Avg HR
100 BPM , 56.2%
Max HR
132 BPM , 74.2%
Route
Sitski 2019 #15: Sol og nypreparert
Distance
42.9 km
Ascent
3702 m (86.3 m/km)
Descent
3715 m
Min altitude
187 m
Max altitude
506 m
Start time
11:37 a.m.
Date
March 15, 2019
Max Speed
48.0 km/h
Calories
77 kcal (0.0 kg bodyfat)

Sitski Vassfjellet med ADR.
1C, skyfritt, sol, nypreparert.

Med lånt ski frå Julia.

Denne gong starta eg med lausare fastspenning i setet, dette gav meg godt høve til å setje meg skikkeleg i sitskia frå starten av.

Køyrde kontrollert/med aktiv assistanse første halvdel av første runde, deretter i stor grad med passiv assistanse.

Held fram med å meistre hengkøyring veldig fint, utfordringane no er å merke når tempoet er for lågt på flatene.
Hadde to-tre hendingar der eg måtte korrigerast på grunn av for hissig sving i lågt tempo.

Valte å presse varigheit i dag, sidan tilhøva var så fine.
Måtte nullstille rygg litt etter ca. to timar, deretter køyrde eg til det var tomt.
Fekk det nær akutt i korsrygg ved lavvoen på siste køyring, var då veldig klar for å gi meg.

Veldig nøgd med å nærme meg fire timar i bakken.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Sitski Vassfjellet med ADR.
  1C, skyfritt, sol, nypreparert.

  Med lånt ski frå Julia.

  Denne gong starta eg med lausare fastspenning i setet, dette gav meg godt høve til å setje meg skikkeleg i sitskia frå starten av.

  Køyrde kontrollert/med aktiv assistanse første halvdel av første runde, deretter i stor grad med passiv assistanse.

  Held fram med å meistre hengkøyring veldig fint, utfordringane no er å merke når tempoet er for lågt på flatene.
  Hadde to-tre hendingar der eg måtte korrigerast på grunn av for hissig sving i lågt tempo.

  Valte å presse varigheit i dag, sidan tilhøva var så fine.
  Måtte nullstille rygg litt etter ca. to timar, deretter køyrde eg til det var tomt.
  Fekk det nær akutt i korsrygg ved lavvoen på siste køyring, var då veldig klar for å gi meg.

