Avg HR
129 BPM , 72.5%
Max HR
166 BPM , 93.3%
Start time
8:39 a.m.
Date
Aug. 31, 2019
Calories
188 kcal (0.0 kg bodyfat)
Avg Pedaling Cadence
65 RPM
Avg Cadence
51 RPM
 • Max Cadence
  83 RPM
 • Dragvoll idrettssenter med NV.
  Belastningstest-protokoll, med oksygen.
  Total distanse: 1105m.

  Oppvarming:
  1x12min@2,1km/h flatt
  Med POC: 4l/min.

  Gjekk relativt greitt.

  4min pause før hovudøkt.

  Hovudøkt:
  90s@2,2km/h 5%
  90s@2,5km/h 5%
  90s@2,8km/h 5%
  90s@3,1km/h 5%
  Med flaske: 6l/min

  Fullførte trinn4 med ei viss grad av mobilisering.
  Stivna ikkje i beina, men blei veldig sliten.

  Merkar nok god effekt av ekstra oksygen på kva pustefrekvens eg må halde.
  No merka eg berre antydningar til behov for å puste fort på trinn4, men hovudfokuset var på teknikk/bein.

  Gav meg etter 90s på trinn4 i staden for å presse opp på trinn5.

  Nedvarming:
  1x12min@2,1km/h
  Med flaske: 6l/min.
  Kjentest lett ut.

  Aerobic T/E: 2,8.
  Respirasjonsrate: avg. 26, max: 34brpm

  Loading graph...


  spinner
  Loading selection information...
  • m
  • m
  • BPM
  • BPM
  • BPM
  • deg
  • VAM
  • km/h
  • km/h
  • km/h
  • RPM
  • RPM
  • RPM
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
  • vegard writes:

   Dragvoll idrettssenter med NV.
   Belastningstest-protokoll, med oksygen.
   Total distanse: 1105m.

   Oppvarming:
   1x12min@2,1km/h flatt
   Med POC: 4l/min.

   Gjekk relativt greitt.

   4min pause før hovudøkt.

   Hovudøkt:
   90s@2,2km/h 5%
   90s@2,5km/h 5%
   90s@2,8km/h 5%
   90s@3,1km/h 5%
   Med flaske: 6l/min

   Fullførte trinn4 med ei viss grad av mobilisering.
   Stivna ikkje i beina, men blei veldig sliten.

   Merkar nok god effekt av ekstra oksygen på kva pustefrekvens eg må halde.
   No merka eg berre antydningar til behov for å puste fort på trinn4, men hovudfokuset var på teknikk/bein.

   Gav meg etter 90s på trinn4 i staden for å presse opp på trinn5.

   Nedvarming:
   1x12min@2,1km/h
   Med flaske: 6l/min.
   Kjentest lett ut.

   Aerobic T/E: 2,8.
   Respirasjonsrate: avg. 26, max: 34brpm


  Login (or Sign Up) to leave a comment
  Zoom Start Duration Avg HR Avg cadence Max cadence
  08:39, 0 km 12:04 67.4% 64 RPM 69 RPM
  08:51, 0 km 04:10 62.9% 64 RPM 64 RPM
  08:55, 0 km 01:29 66.9% 66 RPM 68 RPM
  08:56, 0 km 01:29 77.0% 70 RPM 72 RPM
  08:58, 0 km 01:30 83.1% 63 RPM 77 RPM
  08:59, 0 km 01:30 88.8% 72 RPM 83 RPM
  09:01, 0 km 01:27 80.9% 77 RPM 77 RPM
  09:02, 0 km 12:05 78.1% 63 RPM 65 RPM
  09:14, 0 km 02:02 68.5% 63 RPM 63 RPM

  Time in HR zones

  Zone Duration %
  0 (0% - 60%) 2 minutes 2 seconds 5.4%
  1 (60% - 72%) 13 minutes 58 seconds 36.9%
  2 (72% - 82%) 18 minutes 38 seconds 49.3%
  3 (82% - 87%) 1 minute 49 seconds 4.8%
  4 (87% - 92%) 1 minute 16 seconds 3.3%
  5 (92% - 97%) 8 seconds 0.4%

  Percentage of time spent in different HR, colored by zones

  Cadence distribution

  Zoom Duration Speed Start Length