Avg HR
96 BPM , 53.9%
Max HR
131 BPM , 73.6%
Start time
12:04 p.m.
Date
Sept. 3, 2019
Calories
441 kcal (0.1 kg bodyfat)

Dragvoll idrettssenter med ADR.
Forsøk på start av treningsprogram - usikker på suksessrate.

Kjenner litt til total treningsbelastning i det siste, særleg hardøkt pigging sundag og hard roing måndag.

Markløft:
Plan: 4x5@150kg

Gjennomføring:
1x5@70kg
2x3@100kg
1x2@120kg
1x2@140kg
4x5@150kg, 5min pause

Tungt på siste oppvarmingssett. Kanskje relatert til roinga.
Første arbeidssett veldig tungt, deretter gjekk det eigentleg betre og betre.
Framleis vesentleg mykje tyngre enn 150kg skal vere, men relativt sett betre.
Tydar på at eg kanskje bør flytte eine oppvarmingssettet opp til 120kg.

Litt kluss med ubehag frå løftekrokar i starten. Betra seg med kalkbruk og kraftigare stramming.


Benkpress:
Plan: 5x4@97kg

Gjennomføring:
1x5@60kg
2x3@70kg
1x2@80kg
1x2@90kg
5x4@97kg RPE8-9

Arbeidssett seige, men kontrollerte.
Truleg litt i overkant som basis for styrkeprogram.
Tricepspress:
Plan: 5x3@54kg

Gjennomføring:
1x5@32kg
1x3@42kg
1x2@52kg tungt
5x3@54kg

Første arbeidssett tungt og med begrensa rørslebane.
Deretter eigentleg betre og betre.
Framleis tungt, men kontrollert.

Kommentar til økt:
Grei økt med tanke på manglande overskot.
Bør truleg justere vektene utover i programmet - kan neppe ha særleg auke i særleg benk dersom dette held fram.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Dragvoll idrettssenter med ADR.
  Forsøk på start av treningsprogram - usikker på suksessrate.

  Kjenner litt til total treningsbelastning i det siste, særleg hardøkt pigging sundag og hard roing måndag.

  Markløft:
  Plan: 4x5@150kg

  Gjennomføring:
  1x5@70kg
  2x3@100kg
  1x2@120kg
  1x2@140kg
  4x5@150kg, 5min pause

  Tungt på siste oppvarmingssett. Kanskje relatert til roinga.
  Første arbeidssett veldig tungt, deretter gjekk det eigentleg betre og betre.
  Framleis vesentleg mykje tyngre enn 150kg skal vere, men relativt sett betre.
  Tydar på at eg kanskje bør flytte eine oppvarmingssettet opp til 120kg.

  Litt kluss med ubehag frå løftekrokar i starten. Betra seg med kalkbruk og kraftigare stramming.

  Benkpress:
  Plan: 5x4@97kg

  Gjennomføring:
  1x5@60kg
  2x3@70kg
  1x2@80kg
  1x2@90kg
  5x4@97kg RPE8-9

  Arbeidssett seige, men kontrollerte.
  Truleg litt i overkant som basis for styrkeprogram.

  Tricepspress:
  Plan: 5x3@54kg

  Gjennomføring:
  1x5@32kg
  1x3@42kg
  1x2@52kg tungt
  5x3@54kg

  Første arbeidssett tungt og med begrensa rørslebane.
  Deretter eigentleg betre og betre.
  Framleis tungt, men kontrollert.

  Kommentar til økt:
  Grei økt med tanke på manglande overskot.
  Bør truleg justere vektene utover i programmet - kan neppe ha særleg auke i særleg benk dersom dette held fram.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Duration Avg HR
12:04, 0 km 01:46:01 54.5%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 1 hour 21 minutes 57 seconds 77.3%
1 (60% - 72%) 23 minutes 57 seconds 22.6%
2 (72% - 82%) 8 seconds 0.1%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Zoom Duration Speed Start Length