  Veldig nøgd med å nærme meg fire timar i bakken.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Lengd Elevation Fart Puls ↓
12:05, 7.0 km 31 0.3 km -35 m 27.0 km/h 71.9%
11:51, 3.3 km 33 0.3 km -41 m 25.9 km/h 71.9%
12:31, 14.0 km 32 0.3 km -42 m 26.9 km/h 71.9%
11:49, 2.3 km 26 0.3 km -36 m 32.9 km/h 71.9%
11:50, 2.5 km 23 0.3 km -32 m 35.9 km/h 70.8%
12:03, 6.0 km 23 0.3 km -32 m 36.5 km/h 70.8%
12:04, 6.8 km 32 0.3 km -37 m 26.6 km/h 70.8%
12:02, 5.8 km 31 0.3 km -46 m 27.5 km/h 70.8%
11:50, 2.8 km 25 0.3 km -25 m 32.7 km/h 70.2%
12:44, 17.5 km 27 0.3 km -42 m 30.9 km/h 70.2%
12:30, 13.5 km 28 0.3 km -23 m 29.4 km/h 70.2%
12:57, 21.0 km 29 0.3 km -36 m 29.0 km/h 69.7%
12:29, 13.0 km 33 0.3 km -36 m 25.8 km/h 69.7%
12:30, 13.3 km 27 0.3 km -29 m 31.7 km/h 69.7%
12:31, 13.8 km 35 0.3 km -25 m 24.0 km/h 69.7%
11:51, 3.0 km 35 0.3 km -22 m 24.8 km/h 69.7%
11:49, 2.0 km 25 0.3 km -35 m 32.7 km/h 69.7%
12:16, 9.5 km 25 0.3 km -26 m 31.9 km/h 69.1%
12:18, 10.5 km 28 0.3 km -40 m 29.9 km/h 69.1%
12:16, 9.3 km 28 0.3 km -46 m 29.7 km/h 69.1%
12:57, 21.3 km 34 0.3 km -37 m 25.2 km/h 68.5%
12:15, 9.0 km 29 0.3 km -35 m 29.4 km/h 68.5%
12:28, 12.8 km 33 0.3 km -40 m 25.4 km/h 68.5%
11:52, 3.5 km 01:53 0.3 km +10/-29 m 7.6 km/h 68.5%
12:03, 6.3 km 22 0.3 km -25 m 36.4 km/h 68.0%
12:04, 6.5 km 28 0.3 km -19 m 29.9 km/h 68.0%
12:32, 14.3 km 01:50 0.3 km +21/-16 m 7.8 km/h 67.4%
11:48, 1.8 km 30 0.3 km -31 m 28.0 km/h 66.9%
12:02, 5.5 km 31 0.3 km -32 m 27.6 km/h 66.9%
13:26, 28.3 km 31 0.3 km -40 m 27.0 km/h 66.9%
13:12, 24.8 km 28 0.3 km -39 m 29.6 km/h 66.9%
12:45, 17.8 km 01:34 0.3 km +10/-29 m 9.4 km/h 66.9%
12:17, 10.3 km 27 0.3 km -29 m 31.1 km/h 66.3%
12:55, 19.8 km 27 0.3 km -32 m 31.0 km/h 66.3%
12:56, 20.3 km 24 0.3 km -33 m 34.8 km/h 66.3%
13:50, 34.8 km 24 0.3 km -26 m 35.1 km/h 65.7%
12:43, 16.8 km 25 0.3 km -33 m 33.2 km/h 65.7%
12:17, 10.0 km 26 0.3 km -20 m 32.4 km/h 65.7%
14:15, 42.0 km 28 0.3 km -19 m 29.4 km/h 65.7%
12:57, 20.8 km 28 0.3 km -19 m 29.9 km/h 65.2%
13:12, 24.5 km 35 0.3 km -32 m 24.6 km/h 65.2%
12:55, 20.0 km 25 0.3 km -44 m 33.7 km/h 65.2%
12:42, 16.5 km 31 0.3 km -37 m 26.8 km/h 65.2%
13:09, 23.5 km 34 0.3 km -45 m 24.6 km/h 64.6%
13:11, 24.3 km 35 0.3 km -20 m 24.3 km/h 64.6%
14:01, 37.8 km 30 0.3 km -47 m 28.8 km/h 64.6%
12:18, 10.8 km 02:02 0.3 km +31/-10 m 7.2 km/h 64.6%
11:48, 1.5 km 27 0.3 km -32 m 31.6 km/h 64.6%
13:52, 35.5 km 01:07 0.3 km +1/-34 m 12.8 km/h 64.6%
14:16, 42.3 km 32 0.3 km -31 m 26.5 km/h 64.6%
14:16, 42.5 km 29 0.3 km -38 m 29.3 km/h 64.6%
12:41, 16.0 km 32 0.3 km -28 m 26.4 km/h 64.0%
12:43, 17.0 km 26 0.3 km -26 m 32.3 km/h 64.0%
13:11, 24.0 km 30 0.3 km -26 m 28.1 km/h 64.0%
14:02, 38.0 km 27 0.3 km -34 m 30.1 km/h 64.0%
13:10, 23.8 km 35 0.3 km -32 m 24.3 km/h 64.0%
13:51, 35.0 km 28 0.3 km -19 m 29.2 km/h 64.0%
13:49, 34.3 km 31 0.3 km -47 m 27.5 km/h 64.0%
