel av første runde, deretter i stor grad med passiv assistanse.

  Held fram med å meistre hengkøyring veldig fint, utfordringane no er å merke når tempoet er for lågt på flatene.
  Hadde to-tre hendingar der eg måtte korrigerast på grunn av for hissig sving i lågt tempo.

  Valte å presse varigheit i dag, sidan tilhøva var så fine.
  Måtte nullstille rygg litt etter ca. to timar, deretter køyrde eg til det var tomt.
  Fekk det nær akutt i korsrygg ved lavvoen på siste køyring, var då veldig klar for å gi meg.

  Veldig nøgd med å nærme meg fire timar i bakken.


Logg inn (eller Registrer deg) for å kommentere
Zoom Start Tid Lengd Høgd Fart Puls
11:37, 0 km 03:03 0,3 km +27/-5 m 4,9 km/t 62,9%
11:40, 0,3 km 01:16 0,3 km +49/ 11,6 km/t 53,9%
11:41, 0,5 km 01:11 0,3 km +48/ 12,3 km/t 50,6%
11:43, 0,8 km 01:17 0,3 km +73/ 11,3 km/t 52,2%
11:44, 1,0 km 01:17 0,3 km +65/ 11,5 km/t 49,4%
11:45, 1,3 km 02:36 0,3 km +37/-1 m 5,6 km/t 57,3%
11:48, 1,5 km 27 0,3 km -32 m 31,6 km/t 64,6%
11:48, 1,8 km 30 0,3 km -31 m 28,0 km/t 66,9%
11:49, 2,0 km 25 0,3 km -35 m 32,7 km/t 69,7%
11:49, 2,3 km 26 0,3 km -36 m 32,9 km/t 71,9%
11:50, 2,5 km 23 0,3 km -32 m 35,9 km/t 70,8%
11:50, 2,8 km 25 0,3 km -25 m 32,7 km/t 70,2%
11:51, 3,0 km 35 0,3 km -22 m 24,8 km/t 69,7%
11:51, 3,3 km 33 0,3 km -41 m 25,9 km/t 71,9%
11:52, 3,5 km 01:53 0,3 km +10/-29 m 7,6 km/t 68,5%
11:54, 3,8 km 01:13 0,3 km +47/ 12,0 km/t 61,2%
11:55, 4,0 km 01:16 0,3 km +42/ 11,7 km/t 52,8%
11:56, 4,3 km 01:17 0,3 km +72/ 11,3 km/t 50%
11:57, 4,5 km 01:17 0,3 km +75/ 11,4 km/t 48,9%
11:59, 4,8 km 01:15 0,3 km +39/ 11,6 km/t 51,1%
12:00, 5,0 km 01:23 0,3 km +11/-22 m 10,3 km/t 57,9%
12:01, 5,3 km 27 0,3 km -29 m 31,1 km/t 62,9%
12:02, 5,5 km 31 0,3 km -32 m 27,6 km/t 66,9%
12:02, 5,8 km 31 0,3 km -46 m 27,5 km/t 70,8%
12:03, 6,0 km 23 0,3 km -32 m 36,5 km/t 70,8%
12:03, 6,3 km 22 0,3 km -25 m 36,4 km/t 68,0%
12:04, 6,5 km 28 0,3 km -19 m 29,9 km/t 68,0%
12:04, 6,8 km 32 0,3 km -37 m 26,6 km/t 70,8%
12:05, 7,0 km 31 0,3 km -35 m 27,0 km/t 71,9%
12:05, 7,3 km 02:41 0,3 km +38/-4 m 5,5 km/t 63,5%
12:08, 7,5 km 01:19 0,3 km +48/ 11,2 km/t 50,6%
12:09, 7,8 km 01:11 0,3 km +58/ 12,3 km/t 48,9%
12:11, 8,0 km 01:17 0,3 km +69/ 11,4 km/t 50,6%
