Avg HR
105 BPM , 59.0%
Max HR
135 BPM , 75.8%
Route
Sitski 2020 #6: Terping krykkeskibruk
Distance
51.8 km
Ascent
4297 m (83.0 m/km)
Descent
4278 m
Min altitude
199 m
Max altitude
541 m
Start time
10:54 a.m.
Date
Feb. 13, 2020
Max Speed
49.3 km/h
Calories
371 kcal (0.0 kg bodyfat)

Sitski Vassfjellet med ADR.
-3-0C, snøver i starten, smågløtt sol mot slutten. 5-10cm nysnø i heile anlegget.

Fokus på krykkeskibruk og mest mogleg sjølvstendig køyring.
Etter andre turen fekk eg tilbakemelding om at eg hadde køyrd denne stort sett åleine, band meg difor i påfylgjande køyringar og køyrde dårleg.
Jobba hardt med å prøve å skjerpe meg på dette, men byrja å slite teknisk i brattare og meir oppkøyrde område.
Eg enda opp med å feige ut og då gjekk det brått veldig fort utan høve til å køyre aktivt sjølv.

Siste halvdel skrudde eg om litt og fokuserte på å ta ned tempoet veldig.
Eg oppdaga då at det er svært viktig for meg å ha veldig kontant stramming av krykkeskia.
Ved enkelte høve merka eg at fingrane sklei i hansken og vinkel mellom underarm og krykke endra seg. Dette er mildt sagt litt ugunstig når eg har kraftig trykk på krykkeskia.
Til gjengjeld stoppa skliinga tidsnok til at eg kunne redde meg opp att, men ting blei uansett langt betre då eg hadde stramma godt nok til å utelukke dette.

Med fastspikra krykkeski hadde eg mykje betre presisjon på krykkebruken, men dette er også mindre tilgivande og krev at eg er presis heile vegen (eg må unngå at krykka hektar).

Pulsmåling adekvat med unntak av omlag 6min med feilaktig høg pulsmåling, manuelt korrigert bort.
Låg generelt på 90-140bpm.


Respirasjonsrate: avg. 21brpm, max. 38brpm.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Sitski Vassfjellet med ADR.
  -3-0C, snøver i starten, smågløtt sol mot slutten. 5-10cm nysnø i heile anlegget.

  Fokus på krykkeskibruk og mest mogleg sjølvstendig køyring.
  Etter andre turen fekk eg tilbakemelding om at eg hadde køyrd denne stort sett åleine, band meg difor i påfylgjande køyringar og køyrde dårleg.
  Jobba hardt med å prøve å skjerpe meg på dette, men byrja å slite teknisk i brattare og meir oppkøyrde område.
  Eg enda opp med å feige ut og då gjekk det brått veldig fort utan høve til å køyre aktivt sjølv.

  Siste halvdel skrudde eg om litt og fokuserte på å ta ned tempoet veldig.
  Eg oppdaga då at det er svært viktig for meg å ha veldig kontant stramming av krykkeskia.
  Ved enkelte høve merka eg at fingrane sklei i hansken og vinkel mellom underarm og krykke endra seg. Dette er mildt sagt litt ugunstig når eg har kraftig trykk på krykkeskia.
  Til gjengjeld stoppa skliinga tidsnok til at eg kunne redde meg opp att, men ting blei uansett langt betre då eg hadde stramma godt nok til å utelukke dette.

  Med fastspikra krykkeski hadde eg mykje betre presisjon på krykkebruken, men dette er også mindre tilgivande og krev at eg er presis heile vegen (eg må unngå at krykka hektar).

  Pulsmåling adekvat med unntak av omlag 6min med feilaktig høg pulsmåling, manuelt korrigert bort.
  Låg generelt på 90-140bpm.

