Avg HR
100 BPM , 56.2%
Max HR
151 BPM , 84.8%
Start time
6:22 p.m.
Date
Nov. 7, 2019
Calories
132 kcal (0.0 kg bodyfat)

Paraklatring Trondheim klatresenter med ADR.
Buldring.

Småsjuk og sliten etter diverse ærend.
Plan var 30-90min buldring med fokus på kvalitet.

Gjennomføring:
18min med 3min ståande pause mellom drag
19min med 3-4min ståande pause mellom drag
6min sitjande bolkpause i rullestol.

Klatra kun i hjørnet, terpa litt alternative tak og fokuserte på å begrense bruk av hand+alboge-grep.
Lukkast relativt greitt med det, men eg merka at det til tider medførte litt energikostnad.

Kjente etter andre bolk at det var tomt.
Sa meg nøgd med 45min øktvarigheit i dag med tanke på form og morgondag.

Låg puls gjennom økta, truleg knytt til småsjukdom.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Paraklatring Trondheim klatresenter med ADR.
  Buldring.

  Småsjuk og sliten etter diverse ærend.
  Plan var 30-90min buldring med fokus på kvalitet.

  Gjennomføring:
  18min med 3min ståande pause mellom drag
  19min med 3-4min ståande pause mellom drag
  6min sitjande bolkpause i rullestol.

  Klatra kun i hjørnet, terpa litt alternative tak og fokuserte på å begrense bruk av hand+alboge-grep.
  Lukkast relativt greitt med det, men eg merka at det til tider medførte litt energikostnad.

  Kjente etter andre bolk at det var tomt.
  Sa meg nøgd med 45min øktvarigheit i dag med tanke på form og morgondag.

  Låg puls gjennom økta, truleg knytt til småsjukdom.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Puls
18:22, 0 km 18:15 52.2% 49 RPM 49 RPM
18:41, 0 km 06:23 52.2%
18:47, 0 km 19:11 61.2% 49 RPM 49 RPM
19:06, 0 km 02:00 64.0%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 31 minutes 13 seconds 68.1%
1 (60% - 72%) 11 minutes 34 seconds 25.2%
2 (72% - 82%) 2 minutes 32 seconds 5.5%
3 (82% - 87%) 33 seconds 1.2%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Cadence distribution

Zoom Duration Speed Start Length