12:12, 8,3 km 01:16 0,3 km +51/ 11,6 km/t 53,4%
12:13, 8,5 km 01:40 0,3 km +26/-10 m 8,7 km/t 50%
12:15, 8,8 km 25 0,3 km -29 m 33,0 km/t 64,0%
12:15, 9,0 km 29 0,3 km -35 m 29,4 km/t 68,5%
12:16, 9,3 km 28 0,3 km -46 m 29,7 km/t 69,1%
12:16, 9,5 km 25 0,3 km -26 m 31,9 km/t 69,1%
12:17, 9,8 km 20 0,3 km -27 m 41,1 km/t 63,5%
12:17, 10,0 km 26 0,3 km -20 m 32,4 km/t 65,7%
12:17, 10,3 km 27 0,3 km -29 m 31,1 km/t 66,3%
12:18, 10,5 km 28 0,3 km -40 m 29,9 km/t 69,1%
12:18, 10,8 km 02:02 0,3 km +31/-10 m 7,2 km/t 64,6%
12:20, 11,0 km 01:17 0,3 km +49/ 11,4 km/t 53,4%
12:22, 11,3 km 01:11 0,3 km +56/ 12,4 km/t 52,8%
12:23, 11,5 km 01:16 0,3 km +70/ 11,4 km/t 54,5%
12:24, 11,8 km 01:15 0,3 km +61/ 11,7 km/t 52,2%
12:26, 12,0 km 01:53 0,3 km +31/-3 m 7,7 km/t 49,4%
12:27, 12,3 km 29 0,3 km -31 m 28,9 km/t 37,1%
12:28, 12,5 km 32 0,3 km -29 m 26,5 km/t 61,8%
12:28, 12,8 km 33 0,3 km -40 m 25,4 km/t 68,5%
12:29, 13,0 km 33 0,3 km -36 m 25,8 km/t 69,7%
12:30, 13,3 km 27 0,3 km -29 m 31,7 km/t 69,7%
12:30, 13,5 km 28 0,3 km -23 m 29,4 km/t 70,2%
12:31, 13,8 km 35 0,3 km -25 m 24,0 km/t 69,7%
12:31, 14,0 km 32 0,3 km -42 m 26,9 km/t 71,9%
12:32, 14,3 km 01:50 0,3 km +21/-16 m 7,8 km/t 67,4%
12:34, 14,5 km 01:15 0,3 km +51/ 11,8 km/t 55,1%
12:35, 14,8 km 01:15 0,3 km +48/ 11,6 km/t 53,9%
12:36, 15,0 km 01:15 0,3 km +73/ 11,6 km/t 50,6%
12:37, 15,3 km 01:17 0,3 km +61/ 11,5 km/t 49,4%
12:39, 15,5 km 01:58 0,3 km +42/-1 m 7,4 km/t 48,9%
12:41, 15,8 km 33 0,3 km -31 m 25,6 km/t 59,6%
12:41, 16,0 km 32 0,3 km -28 m 26,4 km/t 64,0%
12:42, 16,3 km 32 0,3 km -39 m 27,2 km/t 64,0%
12:42, 16,5 km 31 0,3 km -37 m 26,8 km/t 65,2%
12:43, 16,8 km 25 0,3 km -33 m 33,2 km/t 65,7%
12:43, 17,0 km 26 0,3 km -26 m 32,3 km/t 64,0%
12:44, 17,3 km 32 0,3 km -19 m 26,7 km/t 63,5%
12:44, 17,5 km 27 0,3 km -42 m 30,9 km/t 70,2%
12:45, 17,8 km 01:34 0,3 km +10/-29 m 9,4 km/t 66,9%
12:46, 18,0 km 01:17 0,3 km +49/ 11,3 km/t 53,9%
12:48, 18,3 km 01:15 0,3 km +44/ 11,7 km/t 55,1%
12:49, 18,5 km 01:17 0,3 km +74/ 11,4 km/t 46,6%
12:50, 18,8 km 01:14 0,3 km +71/ 11,8 km/t 47,2%
12:51, 19,0 km 01:15 0,3 km +42/ 11,8 km/t 54,5%
12:53, 19,3 km 01:30 0,3 km +10/-25 m 9,6 km/t 56,7%
12:54, 19,5 km 34 0,3 km -29 m 24,6 km/t 64,0%
12:55, 19,8 km 27 0,3 km -32 m 31,0 km/t 66,3%