12:15, 8.8 km 25 0.3 km -29 m 33.0 km/h 64.0%
12:56, 20.5 km 23 0.3 km -25 m 35.5 km/h 64.0%
12:42, 16.3 km 32 0.3 km -39 m 27.2 km/h 64.0%
13:50, 34.5 km 24 0.3 km -34 m 34.6 km/h 64.0%
12:54, 19.5 km 34 0.3 km -29 m 24.6 km/h 64.0%
14:04, 39.0 km 31 0.3 km -35 m 26.8 km/h 64.0%
13:39, 32.0 km 01:10 0.3 km +7/-29 m 12.5 km/h 64.0%
14:03, 38.5 km 30 0.3 km -20 m 28.7 km/h 63.5%
12:17, 9.8 km 20 0.3 km -27 m 41.1 km/h 63.5%
12:44, 17.3 km 32 0.3 km -19 m 26.7 km/h 63.5%
12:05, 7.3 km 02:41 0.3 km +38/-4 m 5.5 km/h 63.5%
12:01, 5.3 km 27 0.3 km -29 m 31.1 km/h 62.9%
14:15, 41.5 km 28 0.3 km -32 m 29.7 km/h 62.9%
11:37, 0 km 03:03 0.3 km +27/-5 m 4.9 km/h 62.9%
13:09, 23.3 km 35 0.3 km -36 m 24.5 km/h 62.9%
14:14, 41.3 km 28 0.3 km -44 m 29.7 km/h 62.9%
13:24, 27.5 km 26 0.3 km -27 m 31.4 km/h 62.9%
14:02, 38.3 km 25 0.3 km -26 m 33.3 km/h 62.9%
13:39, 31.8 km 31 0.3 km -42 m 27.1 km/h 62.4%
13:38, 31.5 km 33 0.3 km -19 m 25.6 km/h 62.4%
13:36, 30.8 km 33 0.3 km -42 m 26.0 km/h 62.4%
14:03, 38.8 km 28 0.3 km -38 m 30.0 km/h 62.4%
13:13, 25.0 km 02:07 0.3 km +32/-10 m 6.9 km/h 62.4%
13:26, 28.5 km 01:32 0.3 km +18/-17 m 9.4 km/h 62.4%
13:24, 27.3 km 30 0.3 km -37 m 28.2 km/h 62.4%
13:37, 31.0 km 28 0.3 km -33 m 30.3 km/h 61.8%
13:25, 28.0 km 34 0.3 km -24 m 25.2 km/h 61.8%
14:01, 37.5 km 28 0.3 km -33 m 29.1 km/h 61.8%
13:22, 26.8 km 37 0.3 km -27 m 23.0 km/h 61.8%
12:28, 12.5 km 32 0.3 km -29 m 26.5 km/h 61.8%
13:36, 30.5 km 33 0.3 km -36 m 25.4 km/h 61.2%
13:23, 27.0 km 29 0.3 km -44 m 28.3 km/h 61.2%
13:51, 35.3 km 30 0.3 km -42 m 28.8 km/h 61.2%
14:17, 42.8 km 01:50 0.1 km +1/-12 m 3.9 km/h 61.2%
11:54, 3.8 km 01:13 0.3 km +47/ 12.0 km/h 61.2%
13:49, 34.0 km 30 0.3 km -31 m 27.8 km/h 60.7%
13:25, 27.8 km 26 0.3 km -22 m 32.2 km/h 60.7%
12:58, 21.5 km 01:53 0.3 km +44/-1 m 7.9 km/h 60.7%
14:14, 41.0 km 29 0.3 km -34 m 29.2 km/h 60.7%
13:08, 23.0 km 35 0.3 km -27 m 24.0 km/h 60.1%
13:22, 26.5 km 31 0.3 km -30 m 27.3 km/h 60.1%
13:38, 31.3 km 27 0.3 km -25 m 30.9 km/h 60.1%
13:35, 30.3 km 33 0.3 km -29 m 25.3 km/h 60.1%
14:04, 39.3 km 01:52 0.3 km +41/-2 m 7.9 km/h 59.6%
12:41, 15.8 km 33 0.3 km -31 m 25.6 km/h 59.6%
12:00, 5.0 km 01:23 0.3 km +11/-22 m 10.3 km/h 57.9%
11:45, 1.3 km 02:36 0.3 km +37/-1 m 5.6 km/h 57.3%
14:15, 41.8 km 25 0.3 km -27 m 33.7 km/h 56.7%
14:13, 40.8 km 29 0.3 km -27 m 28.4 km/h 56.7%
12:53, 19.3 km 01:30 0.3 km +10/-25 m 9.6 km/h 56.7%
13:53, 35.8 km 01:17 0.3 km +49/ 11.4 km/h 55.1%
12:48, 18.3 km 01:15 0.3 km +44/ 11.7 km/h 55.1%
12:34, 14.5 km 01:15 0.3 km +51/ 11.8 km/h 55.1%
12:23, 11.5 km 01:16 0.3 km +70/ 11.4 km/h 54.5%
13:40, 32.3 km 01:15 0.3 km +47/ 11.6 km/h 54.5%
12:51, 19.0 km 01:15 0.3 km +42/ 11.8 km/h 54.5%
12:35, 14.8 km 01:15 0.3 km +48/ 11.6 km/h 53.9%
11:40, 0.3 km 01:16 0.3 km +49/ 11.6 km/h 53.9%
12:46, 18.0 km 01:17 0.3 km +49/ 11.3 km/h 53.9%
13:05, 22.8 km 03:08 0.3 km +24/-15 m 4.7 km/h 53.9%
