Avg HR
100 BPM , 56.2%
Max HR
129 BPM , 72.5%
Start time
11:08 a.m.
Date
June 6, 2019
Calories
153 kcal (0.0 kg bodyfat)

Dragvoll idrettssenter med LKH.
Maksstyrkeøkt med fokus på testing av modifisert markløftplattform.

Markløft:
Plan: 3x3 tungt - med modifisering av plattform.

1x3@100kg på trekasse - for høgt
2x3@100kg på raudskive med 1kg-grøn-skive under.
1x2@120kg
1x2@140kg
1x2@150kg
1x2@160kg
2x2@170kg
1x6@170kg

Første modifisering blei altfor drøy. Auka med over ein tomme i staden for planlagt 1cm.
Stanga kakka då kraftig borti knokkel på høgre legg.

Justerte så plattform ned til raudskive + små grønne. Dette gav ein auke på 1cm.
Dette fungerte ganske bra, men var merkbart tyngre/annleis.


Oppvarmingssetta gjekk relativt greitt, men eg byrja slite litt rundt 160kg.
Likevel ikkje så halvgale teknisk - det var ikkje slik at eg gjorde ting feil på førsteløftet, det var berre litt seigare i botn enn forventa.
Første sett på 170kg var veldig seigt, valte difor å halde meg til to repetisjonar og sikre kvalitet.
Andre sett noko betre, men framleis seigt og meir enn nok med to repetisjonar.
Tredje sett plutseleg veldig greitt etter to repetisjonar - valte då å halde fram. Gav meg etter seks repetisjonar.
Hadde nok hatt ein repetisjon til inne, men totalbelastning byrja då å bli merkbar.

Benkpress:
Plan: 5x5@80kg eksplosivt

Gjennomføring:
1x5@60kg
2x3@70kg
5x5@80kg eksplosivt

Litt rotete tre første setta, det blir for ukontrollert når eg pressar hastigheit maksimalt.
Typisk to ustabile repetisjonar før eg kom inn i teknikk.
Kom seg veldig på dei to siste setta - var då kontrollert og eksplosiv frå starten av.
Heldt truleg litt att på tempoet for å halde kontrollen.

Triceps:
Plan: 3x5@55kg

Gjennomføring:
1x5@32kg
1x3@42kg
3x5@52kg

Kjente at 42kg var tungt, valte å halde meg på 52kg og heller forsikre meg om at eg køyrde god kvalitet.
Lukkast ganske bra med dette.
Tre akseptable sett.

Kommentar til økt:
Veldig nøgd med å vere nær maksimalvekt i markløft etter å ha justert plattform 1cm.
Benk middels minus. Tricepspress okish, sjølv om eg ikkje køyrde det planlagte.
Godkjent teknisk gjennomføring reddar kjensla på tricepspress.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Dragvoll idrettssenter med LKH.
  Maksstyrkeøkt med fokus på testing av modifisert markløftplattform.

  Markløft:
  Plan: 3x3 tungt - med modifisering av plattform.

  1x3@100kg på trekasse - for høgt
  2x3@100kg på raudskive med 1kg-grøn-skive under.
  1x2@120kg
  1x2@140kg
  1x2@150kg
  1x2@160kg
  2x2@170kg
  1x6@170kg

  Første modifisering blei altfor drøy. Auka med over ein tomme i staden for planlagt 1cm.
  Stanga kakka då kraftig borti knokkel på høgre legg.

  Justerte så plattform ned til raudskive + små grønne. Dette gav ein auke på 1cm.
  Dette fungerte ganske bra, men var merkbart tyngre/annleis.

  Oppvarmingssetta gjekk relativt greitt, men eg byrja slite litt rundt 160kg.
  Likevel ikkje så halvgale teknisk - det var ikkje slik at eg gjorde ting feil på førsteløftet, det var berre litt seigare i botn enn forventa.
  Første sett på 170kg var veldig seigt, valte difor å halde meg til to repetisjonar og sikre kvalitet.
  Andre sett noko betre, men framleis seigt og meir enn nok med to repetisjonar.
  Tredje sett plutseleg veldig greitt etter to repetisjonar - valte då å halde fram. Gav meg etter seks repetisjonar.
  Hadde nok hatt ein repetisjon til inne, men totalbelastning byrja då å bli merkbar.

  Benkpress:
  Plan: 5x5@80kg eksplosivt

  Gjennomføring:
  1x5@60kg
  2x3@70kg
  5x5@80kg eksplosivt

  Litt rotete tre første setta, det blir for ukontrollert når eg pressar hastigheit maksimalt.
  Typisk to ustabile repetisjonar før eg kom inn i teknikk.
  Kom seg veldig på dei to siste setta - var då kontrollert og eksplosiv frå starten av.
  Heldt truleg litt att på tempoet for å halde kontrollen.

  Triceps:
  Plan: 3x5@55kg

  Gjennomføring:
  1x5@32kg
  1x3@42kg
  3x5@52kg

  Kjente at 42kg var tungt, valte å halde meg på 52kg og heller forsikre meg om at eg køyrde god kvalitet.
  Lukkast ganske bra med dette.
  Tre akseptable sett.

  Kommentar til økt:
  Veldig nøgd med å vere nær maksimalvekt i markløft etter å ha justert plattform 1cm.
  Benk middels minus. Tricepspress okish, sjølv om eg ikkje køyrde det planlagte.
  Godkjent teknisk gjennomføring reddar kjensla på tricepspress.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Puls
11:08, 0 km 01:33:36 56.2%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 1 hour 6 minutes 55 seconds 71.5%
1 (60% - 72%) 26 minutes 34 seconds 28.4%
2 (72% - 82%) 7 seconds 0.1%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Zoom Duration Speed Start Length