Avg HR
95 BPM , 53.4%
Max HR
138 BPM , 77.5%
Start time
10:59 a.m.
Date
Feb. 3, 2020
Calories
254 kcal (0.0 kg bodyfat)

Dragvoll idrettssenter med ADR.
Første økt i sjette veke av sjuvekessyklus.
Siste hardøkt i markløft.

Markløft:
Plan: 3-4x3@175kg (justert basert på førre i overkant tunge økt)

Gjennomføring:
1x3@70kg
2x3@100kg
2x2@120kg
2x2@140kg
1x2@160kg
3x3@175kg
5-6min pause

Overraskande fint og kontant i oppvarming.
På mellomtungt (120kg, 140kg, 160kg) stoppa eg litt ekstra mellom kvar repetisjon for å halvterpe på førsteløft.

Spent før første arbeidssett.
Førsteløft litt tungt, sette stanga godt ned og prøvde å nullstille etter kvart repetisjon. Sleit subjektivt med at stang rulla og at det blei rotasjon undervegs.

Andre arbeidssett betre. Flytta riggen litt bakover for å finne eit punkt der stang ikkje rulla ved nedsett. Tok meg også mindre tid til justering mellom kvar repetisjon, pusta berre kort og køyrde på.
Klart beste arbeidssett.

Tredje arbeidssett plutseleg veldig tungt. Merka då at eg var sluttkøyrd. Fullførte settet, men var uaktuelt med fleire sett.

Benkpress:
Plan: 3x3@110kg

Gjennomføring:
1x3@60kg
2x3@70kg
2x2@80kg
2x2@90kg
1x2@100kg
2x3@110kg
1x5@110kg 5RM-pers.
5min pause

Oppvarming grei. Litt tungt i starten, men løsna allereie på 70kg. Kontant og fint fram til og med 90kg.

Arbeidssett ganske gode, subjektivt sett langt betre enn laurdagsøkta på 108kg.
Slit litt med korrekt handposisjon for grep før førsteløft, dette ordnar seg automatisk etter førsteløftet.
Litt utfordringar med jamn stangføring under løftet. Høgrehanda kjem litt etter.

Løyste det tilsynelatande på sistesettet. Eg flytta då høgrehanda litt inn mot midten etter andre repetisjon, deretter blei stang vassrett resten av settet.
Veldig nøgd med å fullføre ein god femmar på 110kg.

Tricepspress:
Plan: 5x3-5@64kg

Gjennomføring:
1x3@32kg
2x3@42kg
2x2@54kg
5x5@64kg
3x5@52kg
3min pause

Grei oppvarming.
Gjekk opp til 54kg for siste oppvarmingssett for å halde spranget til arbeidssett på 10kg.
Fungerte bra. Sakna ikkje noko mellomsett der.

Noko begrensa rørslebane på 64kg, men ganske kontrollert og fint likevel.
Begrensa både i topp og botn.
Fokuserte på å senke ned maksimalt på eine settet, merka då at eg tapte endå meir i toppen.
Fokuserte på å maksimal høgde på eine settet, fekk då ugunstig albogerørsle (at alboge flyttar seg i løpet av repetisjonen)
Utfordrande balansegang mellom å køyre tung nok belastning og å få fullgod rørsle. Dersom eg ikkje køyrer tungt nok har eg kapasitet til å køyre veldig mange repetisjonar, men dette taklar eg ikkje pustmessig.
Må difor truleg gjere det som eg gjer no.
Femte arbeidssett på 64kg veldig ok.
Gjekk deretter ned til 52kg for å køyre full rørslebane på trygg vekt, samstundes som eg var sliten.
To første arbeidssett gjekk veldig fint. God rørslebane og godt tempo.
På tredje arbeidssett blei eg akutt kokt. Fullførte settet greitt, men kjente at det var slutt på kreftene.

Kommentar til økt:
Siste harde markløft i syklusen. Ting tydar nok på at lineær auke er litt i overkant på desse vektene. Mogleg femvekessyklus (fire harde, ei roleg) er mest gunstig for meg på markløft.
Benkpress veldig positiv, triceps også. Tåler her både sykluslengd og lineær auke betre.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Dragvoll idrettssenter med ADR.
  Første økt i sjette veke av sjuvekessyklus.
  Siste hardøkt i markløft.