12:12, 8.3 km 01:16 0.3 km +51/ 11.6 km/h 53.4%
12:20, 11.0 km 01:17 0.3 km +49/ 11.4 km/h 53.4%
12:22, 11.3 km 01:11 0.3 km +56/ 12.4 km/h 52.8%
11:55, 4.0 km 01:16 0.3 km +42/ 11.7 km/h 52.8%
14:00, 37.3 km 33 0.3 km -27 m 26.0 km/h 52.8%
11:43, 0.8 km 01:17 0.3 km +73/ 11.3 km/h 52.2%
13:00, 21.8 km 01:16 0.3 km +45/ 11.4 km/h 52.2%
12:24, 11.8 km 01:15 0.3 km +61/ 11.7 km/h 52.2%
13:20, 26.3 km 01:52 0.3 km +31/-5 m 7.7 km/h 51.7%
13:34, 30.0 km 01:19 0.3 km +1/-31 m 11.2 km/h 51.7%
13:28, 28.8 km 01:16 0.3 km +53/ 11.6 km/h 51.1%
11:59, 4.8 km 01:15 0.3 km +39/ 11.6 km/h 51.1%
12:08, 7.5 km 01:19 0.3 km +48/ 11.2 km/h 50.6%
11:41, 0.5 km 01:11 0.3 km +48/ 12.3 km/h 50.6%
14:11, 40.5 km 01:34 0.3 km +25/-14 m 9.3 km/h 50.6%
13:01, 22.0 km 01:16 0.3 km +68/ 11.6 km/h 50.6%
12:11, 8.0 km 01:17 0.3 km +69/ 11.4 km/h 50.6%
13:47, 33.5 km 01:26 0.3 km +12/-23 m 10.2 km/h 50.6%
12:36, 15.0 km 01:15 0.3 km +73/ 11.6 km/h 50.6%
13:29, 29.0 km 01:15 0.3 km +47/ 11.7 km/h 50.6%
11:56, 4.3 km 01:17 0.3 km +72/ 11.3 km/h 50%
13:42, 32.5 km 01:15 0.3 km +44/ 11.7 km/h 50%
12:13, 8.5 km 01:40 0.3 km +26/-10 m 8.7 km/h 50%
11:44, 1.0 km 01:17 0.3 km +65/ 11.5 km/h 49.4%
12:26, 12.0 km 01:53 0.3 km +31/-3 m 7.7 km/h 49.4%
12:37, 15.3 km 01:17 0.3 km +61/ 11.5 km/h 49.4%
14:06, 39.5 km 01:18 0.3 km +47/ 11.3 km/h 48.9%
11:57, 4.5 km 01:17 0.3 km +75/ 11.4 km/h 48.9%
12:09, 7.8 km 01:11 0.3 km +58/ 12.3 km/h 48.9%
12:39, 15.5 km 01:58 0.3 km +42/-1 m 7.4 km/h 48.9%
13:54, 36.0 km 01:15 0.3 km +44/ 11.6 km/h 48.9%
13:33, 29.8 km 01:15 0.3 km +44/ 11.7 km/h 48.3%
13:16, 25.5 km 01:12 0.3 km +55/ 12.1 km/h 48.3%
13:55, 36.3 km 01:14 0.3 km +70/ 11.9 km/h 48.3%
12:50, 18.8 km 01:14 0.3 km +71/ 11.8 km/h 47.2%
13:45, 33.3 km 01:14 0.3 km +40/ 11.8 km/h 46.6%
12:49, 18.5 km 01:17 0.3 km +74/ 11.4 km/h 46.6%
13:58, 36.8 km 01:15 0.3 km +42/ 11.7 km/h 46.6%
13:59, 37.0 km 01:23 0.3 km +17/-19 m 10.3 km/h 46.6%
13:31, 29.5 km 01:16 0.3 km +66/ 11.5 km/h 46.1%
13:19, 26.0 km 01:17 0.3 km +61/ 11.5 km/h 46.1%
13:43, 32.8 km 01:15 0.3 km +72/ 11.7 km/h 45.5%
13:15, 25.3 km 01:14 0.3 km +47/ 11.9 km/h 45.5%
13:56, 36.5 km 01:17 0.3 km +72/ 11.5 km/h 45.5%
13:30, 29.3 km 01:15 0.3 km +73/ 11.6 km/h 44.9%
13:03, 22.3 km 01:15 0.3 km +68/ 11.6 km/h 44.9%
13:04, 22.5 km 01:16 0.3 km +49/ 11.5 km/h 44.9%
14:08, 39.8 km 01:14 0.3 km +65/ 11.9 km/h 44.9%
14:10, 40.3 km 01:16 0.3 km +51/ 11.6 km/h 44.9%
14:09, 40.0 km 01:16 0.3 km +68/ 11.5 km/h 43.8%
13:17, 25.8 km 01:17 0.3 km +71/ 11.4 km/h 43.8%
13:44, 33.0 km 01:16 0.3 km +74/ 11.5 km/h 43.3%
12:27, 12.3 km 29 0.3 km -31 m 28.9 km/h 37.1%
13:48, 33.8 km 33 0.3 km -30 m 25.8 km/h 28.1%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 1 hour 36 minutes 41 seconds 60.9%
1 (60% - 72%) 1 hour 3 minutes 35 seconds 40.0%
2 (72% - 82%) 1 minute 27 seconds 0.9%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Speed distribution

