Avg HR
107 BPM , 60.1%
Max HR
157 BPM , 88.2%
Start time
10:30 a.m.
Date
June 13, 2019
Calories
205 kcal (0.0 kg bodyfat)

Dragvoll idrettssenter med O.

Benkpress:
Plan: 5x5@80kg eksplosivt

Gjennomføring:
1x5@60kg
2x3@70kg
6x5@80kg eksplosivt, 4min pause

Litt for kort pause før førstesettet, blei difor litt seigt. Deretter fokus på lange pausar og fekk ein del att for det.
Generelt god gjennomføring, men blei litt skeivt innimellom.
Ekstra rotete andrerepetisjon på sistesett, så køyrde ein ekstra repetisjon for å få fem gode.


Markløft:
Plan: 3-5x5@125kg

Gjennomføring:
1x5@stang
1x2@65kg
1x2@85kg
1x2@105kg
4x5@125kg, 4-5min pause

Tungt i oppvarming, men arbeidssett relativt greie. Gjekk betre utover.
God effekt av lange pausar.

Hangups i slyngje:
Plan: 3x høgrep @ 20kg ekstravekt

Gjennomføring:
1x10
3x20@20kg ekstravekt, 3min pause

Gjekk relativt greitt, men litt tyngre enn forventa.
Likevel klart betre enn førre gong eg køyrde høgrep på 20kg ekstravekt.

Front lever i slyngje:
Plan: 8x15s hald
Redusering av varigheit per sett for å få inn kraftig auke i volum (totalt 120s vassrett vs. 60s tidlegare)

Gjennomføring:
8x15s hald, 2-3min pause.

Veldig seigt første tre setta, deretter fekk eg inn teknikk og følte det gjekk lettare.
Kraftig skjelving siste sekundane av dei siste tre setta, men få problem med å fullføre.


Kommentar til økt:
Plan var monsterøkt og lukkast eigentleg med det.
Hadde eigentleg tenkt å teste fleire øvingar, men kjente på kropp og såg på klokka at dette var nok.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Dragvoll idrettssenter med O.

  Benkpress:
  Plan: 5x5@80kg eksplosivt

  Gjennomføring:
  1x5@60kg
  2x3@70kg
  6x5@80kg eksplosivt, 4min pause

  Litt for kort pause før førstesettet, blei difor litt seigt. Deretter fokus på lange pausar og fekk ein del att for det.
  Generelt god gjennomføring, men blei litt skeivt innimellom.
  Ekstra rotete andrerepetisjon på sistesett, så køyrde ein ekstra repetisjon for å få fem gode.

  Markløft:
  Plan: 3-5x5@125kg

  Gjennomføring:
  1x5@stang
  1x2@65kg
  1x2@85kg
  1x2@105kg
  4x5@125kg, 4-5min pause

  Tungt i oppvarming, men arbeidssett relativt greie. Gjekk betre utover.
  God effekt av lange pausar.

  Hangups i slyngje:
  Plan: 3x høgrep @ 20kg ekstravekt

  Gjennomføring:
  1x10
  3x20@20kg ekstravekt, 3min pause

  Gjekk relativt greitt, men litt tyngre enn forventa.
  Likevel klart betre enn førre gong eg køyrde høgrep på 20kg ekstravekt.

  Front lever i slyngje:
  Plan: 8x15s hald
  Redusering av varigheit per sett for å få inn kraftig auke i volum (totalt 120s vassrett vs. 60s tidlegare)

  Gjennomføring:
  8x15s hald, 2-3min pause.

  Veldig seigt første tre setta, deretter fekk eg inn teknikk og følte det gjekk lettare.
  Kraftig skjelving siste sekundane av dei siste tre setta, men få problem med å fullføre.

  Kommentar til økt:
  Plan var monsterøkt og lukkast eigentleg med det.
  Hadde eigentleg tenkt å teste fleire øvingar, men kjente på kropp og såg på klokka at dette var nok.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Puls
10:30, 0 km 01:40:56 60.7%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 47 minutes 9 seconds 46.7%
1 (60% - 72%) 45 minutes 42 seconds 45.3%
2 (72% - 82%) 7 minutes 16 seconds 7.2%
3 (82% - 87%) 40 seconds 0.7%
4 (87% - 92%) 9 seconds 0.1%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Zoom Duration Speed Start Length