Avg HR
121 BPM , 68.0%
Max HR
176 BPM , 98.9%
Start time
4:10 p.m.
Date
May 16, 2019
Calories
232 kcal (0.0 kg bodyfat)

Paraklatring Trondheim klatresenter med ADR.

Nye tak og ny sele gjorde det aktuelt å teste tauveggen att.
Det var skrudd opp tett av gule tak opp til ca. 3,5m.

Starta med litt buldring, denne gongen med nokre fleire tak for å få meir variasjon.
Ni klatringar, varigheit 45-80s, 2-5min pause.

Hadde nok ikkje ein veldig god dag fysisk, men fekk likevel klatra med litt kvalitet.

Testa deretter to rundar i tauveggen med ny sele: Petzl Oustiti (maksvekt 30kg, eg er 35,5kg).
Denne har innfestingspunkt mellom skuldre, noko som gjorde den langt meir behageleg å hengje i.
Eg merkar at eg kjenner meg veldig trygg så lenge eg slepp bekymre meg for å falle bakover.

Føretok to klatringar i tauveggen, 5min pause.
.1: Litt vanskeleg å få med seg beina. 2-3 pausar i veggen. Gav meg då eg kom til vanskeleg punkt og følte meg kokt.
.2: Litt for kort pause, kun 1 pause i veggen. Gav meg to-tre tak under toppen av det som var skrudd ekstra til meg. Var då heilt kokt.

Var då totalt utmatta og kjente det litt i hovudet.
Valte å gi meg i staden for å presse ut siste rest med buldring.

Maksimal pulsmåling på 176bpm.

Anaerobic T/E: 3,1.
Aerobic T/E: 2,0.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Paraklatring Trondheim klatresenter med ADR.

  Nye tak og ny sele gjorde det aktuelt å teste tauveggen att.
  Det var skrudd opp tett av gule tak opp til ca. 3,5m.

  Starta med litt buldring, denne gongen med nokre fleire tak for å få meir variasjon.
  Ni klatringar, varigheit 45-80s, 2-5min pause.

  Hadde nok ikkje ein veldig god dag fysisk, men fekk likevel klatra med litt kvalitet.

  Testa deretter to rundar i tauveggen med ny sele: Petzl Oustiti (maksvekt 30kg, eg er 35,5kg).
  Denne har innfestingspunkt mellom skuldre, noko som gjorde den langt meir behageleg å hengje i.
  Eg merkar at eg kjenner meg veldig trygg så lenge eg slepp bekymre meg for å falle bakover.

  Føretok to klatringar i tauveggen, 5min pause.
  .1: Litt vanskeleg å få med seg beina. 2-3 pausar i veggen. Gav meg då eg kom til vanskeleg punkt og følte meg kokt.
  .2: Litt for kort pause, kun 1 pause i veggen. Gav meg to-tre tak under toppen av det som var skrudd ekstra til meg. Var då heilt kokt.

  Var då totalt utmatta og kjente det litt i hovudet.
  Valte å gi meg i staden for å presse ut siste rest med buldring.

  Maksimal pulsmåling på 176bpm.

  Anaerobic T/E: 3,1.
  Aerobic T/E: 2,0.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Puls
16:10, 0 km 01:23:58 68.5%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 12 minutes 58 seconds 15.4%
1 (60% - 72%) 41 minutes 37 seconds 49.6%
2 (72% - 82%) 19 minutes 48 seconds 23.6%
3 (82% - 87%) 2 minutes 59 seconds 3.6%
4 (87% - 92%) 3 minutes 4 seconds 3.7%
5 (92% - 97%) 2 minutes 48 seconds 3.3%
6 (97% - 100% 45 seconds 0.9%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Zoom Duration Speed Start Length