Name Start Length Ascent % Duration Speed Est power W/kg VAM Category Avg HR
0.1 km 1.4 km 307 m 22.5 % 07:41 10.7 km/h 335.3 W 8.6 W/kg 2401
3
53.4%
3.7 km 1.4 km 307 m 22.4 % 07:43 10.7 km/h 334.0 W 8.5 W/kg 2390
3
53.4%
7.3 km 1.4 km 300 m 22.0 % 07:18 11.2 km/h 345.6 W 8.8 W/kg 2467
3
51.7%
10.8 km 1.4 km 308 m 22.7 % 06:58 11.7 km/h 371.9 W 9.5 W/kg 2654
3
53.9%
14.4 km 1.3 km 305 m 22.7 % 06:57 11.7 km/h 370.1 W 9.5 W/kg 2642
3
52.2%
18.0 km 1.4 km 309 m 22.8 % 07:33 10.8 km/h 343.6 W 8.8 W/kg 2460
3
52.2%
21.5 km 1.4 km 308 m 22.6 % 07:33 10.9 km/h 342.7 W 8.8 W/kg 2452
3
50%
25.1 km 1.4 km 308 m 22.7 % 06:59 11.7 km/h 371.5 W 9.5 W/kg 2651
3
47.8%
28.6 km 1.4 km 309 m 22.8 % 06:57 11.7 km/h 374.7 W 9.6 W/kg 2675
3
48.9%
32.2 km 1.4 km 308 m 22.7 % 06:58 11.7 km/h 372.6 W 9.5 W/kg 2660
3
48.3%
35.7 km 1.4 km 309 m 22.8 % 06:56 11.7 km/h 374.8 W 9.6 W/kg 2676
3
48.3%
39.3 km 1.4 km 309 m 22.7 % 06:59 11.7 km/h 371.9 W 9.5 W/kg 2655
3
47.8%
Zoom Duration Speed Start Length Elevation
5 seconds 48.3 km/h 6.1 km 67 m +0 / -9 m
10 seconds 47.5 km/h 6.1 km 132 m +0 / -18 m
30 seconds 43.1 km/h 9.7 km 359 m +0 / -48 m
1 minute 38.1 km/h 9.6 km 635 m +0 / -75 m
4 minutes 32.5 km/h 8.6 km 2170 m +0 / -306 m
5 minutes 26.8 km/h 40.6 km 2237 m +0 / -310 m
10 minutes 19.3 km/h 7.6 km 3208 m +237 / -305 m
20 minutes 18.6 km/h 36.7 km 6212 m +404 / -619 m
30 minutes 18.6 km/h 33.6 km 9296 m +618 / -929 m
1 hour 17.1 km/h 25.7 km 17.1 km +1419 / -1543 m