Avg HR
113 BPM , 63.5%
Max HR
162 BPM , 91.0%
Start time
4:32 p.m.
Date
Oct. 3, 2019
Calories
312 kcal (0.0 kg bodyfat)

Paraklatring med ADR.

Dårleg form med hovudpine allereie før økta.
Ville likevel skvise inn litt klatring.
Heldt draglengde nede og prøvde å oppretthalde pausedisiplin.


1x17min loddrett vegg - raud/grøn rute.
1x22min hjørne med brattare vegg.
2-3min kortpause mellom drag, 6min langpause i rullestol.

Sa meg nøgd etter to langøkter.

Starta med kjent rute.
Gjekk ganske fint, men merka at hovudpina var plagsam.
Utforska litt å klatre kun raud rute med hendene. Lukkast ikkje heilt med det, men eg unngjekk iallfall grøn.
Nøkkelen synest å vere å få beina nok med meg.


Avslutta med ei lang økt i hjørnet med brattvegg.

Veldig vanskeleg i starten, men løyste det etter kvart.
Fokuserte på starten og beinposisjon. Fann ut nokre nye løysingar for beinplassering i start.
Hadde kun eitt toppstøt relativt tidleg i draget og lukkast med det, men dagsform gjorde at det ikkje var aktuelt å presse dette noko meir.

Kjente at den vedvarande hovudpina blei nok etter to drag, gav meg difor i staden for å presse meir.

Ganske låg puls gjennom økta.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Paraklatring med ADR.

  Dårleg form med hovudpine allereie før økta.
  Ville likevel skvise inn litt klatring.
  Heldt draglengde nede og prøvde å oppretthalde pausedisiplin.

  1x17min loddrett vegg - raud/grøn rute.
  1x22min hjørne med brattare vegg.
  2-3min kortpause mellom drag, 6min langpause i rullestol.

  Sa meg nøgd etter to langøkter.

  Starta med kjent rute.
  Gjekk ganske fint, men merka at hovudpina var plagsam.
  Utforska litt å klatre kun raud rute med hendene. Lukkast ikkje heilt med det, men eg unngjekk iallfall grøn.
  Nøkkelen synest å vere å få beina nok med meg.

  Avslutta med ei lang økt i hjørnet med brattvegg.

  Veldig vanskeleg i starten, men løyste det etter kvart.
  Fokuserte på starten og beinposisjon. Fann ut nokre nye løysingar for beinplassering i start.
  Hadde kun eitt toppstøt relativt tidleg i draget og lukkast med det, men dagsform gjorde at det ikkje var aktuelt å presse dette noko meir.

  Kjente at den vedvarande hovudpina blei nok etter to drag, gav meg difor i staden for å presse meir.

  Ganske låg puls gjennom økta.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Puls
16:32, 0 km 16:58 60.7% 88 RPM 88 RPM
16:49, 0 km 05:39 56.7%
16:55, 0 km 22:44 67.4% 40 RPM 40 RPM
17:17, 0 km 02:03 66.3%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 14 minutes 7 seconds 29.8%
1 (60% - 72%) 27 minutes 40 seconds 58.3%
2 (72% - 82%) 4 minutes 50 seconds 10.2%
3 (82% - 87%) 19 seconds 0.7%
4 (87% - 92%) 30 seconds 1.1%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Cadence distribution

Zoom Duration Speed Start Length