12:55, 20,0 km 25 0,3 km -44 m 33,7 km/t 65,2%
12:56, 20,3 km 24 0,3 km -33 m 34,8 km/t 66,3%
12:56, 20,5 km 23 0,3 km -25 m 35,5 km/t 64,0%
12:57, 20,8 km 28 0,3 km -19 m 29,9 km/t 65,2%
12:57, 21,0 km 29 0,3 km -36 m 29,0 km/t 69,7%
12:57, 21,3 km 34 0,3 km -37 m 25,2 km/t 68,5%
12:58, 21,5 km 01:53 0,3 km +44/-1 m 7,9 km/t 60,7%
13:00, 21,8 km 01:16 0,3 km +45/ 11,4 km/t 52,2%
13:01, 22,0 km 01:16 0,3 km +68/ 11,6 km/t 50,6%
13:03, 22,3 km 01:15 0,3 km +68/ 11,6 km/t 44,9%
13:04, 22,5 km 01:16 0,3 km +49/ 11,5 km/t 44,9%
13:05, 22,8 km 03:08 0,3 km +24/-15 m 4,7 km/t 53,9%
13:08, 23,0 km 35 0,3 km -27 m 24,0 km/t 60,1%
13:09, 23,3 km 35 0,3 km -36 m 24,5 km/t 62,9%
13:09, 23,5 km 34 0,3 km -45 m 24,6 km/t 64,6%
13:10, 23,8 km 35 0,3 km -32 m 24,3 km/t 64,0%
13:11, 24,0 km 30 0,3 km -26 m 28,1 km/t 64,0%
13:11, 24,3 km 35 0,3 km -20 m 24,3 km/t 64,6%
13:12, 24,5 km 35 0,3 km -32 m 24,6 km/t 65,2%
13:12, 24,8 km 28 0,3 km -39 m 29,6 km/t 66,9%
13:13, 25,0 km 02:07 0,3 km +32/-10 m 6,9 km/t 62,4%
13:15, 25,3 km 01:14 0,3 km +47/ 11,9 km/t 45,5%
13:16, 25,5 km 01:12 0,3 km +55/ 12,1 km/t 48,3%
13:17, 25,8 km 01:17 0,3 km +71/ 11,4 km/t 43,8%
13:19, 26,0 km 01:17 0,3 km +61/ 11,5 km/t 46,1%
13:20, 26,3 km 01:52 0,3 km +31/-5 m 7,7 km/t 51,7%
13:22, 26,5 km 31 0,3 km -30 m 27,3 km/t 60,1%
13:22, 26,8 km 37 0,3 km -27 m 23,0 km/t 61,8%
13:23, 27,0 km 29 0,3 km -44 m 28,3 km/t 61,2%
13:24, 27,3 km 30 0,3 km -37 m 28,2 km/t 62,4%
13:24, 27,5 km 26 0,3 km -27 m 31,4 km/t 62,9%
13:25, 27,8 km 26 0,3 km -22 m 32,2 km/t 60,7%
13:25, 28,0 km 34 0,3 km -24 m 25,2 km/t 61,8%
13:26, 28,3 km 31 0,3 km -40 m 27,0 km/t 66,9%
13:26, 28,5 km 01:32 0,3 km +18/-17 m 9,4 km/t 62,4%
13:28, 28,8 km 01:16 0,3 km +53/ 11,6 km/t 51,1%
13:29, 29,0 km 01:15 0,3 km +47/ 11,7 km/t 50,6%
13:30, 29,3 km 01:15 0,3 km +73/ 11,6 km/t 44,9%
13:31, 29,5 km 01:16 0,3 km +66/ 11,5 km/t 46,1%
13:33, 29,8 km 01:15 0,3 km +44/ 11,7 km/t 48,3%
13:34, 30,0 km 01:19 0,3 km +1/-31 m 11,2 km/t 51,7%
13:35, 30,3 km 33 0,3 km -29 m 25,3 km/t 60,1%
13:36, 30,5 km 33 0,3 km -36 m 25,4 km/t 61,2%
13:36, 30,8 km 33 0,3 km -42 m 26,0 km/t 62,4%
13:37, 31,0 km 28 0,3 km -33 m 30,3 km/t 61,8%
13:38, 31,3 km 27 0,3 km -25 m 30,9 km/t 60,1%
