Avg HR
83 BPM , 46.6%
Max HR
127 BPM , 71.3%
Route
Sitski 2019 #24: Bonusøkt i påskever
Distance
54.6 km
Ascent
4864 m (89.1 m/km)
Descent
4905 m
Min altitude
157 m
Max altitude
501 m
Start time
8:25 a.m.
Date
April 5, 2019
Max Speed
54.7 km/h
Calories
124 kcal (0.0 kg bodyfat)

Sitski Vassfjellet med ADR.
4-8C, sol, noko motvind etter kvart, preparert med herleg styresnø i starten, treigare føre siste timen.

Bonusøkt i sitskia sidan ver og tilhøve tilsa det.
Litt skral kropp i forkant, så ikkje fokus på noko særleg - kun kosekøyring.

Fekk sett svingane veldig bra omtrent frå starten i dag, herleg å køyre i nypreparert løype utan andre spor.

Krykkeskibruk fungerer bra etter modifisering, men eg merkar av og til at konsekvensar av å ha krykke langt ute blir større når fjør ikkje er på plass - litt vanskelegare å komme seg ut av lugge-situasjonar.

Byrja få litt vondt i rygg/ribbein etter ca. halvannan time. Dette samanfall med treigare føre og plagsam motvind, så vi testa difor andre trasear for å få litt utfordringar/distraksjonar frå ubehaget.
Dette gjekk eigentleg greitt - sjølv om det sjølvsagt blir begrensa kor aktivt eg kan køyre sjølv i dei verste henga.
Fekk likevel kost meg veldig i dei slakare partia av desse traseane. Dessverre kosta det litt mykje energi - eg merka at konsentrasjon blei oppbrukt etter nokre rundar der.

Avslutta difor i familieløypa for å få skvist inn nokre svingar av akseptabel teknisk kvalitet.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Sitski Vassfjellet med ADR.
  4-8C, sol, noko motvind etter kvart, preparert med herleg styresnø i starten, treigare føre siste timen.

  Bonusøkt i sitskia sidan ver og tilhøve tilsa det.
  Litt skral kropp i forkant, så ikkje fokus på noko særleg - kun kosekøyring.

  Fekk sett svingane veldig bra omtrent frå starten i dag, herleg å køyre i nypreparert løype utan andre spor.

  Krykkeskibruk fungerer bra etter modifisering, men eg merkar av og til at konsekvensar av å ha krykke langt ute blir større når fjør ikkje er på plass - litt vanskelegare å komme seg ut av lugge-situasjonar.

  Byrja få litt vondt i rygg/ribbein etter ca. halvannan time. Dette samanfall med treigare føre og plagsam motvind, så vi testa difor andre trasear for å få litt utfordringar/distraksjonar frå ubehaget.
  Dette gjekk eigentleg greitt - sjølv om det sjølvsagt blir begrensa kor aktivt eg kan køyre sjølv i dei verste henga.
  Fekk likevel kost meg veldig i dei slakare partia av desse traseane. Dessverre kosta det litt mykje energi - eg merka at konsentrasjon blei oppbrukt etter nokre rundar der.