  Markløft:
  Plan: 3-4x3@175kg (justert basert på førre i overkant tunge økt)

  Gjennomføring:
  1x3@70kg
  2x3@100kg
  2x2@120kg
  2x2@140kg
  1x2@160kg
  3x3@175kg
  5-6min pause

  Overraskande fint og kontant i oppvarming.
  På mellomtungt (120kg, 140kg, 160kg) stoppa eg litt ekstra mellom kvar repetisjon for å halvterpe på førsteløft.

  Spent før første arbeidssett.
  Førsteløft litt tungt, sette stanga godt ned og prøvde å nullstille etter kvart repetisjon. Sleit subjektivt med at stang rulla og at det blei rotasjon undervegs.

  Andre arbeidssett betre. Flytta riggen litt bakover for å finne eit punkt der stang ikkje rulla ved nedsett. Tok meg også mindre tid til justering mellom kvar repetisjon, pusta berre kort og køyrde på.
  Klart beste arbeidssett.

  Tredje arbeidssett plutseleg veldig tungt. Merka då at eg var sluttkøyrd. Fullførte settet, men var uaktuelt med fleire sett.

  Benkpress:
  Plan: 3x3@110kg

  Gjennomføring:
  1x3@60kg
  2x3@70kg
  2x2@80kg
  2x2@90kg
  1x2@100kg
  2x3@110kg
  1x5@110kg 5RM-pers.
  5min pause

  Oppvarming grei. Litt tungt i starten, men løsna allereie på 70kg. Kontant og fint fram til og med 90kg.

  Arbeidssett ganske gode, subjektivt sett langt betre enn laurdagsøkta på 108kg.
  Slit litt med korrekt handposisjon for grep før førsteløft, dette ordnar seg automatisk etter førsteløftet.
  Litt utfordringar med jamn stangføring under løftet. Høgrehanda kjem litt etter.

  Løyste det tilsynelatande på sistesettet. Eg flytta då høgrehanda litt inn mot midten etter andre repetisjon, deretter blei stang vassrett resten av settet.
  Veldig nøgd med å fullføre ein god femmar på 110kg.

  Tricepspress:
  Plan: 5x3-5@64kg

  Gjennomføring:
  1x3@32kg
  2x3@42kg
  2x2@54kg
  5x5@64kg
  3x5@52kg
  3min pause

  Grei oppvarming.
  Gjekk opp til 54kg for siste oppvarmingssett for å halde spranget til arbeidssett på 10kg.
  Fungerte bra. Sakna ikkje noko mellomsett der.

  Noko begrensa rørslebane på 64kg, men ganske kontrollert og fint likevel.
  Begrensa både i topp og botn.
  Fokuserte på å senke ned maksimalt på eine settet, merka då at eg tapte endå meir i toppen.
  Fokuserte på å maksimal høgde på eine settet, fekk då ugunstig albogerørsle (at alboge flyttar seg i løpet av repetisjonen)
  Utfordrande balansegang mellom å køyre tung nok belastning og å få fullgod rørsle. Dersom eg ikkje køyrer tungt nok har eg kapasitet til å køyre veldig mange repetisjonar, men dette taklar eg ikkje pustmessig.
  Må difor truleg gjere det som eg gjer no.
  Femte arbeidssett på 64kg veldig ok.
  Gjekk deretter ned til 52kg for å køyre full rørslebane på trygg vekt, samstundes som eg var sliten.
  To første arbeidssett gjekk veldig fint. God rørslebane og godt tempo.
  På tredje arbeidssett blei eg akutt kokt. Fullførte settet greitt, men kjente at det var slutt på kreftene.

  Kommentar til økt:
  Siste harde markløft i syklusen. Ting tydar nok på at lineær auke er litt i overkant på desse vektene. Mogleg femvekessyklus (fire harde, ei roleg) er mest gunstig for meg på markløft.
  Benkpress veldig positiv, triceps også. Tåler her både sykluslengd og lineær auke betre.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Puls
10:59, 0 km 01:59:48 53.9%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 1 hour 43 minutes 15 seconds 86.2%
1 (60% - 72%) 16 minutes 21 seconds 13.6%
2 (72% - 82%) 12 seconds 0.2%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Zoom Duration Speed Start Length