13:38, 31,5 km 33 0,3 km -19 m 25,6 km/t 62,4%
13:39, 31,8 km 31 0,3 km -42 m 27,1 km/t 62,4%
13:39, 32,0 km 01:10 0,3 km +7/-29 m 12,5 km/t 64,0%
13:40, 32,3 km 01:15 0,3 km +47/ 11,6 km/t 54,5%
13:42, 32,5 km 01:15 0,3 km +44/ 11,7 km/t 50%
13:43, 32,8 km 01:15 0,3 km +72/ 11,7 km/t 45,5%
13:44, 33,0 km 01:16 0,3 km +74/ 11,5 km/t 43,3%
13:45, 33,3 km 01:14 0,3 km +40/ 11,8 km/t 46,6%
13:47, 33,5 km 01:26 0,3 km +12/-23 m 10,2 km/t 50,6%
13:48, 33,8 km 33 0,3 km -30 m 25,8 km/t 28,1%
13:49, 34,0 km 30 0,3 km -31 m 27,8 km/t 60,7%
13:49, 34,3 km 31 0,3 km -47 m 27,5 km/t 64,0%
13:50, 34,5 km 24 0,3 km -34 m 34,6 km/t 64,0%
13:50, 34,8 km 24 0,3 km -26 m 35,1 km/t 65,7%
13:51, 35,0 km 28 0,3 km -19 m 29,2 km/t 64,0%
13:51, 35,3 km 30 0,3 km -42 m 28,8 km/t 61,2%
13:52, 35,5 km 01:07 0,3 km +1/-34 m 12,8 km/t 64,6%
13:53, 35,8 km 01:17 0,3 km +49/ 11,4 km/t 55,1%
13:54, 36,0 km 01:15 0,3 km +44/ 11,6 km/t 48,9%
13:55, 36,3 km 01:14 0,3 km +70/ 11,9 km/t 48,3%
13:56, 36,5 km 01:17 0,3 km +72/ 11,5 km/t 45,5%
13:58, 36,8 km 01:15 0,3 km +42/ 11,7 km/t 46,6%
13:59, 37,0 km 01:23 0,3 km +17/-19 m 10,3 km/t 46,6%
14:00, 37,3 km 33 0,3 km -27 m 26,0 km/t 52,8%
14:01, 37,5 km 28 0,3 km -33 m 29,1 km/t 61,8%
14:01, 37,8 km 30 0,3 km -47 m 28,8 km/t 64,6%
14:02, 38,0 km 27 0,3 km -34 m 30,1 km/t 64,0%
14:02, 38,3 km 25 0,3 km -26 m 33,3 km/t 62,9%
14:03, 38,5 km 30 0,3 km -20 m 28,7 km/t 63,5%
14:03, 38,8 km 28 0,3 km -38 m 30,0 km/t 62,4%
14:04, 39,0 km 31 0,3 km -35 m 26,8 km/t 64,0%
14:04, 39,3 km 01:52 0,3 km +41/-2 m 7,9 km/t 59,6%
14:06, 39,5 km 01:18 0,3 km +47/ 11,3 km/t 48,9%
14:08, 39,8 km 01:14 0,3 km +65/ 11,9 km/t 44,9%
14:09, 40,0 km 01:16 0,3 km +68/ 11,5 km/t 43,8%
14:10, 40,3 km 01:16 0,3 km +51/ 11,6 km/t 44,9%
14:11, 40,5 km 01:34 0,3 km +25/-14 m 9,3 km/t 50,6%
14:13, 40,8 km 29 0,3 km -27 m 28,4 km/t 56,7%
14:14, 41,0 km 29 0,3 km -34 m 29,2 km/t 60,7%
14:14, 41,3 km 28 0,3 km -44 m 29,7 km/t 62,9%
14:15, 41,5 km 28 0,3 km -32 m 29,7 km/t 62,9%
14:15, 41,8 km 25 0,3 km -27 m 33,7 km/t 56,7%
14:15, 42,0 km 28 0,3 km -19 m 29,4 km/t 65,7%
14:16, 42,3 km 32 0,3 km -31 m 26,5 km/t 64,6%
14:16, 42,5 km 29 0,3 km -38 m 29,3 km/t 64,6%
14:17, 42,8 km 01:50 0,1 km +1/-12 m 3,9 km/t 61,2%

