Avg HR
137 BPM , 77.0%
Max HR
164 BPM , 92.1%
Start time
8:32 a.m.
Date
Nov. 20, 2019
Calories
412 kcal (0.1 kg bodyfat)
Avg Pedaling Cadence
68 RPM
Avg Cadence
48 RPM
 • Max Cadence
  79 RPM
 • Dragvoll idrettssenter med TG.
  Motbakkeintervall på tredemølle.
  Total gangdistanse: 2130m.

  Morgonøkt, litt spent på korleis kroppen takla det.

  Oppvarming:
  1x20min@2,1km/h flatt,med POC: 4l/min.
  Gjekk relativt greitt, men ikkje kjempelett.
  Generelt låg puls (morgonpuls) gjennom oppvarminga.

  3min pause før hovudøkt.

  Hovudøkt:
  Plan: 3-6x4min@2,9km/h 5,5%, med flaske: 6l/min, 3min pause.

  Gjennomføring:
  5x4min10s@2,9km/h 5,5%, med flaske: 6l/min, 3min-3min30s pause
  Køyrde kvart drag til 200m, gjekk difor litt over 4min per drag.

  Plan var å få skvist inn fleire drag på dette tempoet enn eg har klart sidan tempoauken.
  Eg køyrde jamnt seks drag per økt på 2,8km/h, men på 2,9km/h går kropp, vilje og leggar ofte tom etter tre drag.
  Ei mogleg feilkjelde her er også skifte av fottøy omtrent på same tidspunkt.

  Sidan eg normalt køyrer styrke med knebøy rett etter denne økta held eg også litt att og blir feig når eg kjenner det i beina på tredje draget.
  I dag prøvde eg difor å leggje inn fleire timar pause mellom øktene for å utelukke denne kognitive belastninga.

  Første drag gjekk berre såvidt greitt. Diffus årsak, det var berre småtungt. Hadde likevel ikkje store problem med å fullføre
  Puls var litt låg første tre minuttar.

  Andre og tredje drag marginalt betre. Betre pulsrespons, men også no tungt.
  Kjente det litt i leggar mot slutten av tredje drag.
  Auka pauselengd litt og prøvde å motivere meg til å iallfall ta fire drag.
  Generelt kraftig pulsfall i alle pausane.

  Fjerde drag omlag som første drag, men leggar eskalerte litt.
  Femte drag var veldig tungt, kjente då at beina var tomme.

  2min40smin pause før nedvarming.

  Nedvarming:
  1x12min@2,1km/h flatt, med flaske: 6l/min.

  Tempo gjekk fint.
  Leggar var heilt fine.
  Ganske høg puls i starten, men fall så ned mot oppvarmingspulsen min.

  Kommentar til økt:
  Sliteøkt. Gjennomførte det eg skal, men kanskje med litt for stor innsats.
  Puls reflekterer ikkje heilt kjensla undervegs, den framstår noko låg.
  Markant kraftig pulsfall i pausane - eg ser vanlegvis aldri 110-talet etter tredje intervalldrag.

  Eg ser på total gangdistanse at når eg legg inn nedvarming så blir økta ganske så lang. Ting kan tyde på at totalbelastning på intervalløkt blir i overkant når eg køyrer nedvarming i tillegg til fire-fem-seks drag.
  Eg la eigentleg inn nedvarming for å presse opp øktvarigheit då eg kun orka tre intervalldrag, men har valt å ikkje kutte det att ved auke i antal drag.
  Interessant å sjå korleis dette går på lengre sikt.

  Elles konsistent plusmåling gjennom heile økta.

  Aerobic T/E: 3,2.
  Anaerobic T/E: 2,0.
  Respirasjonsrate: avg. 28, max 39brpm.

  Loading graph...


  spinner
  Loading selection information...
  • m
  • m
  • BPM
  • BPM
  • BPM
  • deg
  • VAM
  • km/h
  • km/h
  • km/h
  • RPM
  • RPM
  • RPM
  • W
  • W
  • W
  • W
  • W
  • vegard writes:

   Dragvoll idrettssenter med TG.
   Motbakkeintervall på tredemølle.
   Total gangdistanse: 2130m.

   Morgonøkt, litt spent på korleis kroppen takla det.

   Oppvarming:
   1x20min@2,1km/h flatt,med POC: 4l/min.
   Gjekk relativt greitt, men ikkje kjempelett.
   Generelt låg puls (morgonpuls) gjennom oppvarminga.

   3min pause før hovudøkt.

   Hovudøkt:
   Plan: 3-6x4min@2,9km/h 5,5%, med flaske: 6l/min, 3min pause.