  Avslutta difor i familieløypa for å få skvist inn nokre svingar av akseptabel teknisk kvalitet.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Lengd Elevation Fart Puls
08:25, 0 km 10:32 0.5 km +80/-5 m 2.8 km/h 51.7%
08:35, 0.5 km 02:31 0.5 km +128/ 11.7 km/h 45.5%
08:38, 1.0 km 03:14 0.5 km +98/-3 m 9.1 km/h 47.2%
08:41, 1.5 km 51 0.5 km -60 m 34.1 km/h 55.6%
08:42, 2.0 km 43 0.5 km -76 m 40.0 km/h 65.2%
08:43, 2.5 km 41 0.5 km -49 m 41.6 km/h 61.8%
08:43, 3.0 km 49 0.5 km -60 m 35.5 km/h 63.5%
08:44, 3.5 km 02:27 0.5 km +41/-33 m 11.9 km/h 60.1%
08:47, 4.0 km 02:31 0.5 km +113/ 11.8 km/h 47.8%
08:49, 4.5 km 02:31 0.5 km +117/ 11.7 km/h 46.6%
08:52, 5.0 km 03:11 0.5 km +24/-46 m 9.3 km/h 52.2%
08:55, 5.5 km 44 0.5 km -79 m 39.5 km/h 65.7%
08:56, 6.0 km 43 0.5 km -57 m 39.7 km/h 63.5%
08:56, 6.5 km 49 0.5 km -44 m 35.4 km/h 63.5%
08:57, 7.0 km 02:39 0.5 km +15/-71 m 11.1 km/h 59.6%
09:00, 7.5 km 02:31 0.5 km +93/ 11.8 km/h 46.6%
09:03, 8.0 km 02:32 0.5 km +141/ 11.6 km/h 45.5%
09:05, 8.5 km 02:31 0.5 km +50/-30 m 11.8 km/h 49.4%
09:08, 9.0 km 51 0.5 km -57 m 33.9 km/h 55.6%
09:08, 9.5 km 39 0.5 km -79 m 44.3 km/h 59.6%
09:09, 10.0 km 46 0.5 km -41 m 37.2 km/h 56.7%
09:10, 10.5 km 49 0.5 km -70 m 35.4 km/h 61.2%
09:11, 11.0 km 02:56 0.5 km +74/-13 m 10.0 km/h 48.9%
09:14, 11.5 km 02:33 0.5 km +125/ 11.6 km/h 41.0%
09:16, 12.0 km 03:02 0.5 km +98/-2 m 9.7 km/h 46.6%
09:19, 12.5 km 54 0.5 km -61 m 32.0 km/h 48.3%
09:20, 13.0 km 42 0.5 km -76 m 40.9 km/h 55.1%
09:21, 13.5 km 41 0.5 km -59 m 42.7 km/h 53.4%
09:22, 14.0 km 40 0.5 km -63 m 42.5 km/h 57.9%
09:22, 14.5 km 03:09 0.5 km +53/-25 m 9.3 km/h 50%
09:25, 15.0 km 02:32 0.5 km +118/ 11.7 km/h 43.3%
09:28, 15.5 km 02:31 0.5 km +114/ 11.7 km/h 42.7%
09:31, 16.0 km 02:08 0.5 km +15/-49 m 13.8 km/h 43.8%
09:33, 16.5 km 42 0.5 km -79 m 40.8 km/h 55.1%
09:33, 17.0 km 43 0.5 km -53 m 39.7 km/h 55.1%
09:34, 17.5 km 51 0.5 km -45 m 33.8 km/h 58.4%
09:35, 18.0 km 02:12 0.5 km +19/-59 m 13.5 km/h 57.3%
09:37, 18.5 km 02:29 0.5 km +97/ 11.9 km/h 44.4%
09:40, 19.0 km 02:33 0.5 km +134/ 11.6 km/h 43.3%
09:42, 19.5 km 02:14 0.5 km +40/-33 m 13.2 km/h 41.6%
09:45, 20.0 km 51 0.5 km -64 m 33.7 km/h 46.6%
09:45, 20.5 km 40 0.5 km -72 m 43.0 km/h 56.2%
09:46, 21.0 km 49 0.5 km -45 m 35.1 km/h 54.5%
09:47, 21.5 km 01:43 0.5 km +7/-72 m 17.2 km/h 57.9%
09:49, 22.0 km 02:30 0.5 km +91/ 11.8 km/h 42.7%
09:51, 22.5 km 02:33 0.5 km +147/ 11.6 km/h 40.4%
09:54, 23.0 km 02:48 0.5 km +54/-23 m 10.5 km/h 44.9%
09:57, 23.5 km 55 0.5 km -63 m 31.8 km/h 50.6%
09:58, 24.0 km 42 0.5 km -78 m 41.2 km/h 50.6%
09:58, 24.5 km 43 0.5 km -45 m 39.7 km/h 55.6%
09:59, 25.0 km 44 0.5 km -78 m 39.0 km/h 59.6%
10:00, 25.5 km 03:07 0.5 km +85/-2 m 9.5 km/h 44.9%
10:03, 26.0 km 02:32 0.5 km +133/ 11.7 km/h 39.3%
10:05, 26.5 km 02:45 0.5 km +77/-14 m 10.8 km/h 41.0%
10:08, 27.0 km 53 0.5 km -60 m 32.1 km/h 50%
10:09, 27.5 km 44 0.5 km -78 m 39.5 km/h 52.8%