Tid i puls-soner

Sone Tid %
0 (0% - 60%) 1 time 36 minutt 41 sekund 60,9%
1 (60% - 72%) 1 time 3 minutt 35 sekund 40,0%
2 (72% - 82%) 1 minutt 27 sekund 0,9%

Prosentvis fordeling i ulike puls-soner

Fartsdistribusjon

Namn Start Lengd Stigning % Tid Fart Est. effekt W/kg VAM Kategori Puls
0,1 km 1,4 km 307 m 22,5 % 07:41 10,7 km/t 335,3 W 8,6 W/kg 2401
3
53,4%
3,7 km 1,4 km 307 m 22,4 % 07:43 10,7 km/t 334,0 W 8,5 W/kg 2390
3
53,4%
7,3 km 1,4 km 300 m 22,0 % 07:18 11,2 km/t 345,6 W 8,8 W/kg 2467
3
51,7%
10,8 km 1,4 km 308 m 22,7 % 06:58 11,7 km/t 371,9 W 9,5 W/kg 2654
3
53,9%
14,4 km 1,3 km 305 m 22,7 % 06:57 11,7 km/t 370,1 W 9,5 W/kg 2642
3
52,2%
18,0 km 1,4 km 309 m 22,8 % 07:33 10,8 km/t 343,6 W 8,8 W/kg 2460
3
52,2%
21,5 km 1,4 km 308 m 22,6 % 07:33 10,9 km/t 342,7 W 8,8 W/kg 2452
3
50%
25,1 km 1,4 km 308 m 22,7 % 06:59 11,7 km/t 371,5 W 9,5 W/kg 2651
3
47,8%
28,6 km 1,4 km 309 m 22,8 % 06:57 11,7 km/t 374,7 W 9,6 W/kg 2675
3
48,9%
32,2 km 1,4 km 308 m 22,7 % 06:58 11,7 km/t 372,6 W 9,5 W/kg 2660
3
48,3%
35,7 km 1,4 km 309 m 22,8 % 06:56 11,7 km/t 374,8 W 9,6 W/kg 2676
3
48,3%
39,3 km 1,4 km 309 m 22,7 % 06:59 11,7 km/t 371,9 W 9,5 W/kg 2655
3
47,8%
Zoom Tid Fart Start Lengd Høgd
5 sekund 48,3 km/t 6,1 km 67 m +0 / -9 m
10 sekund 47,5 km/t 6,1 km 132 m +0 / -18 m
30 sekund 43,1 km/t 9,7 km 359 m +0 / -48 m
1 minutt 38,1 km/t 9,6 km 635 m +0 / -75 m
4 minutt 32,5 km/t 8,6 km 2170 m +0 / -306 m
5 minutt 26,8 km/t 40,6 km 2237 m +0 / -310 m
10 minutt 19,3 km/t 7,6 km 3208 m +237 / -305 m
20 minutt 18,6 km/t 36,7 km 6212 m +404 / -619 m
30 minutt 18,6 km/t 33,6 km 9296 m +618 / -929 m
1 time 17,1 km/t 25,7 km 17.1 km +1419 / -1543 m