   Gjennomføring:
   5x4min10s@2,9km/h 5,5%, med flaske: 6l/min, 3min-3min30s pause
   Køyrde kvart drag til 200m, gjekk difor litt over 4min per drag.

   Plan var å få skvist inn fleire drag på dette tempoet enn eg har klart sidan tempoauken.
   Eg køyrde jamnt seks drag per økt på 2,8km/h, men på 2,9km/h går kropp, vilje og leggar ofte tom etter tre drag.
   Ei mogleg feilkjelde her er også skifte av fottøy omtrent på same tidspunkt.

   Sidan eg normalt køyrer styrke med knebøy rett etter denne økta held eg også litt att og blir feig når eg kjenner det i beina på tredje draget.
   I dag prøvde eg difor å leggje inn fleire timar pause mellom øktene for å utelukke denne kognitive belastninga.

   Første drag gjekk berre såvidt greitt. Diffus årsak, det var berre småtungt. Hadde likevel ikkje store problem med å fullføre
   Puls var litt låg første tre minuttar.

   Andre og tredje drag marginalt betre. Betre pulsrespons, men også no tungt.
   Kjente det litt i leggar mot slutten av tredje drag.
   Auka pauselengd litt og prøvde å motivere meg til å iallfall ta fire drag.
   Generelt kraftig pulsfall i alle pausane.

   Fjerde drag omlag som første drag, men leggar eskalerte litt.
   Femte drag var veldig tungt, kjente då at beina var tomme.

   2min40smin pause før nedvarming.

   Nedvarming:
   1x12min@2,1km/h flatt, med flaske: 6l/min.

   Tempo gjekk fint.
   Leggar var heilt fine.
   Ganske høg puls i starten, men fall så ned mot oppvarmingspulsen min.

   Kommentar til økt:
   Sliteøkt. Gjennomførte det eg skal, men kanskje med litt for stor innsats.
   Puls reflekterer ikkje heilt kjensla undervegs, den framstår noko låg.
   Markant kraftig pulsfall i pausane - eg ser vanlegvis aldri 110-talet etter tredje intervalldrag.

   Eg ser på total gangdistanse at når eg legg inn nedvarming så blir økta ganske så lang. Ting kan tyde på at totalbelastning på intervalløkt blir i overkant når eg køyrer nedvarming i tillegg til fire-fem-seks drag.
   Eg la eigentleg inn nedvarming for å presse opp øktvarigheit då eg kun orka tre intervalldrag, men har valt å ikkje kutte det att ved auke i antal drag.
   Interessant å sjå korleis dette går på lengre sikt.

   Elles konsistent plusmåling gjennom heile økta.

   Aerobic T/E: 3,2.
   Anaerobic T/E: 2,0.
   Respirasjonsrate: avg. 28, max 39brpm.


  Login (or Sign Up) to leave a comment
  Zoom Start Tid Gj. puls Avg cadence Maks. kadens
  08:32, 0 km 20:05 72.5% 63 RPM 67 RPM
  08:52, 0 km 03:31 66.9% 61 RPM 63 RPM
  08:56, 0 km 04:12 81.5% 76 RPM 79 RPM
  09:00, 0 km 03:18 71.9% 62 RPM 76 RPM
  09:03, 0 km 04:09 83.7% 76 RPM 78 RPM
  09:07, 0 km 03:37 73.6% 70 RPM 76 RPM
  09:11, 0 km 04:10 84.8% 75 RPM 78 RPM
  09:15, 0 km 03:26 74.2% 48 RPM 76 RPM
  09:18, 0 km 04:12 86.0% 76 RPM 78 RPM
  09:23, 0 km 03:38 75.8% 57 RPM 76 RPM
  09:26, 0 km 04:10 87.1% 76 RPM 78 RPM
  09:30, 0 km 02:37 78.7% 59 RPM 77 RPM
  09:33, 0 km 12:20 79.8% 63 RPM 66 RPM
  09:45, 0 km 02:00 71.9% 64 RPM 64 RPM

  Time in HR zones

  Zone Duration %
  0 (0% - 60%) 1 second 0.0%
  1 (60% - 72%) 20 minutes 36 seconds 27.3%
  2 (72% - 82%) 34 minutes 48 seconds 46.1%
  3 (82% - 87%) 9 minutes 54 seconds 13.1%
  4 (87% - 92%) 9 minutes 46 seconds 12.9%
  5 (92% - 97%) 26 seconds 0.6%

  Percentage of time spent in different HR, colored by zones

  Cadence distribution

  Zoom Duration Speed Start Length