10:10, 28.0 km 40 0.5 km -50 m 42.7 km/h 52.8%
10:11, 28.5 km 47 0.5 km -69 m 36.7 km/h 59.0%
10:11, 29.0 km 02:33 0.5 km +70/-13 m 11.5 km/h 46.1%
10:14, 29.5 km 02:33 0.5 km +123/ 11.6 km/h 38.2%
10:16, 30.0 km 03:19 0.5 km +103/-2 m 9.0 km/h 41.0%
10:20, 30.5 km 01:07 0.5 km -83 m 26.2 km/h 36.0%
10:21, 31.0 km 01:06 0.5 km -111 m 26.4 km/h 24.2%
10:22, 31.5 km 50 0.5 km -74 m 34.5 km/h 31.5%
10:23, 32.0 km 02:31 0.5 km +64/-21 m 11.7 km/h 41.6%
10:25, 32.5 km 02:32 0.5 km +117/ 11.7 km/h 42.7%
10:28, 33.0 km 02:31 0.5 km +112/ 11.8 km/h 39.9%
10:30, 33.5 km 02:07 0.5 km +7/-65 m 13.8 km/h 46.6%
10:33, 34.0 km 01:07 0.5 km -108 m 26.2 km/h 41.0%
10:34, 34.5 km 57 0.5 km -81 m 30.0 km/h 27.0%
10:35, 35.0 km 02:14 0.5 km +40/-33 m 13.2 km/h 36.5%
10:37, 35.5 km 02:32 0.5 km +111/ 11.7 km/h 38.2%
10:40, 36.0 km 02:31 0.5 km +116/ 11.8 km/h 39.9%
10:42, 36.5 km 02:08 0.5 km +28/-45 m 13.8 km/h 47.8%
10:44, 37.0 km 57 0.5 km -115 m 30.5 km/h 60.1%
10:45, 37.5 km 47 0.5 km -98 m 37.2 km/h 68.0%
10:46, 38.0 km 02:15 0.5 km +38/-40 m 12.9 km/h 56.7%
10:48, 38.5 km 02:31 0.5 km +110/ 11.8 km/h 43.3%
10:51, 39.0 km 02:32 0.5 km +126/ 11.7 km/h 42.1%
10:53, 39.5 km 02:29 0.5 km +29/-43 m 11.8 km/h 47.2%
10:56, 40.0 km 53 0.5 km -117 m 32.9 km/h 42.7%
10:57, 40.5 km 47 0.5 km -95 m 36.7 km/h 46.6%
10:58, 41.0 km 02:07 0.5 km +40/-37 m 13.8 km/h 52.2%
11:00, 41.5 km 02:33 0.5 km +113/ 11.7 km/h 39.9%
11:02, 42.0 km 02:31 0.5 km +120/ 11.7 km/h 41.0%
11:05, 42.5 km 02:33 0.5 km +28/-45 m 11.5 km/h 44.4%
11:07, 43.0 km 57 0.5 km -118 m 30.3 km/h 36.0%
11:08, 43.5 km 55 0.5 km -95 m 31.8 km/h 33.1%
11:09, 44.0 km 02:25 0.5 km +41/-37 m 12.2 km/h 42.1%
11:12, 44.5 km 02:31 0.5 km +112/ 11.7 km/h 41.0%
11:14, 45.0 km 02:32 0.5 km +118/ 11.7 km/h 39.3%
11:17, 45.5 km 01:58 0.5 km +26/-46 m 15.1 km/h 43.3%
11:19, 46.0 km 57 0.5 km -79 m 30.3 km/h 51.1%
11:20, 46.5 km 47 0.5 km -56 m 36.6 km/h 55.1%
11:20, 47.0 km 53 0.5 km -41 m 32.8 km/h 52.8%
11:21, 47.5 km 01:29 0.5 km +9/-68 m 19.8 km/h 56.2%
11:23, 48.0 km 02:30 0.5 km +94/ 11.9 km/h 39.9%
11:25, 48.5 km 02:34 0.5 km +148/ 11.5 km/h 38.2%
11:28, 49.0 km 02:54 0.5 km +51/-24 m 10.1 km/h 42.1%
11:31, 49.5 km 55 0.5 km -87 m 31.7 km/h 55.6%
11:32, 50.0 km 53 0.5 km -109 m 32.5 km/h 64.0%
11:33, 50.5 km 01:30 0.5 km +9/-74 m 19.4 km/h 60.7%
11:34, 51.0 km 02:29 0.5 km +91/ 11.9 km/h 42.1%
11:37, 51.5 km 02:34 0.5 km +147/ 11.5 km/h 37.6%
11:39, 52.0 km 02:27 0.5 km +54/-24 m 11.9 km/h 43.8%
11:42, 52.5 km 01:06 0.5 km -63 m 26.5 km/h 48.9%
11:43, 53.0 km 43 0.5 km -76 m 40.2 km/h 53.4%
11:44, 53.5 km 45 0.5 km -57 m 37.6 km/h 55.1%
11:44, 54.0 km 47 0.5 km -60 m 37.0 km/h 59.0%
11:45, 54.5 km 01:16 0.1 km +1/-7 m 4.0 km/h 54.5%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 3 hours 3 minutes 45 seconds 91.9%
1 (60% - 72%) 17 minutes 58 seconds 9.0%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Speed distribution

