Avg HR
110 BPM , 61.8%
Max HR
153 BPM , 86.0%
Start time
9 a.m.
Date
May 11, 2019
Calories
178 kcal (0.0 kg bodyfat)

Dragvoll idrettssenter med O.
Styrkeøkt med høgrep.
Plan var eigentleg stort volum benkpress, men kø førte til omstokking av øvingar og fylgjefeil/utmatting.

Ekstremt dårleg form før økta.
Kraftige fatigue-tendensar, men valte å prøve å ignorere dette.
Viste seg å fungere delvis. Kvikna til etter oppvarminga, men hadde ikkje veldig mykje å presse i i benkpress.


Hangups i slyngje:
Plan: 4x15@30kg ekstravekt

Gjennomføring:
1x10
5x15@30kg ekstravekt

Benkpress:
Plan: 4-7x7@92kg

Gjennomføring:
2x5@60kg
2x5@70kg
1x2@80kg
1x2@90kg
3x7@92kg

Merka dårleg dagsform og hangups i forkant.
Oppvarmingssetta gjekk fint, men det blei brått tungt ved 90kg.

Første arbeidssett gjekk ok, men deretter blei det tungt.
Veldig tungt og ustabilt andre arbeidssett.
Valte då å kutte til tre sett.
Siste sett var marginalt betre, men tydeleg at eg var tom.

Front lever:
Plan: 5x5, 4s hald.

Gjennomføring:
1x10 hangups

5x5, 4s hald
To gode sett med strake armar, deretter eit veldig seigt tredje sett.
Løyste dei siste to setta med bøygde armar under oppsving - dette førte til veldig mykje mindre belastande sett.

Roing, einhands, i kabelsøyle:
1x10@10kg
1x10@20kg
2x10@25kg

Sitjande i rullestol, med kun stang som bryststøtte.
Måtte ha hjelp til køyring av rullestol fram og tilbake - blei då fort litt ugunstige vinklar.
Vinklar blei større problem enn belastninga.


Kommentar til økt:
Dårleg dag.
God gjennomføring hangups, køyrde til og med eit ekstra sett utan problem.
Var då tom før benkpress.
Front lever relativt god.
Einhandsroing crap, men greitt å få testa.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Dragvoll idrettssenter med O.
  Styrkeøkt med høgrep.
  Plan var eigentleg stort volum benkpress, men kø førte til omstokking av øvingar og fylgjefeil/utmatting.

  Ekstremt dårleg form før økta.
  Kraftige fatigue-tendensar, men valte å prøve å ignorere dette.
  Viste seg å fungere delvis. Kvikna til etter oppvarminga, men hadde ikkje veldig mykje å presse i i benkpress.

  Hangups i slyngje:
  Plan: 4x15@30kg ekstravekt

  Gjennomføring:
  1x10
  5x15@30kg ekstravekt

  Benkpress:
  Plan: 4-7x7@92kg

  Gjennomføring:
  2x5@60kg
  2x5@70kg
  1x2@80kg
  1x2@90kg
  3x7@92kg

  Merka dårleg dagsform og hangups i forkant.
  Oppvarmingssetta gjekk fint, men det blei brått tungt ved 90kg.

  Første arbeidssett gjekk ok, men deretter blei det tungt.
  Veldig tungt og ustabilt andre arbeidssett.
  Valte då å kutte til tre sett.
  Siste sett var marginalt betre, men tydeleg at eg var tom.

  Front lever:
  Plan: 5x5, 4s hald.

  Gjennomføring:
  1x10 hangups

  5x5, 4s hald
  To gode sett med strake armar, deretter eit veldig seigt tredje sett.
  Løyste dei siste to setta med bøygde armar under oppsving - dette førte til veldig mykje mindre belastande sett.

  Roing, einhands, i kabelsøyle:
  1x10@10kg
  1x10@20kg
  2x10@25kg

  Sitjande i rullestol, med kun stang som bryststøtte.
  Måtte ha hjelp til køyring av rullestol fram og tilbake - blei då fort litt ugunstige vinklar.
  Vinklar blei større problem enn belastninga.

  Kommentar til økt:
  Dårleg dag.
  God gjennomføring hangups, køyrde til og med eit ekstra sett utan problem.
  Var då tom før benkpress.
  Front lever relativt god.
  Einhandsroing crap, men greitt å få testa.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Puls
09:00, 0 km 01:27:42 62.4%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 21 minutes 17 seconds 24.3%
1 (60% - 72%) 50 minutes 47 seconds 57.9%
2 (72% - 82%) 14 minutes 35 seconds 16.6%
3 (82% - 87%) 1 minute 4 seconds 1.2%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Zoom Duration Speed Start Length