Name Start Length Ascent % Duration Speed Est power W/kg VAM Category Avg HR
0.1 km 1.4 km 303 m 22.2 % 09:15 8.9 km/h 274.0 W 7.0 W/kg 1971
3
47.8%
3.8 km 1.3 km 294 m 22.1 % 07:09 11.2 km/h 345.9 W 8.8 W/kg 2470
3
48.3%
7.4 km 1.4 km 302 m 22.0 % 07:07 11.6 km/h 357.5 W 9.1 W/kg 2550
3
46.1%
11.1 km 1.4 km 300 m 21.9 % 07:10 11.5 km/h 353.1 W 9.0 W/kg 2518
3
43.8%
14.7 km 1.4 km 305 m 22.4 % 07:49 10.5 km/h 327.1 W 8.4 W/kg 2343
3
42.7%
18.4 km 1.4 km 298 m 21.9 % 07:04 11.6 km/h 355.1 W 9.1 W/kg 2532
3
44.4%
22.0 km 1.4 km 303 m 22.1 % 07:17 11.3 km/h 350.2 W 9.0 W/kg 2499
3
42.7%
25.5 km 1.4 km 300 m 21.9 % 07:05 11.6 km/h 356.9 W 9.1 W/kg 2545
3
40.4%
29.1 km 1.4 km 298 m 21.9 % 06:57 11.7 km/h 361.5 W 9.2 W/kg 2576
3
39.9%
32.2 km 1.4 km 304 m 22.3 % 07:47 10.5 km/h 328.2 W 8.4 W/kg 2350
3
42.7%
35.3 km 1.4 km 299 m 22.0 % 07:04 11.6 km/h 356.8 W 9.1 W/kg 2544
3
39.9%
38.3 km 1.4 km 306 m 22.4 % 07:57 10.3 km/h 322.9 W 8.3 W/kg 2314
3
43.8%
41.3 km 1.4 km 305 m 22.4 % 07:01 11.7 km/h 366.5 W 9.4 W/kg 2615
3
41.6%
44.3 km 1.4 km 303 m 22.1 % 07:25 11.1 km/h 343.1 W 8.8 W/kg 2451
3
40.4%
47.9 km 1.4 km 304 m 22.4 % 07:32 10.8 km/h 339.1 W 8.7 W/kg 2426
3
39.3%
51.0 km 1.4 km 304 m 22.4 % 07:02 11.6 km/h 364.4 W 9.3 W/kg 2600
3
40.4%
Zoom Duration Speed Start Length Elevation
5 seconds 53.2 km/h 9.6 km 74 m +0 / -14 m
10 seconds 51.7 km/h 9.6 km 143 m +0 / -28 m
30 seconds 46.5 km/h 14.0 km 388 m +0 / -57 m
1 minute 44.8 km/h 13.6 km 746 m +0 / -98 m
4 minutes 34.4 km/h 8.8 km 2296 m +0 / -303 m
5 minutes 29.0 km/h 8.7 km 2415 m +24 / -302 m
10 minutes 20.4 km/h 7.7 km 3398 m +253 / -302 m
20 minutes 20.0 km/h 8.0 km 6655 m +486 / -607 m
30 minutes 19.6 km/h 19.8 km 9791 m +681 / -912 m
1 hour 18.0 km/h 7.5 km 18.0 km +1508 / -1520 m