  Respirasjonsrate: avg. 21brpm, max. 38brpm.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Lengd Elevation Fart Puls
10:54, 0 km 10:42 0.5 km +73/-4 m 2.8 km/h 63.5%
11:05, 0.5 km 02:33 0.5 km +127/ 11.7 km/h 53.4%
11:08, 1.0 km 04:19 0.5 km +105/-1 m 7.0 km/h 53.9%
11:12, 1.5 km 01:03 0.5 km -64 m 28.4 km/h 63.5%
11:13, 2.0 km 01:01 0.5 km -81 m 29.0 km/h 65.7%
11:14, 2.5 km 55 0.5 km -60 m 32.0 km/h 65.2%
11:15, 3.0 km 01:21 0.5 km -59 m 21.8 km/h 64.0%
11:16, 3.5 km 02:24 0.5 km +43/-35 m 12.4 km/h 64.0%
11:19, 4.0 km 02:32 0.5 km +116/ 11.7 km/h 59.0%
11:21, 4.5 km 02:34 0.5 km +120/ 11.7 km/h 56.2%
11:24, 5.0 km 02:10 0.5 km +25/-38 m 13.7 km/h 62.4%
11:26, 5.5 km 01:16 0.5 km -80 m 23.6 km/h 67.4%
11:27, 6.0 km 57 0.5 km -67 m 31.1 km/h 70.2%
11:28, 6.5 km 01:18 0.5 km -50 m 22.5 km/h 66.3%
11:29, 7.0 km 02:07 0.5 km +12/-61 m 14.1 km/h 68.5%
11:32, 7.5 km 02:31 0.5 km +96/ 11.8 km/h 60.1%
11:34, 8.0 km 02:35 0.5 km +148/ 11.6 km/h 57.9%
11:37, 8.5 km 02:33 0.5 km +49/-21 m 11.7 km/h 56.7%
11:39, 9.0 km 01:14 0.5 km -64 m 23.8 km/h 67.4%
11:40, 9.5 km 58 0.5 km -79 m 31.0 km/h 69.1%
11:41, 10.0 km 01:05 0.5 km -51 m 27.0 km/h 66.3%
11:43, 10.5 km 01:00 0.5 km -67 m 29.8 km/h 69.1%
11:44, 11.0 km 03:02 0.5 km +81/-10 m 9.7 km/h 61.2%
11:47, 11.5 km 02:33 0.5 km +133/ 11.7 km/h 57.9%
11:49, 12.0 km 03:47 0.5 km +93/-6 m 7.9 km/h 56.2%
11:53, 12.5 km 01:14 0.5 km -62 m 24.0 km/h 64.6%
11:54, 13.0 km 01:05 0.5 km -76 m 27.5 km/h 68.0%
11:55, 13.5 km 01:19 0.5 km -55 m 22.4 km/h 66.3%
11:57, 14.0 km 01:19 0.5 km -52 m 22.4 km/h 65.2%
11:58, 14.5 km 03:04 0.5 km +36/-41 m 9.8 km/h 62.9%
12:01, 15.0 km 02:33 0.5 km +114/ 11.7 km/h 53.9%
12:03, 15.5 km 02:33 0.5 km +126/ 11.7 km/h 48.9%
12:06, 16.0 km 02:10 0.5 km +29/-42 m 13.9 km/h 53.9%
12:08, 16.5 km 01:17 0.5 km -69 m 22.8 km/h 63.5%
12:09, 17.0 km 57 0.5 km -72 m 31.1 km/h 66.9%
12:10, 17.5 km 01:07 0.5 km -49 m 26.4 km/h 64.6%
12:12, 18.0 km 02:24 0.5 km +5/-70 m 12.4 km/h 66.3%
12:14, 18.5 km 02:30 0.5 km +93/ 11.9 km/h 55.1%
12:16, 19.0 km 02:35 0.5 km +148/ 11.5 km/h 48.3%
12:19, 19.5 km 03:04 0.5 km +57/-16 m 9.8 km/h 50%
12:22, 20.0 km 01:00 0.5 km -62 m 29.2 km/h 62.9%
12:23, 20.5 km 51 0.5 km -81 m 35.1 km/h 65.2%
12:24, 21.0 km 01:01 0.5 km -50 m 28.6 km/h 62.4%
12:25, 21.5 km 01:02 0.5 km -72 m 29.2 km/h 62.9%
12:26, 22.0 km 02:56 0.5 km +75/-13 m 10.0 km/h 57.3%
12:29, 22.5 km 02:33 0.5 km +129/ 11.7 km/h 47.8%
12:31, 23.0 km 02:58 0.5 km +102/-2 m 10.1 km/h 44.4%
12:34, 23.5 km 01:01 0.5 km -64 m 29.1 km/h 60.1%
12:35, 24.0 km 58 0.5 km -77 m 30.6 km/h 67.4%
12:36, 24.5 km 50 0.5 km -62 m 35.3 km/h 65.7%
12:37, 25.0 km 01:13 0.5 km -57 m 24.5 km/h 64.6%
12:38, 25.5 km 02:12 0.5 km +41/-33 m 13.3 km/h 62.9%
12:41, 26.0 km 02:31 0.5 km +114/ 11.8 km/h 54.5%
12:43, 26.5 km 02:33 0.5 km +117/ 11.7 km/h 47.8%
12:46, 27.0 km 02:02 0.5 km +27/-39 m 14.7 km/h 53.9%
12:48, 27.5 km 59 0.5 km -80 m 30.0 km/h 62.9%
12:49, 28.0 km 49 0.5 km -64 m 36.0 km/h 64.6%
12:50, 28.5 km 01:10 0.5 km -47 m 25.2 km/h 61.2%
12:51, 29.0 km 01:42 0.5 km +12/-55 m 17.5 km/h 64.0%
12:52, 29.5 km 02:31 0.5 km +97/ 11.8 km/h 53.4%
12:55, 30.0 km 02:34 0.5 km +146/ 11.6 km/h 47.8%
12:58, 30.5 km 02:37 0.5 km +49/-30 m 11.5 km/h 48.3%
13:00, 31.0 km 01:00 0.5 km -67 m 29.4 km/h 41.0%
13:01, 31.5 km 49 0.5 km -79 m 36.6 km/h 62.4%
13:02, 32.0 km 58 0.5 km -47 m 29.9 km/h 60.1%
13:03, 32.5 km 54 0.5 km -78 m 32.7 km/h 61.8%
13:04, 33.0 km 02:57 0.5 km +88/-2 m 10.2 km/h 56.7%
13:07, 33.5 km 02:33 0.5 km +139/ 11.7 km/h 68.5%
13:09, 34.0 km 03:08 0.5 km +75/-13 m 9.6 km/h 56.7%
13:12, 34.5 km 01:05 0.5 km -64 m 27.0 km/h 60.1%
13:14, 35.0 km 01:14 0.5 km -70 m 24.4 km/h 57.3%
13:15, 35.5 km 46 0.5 km -55 m 37.7 km/h 66.9%
13:16, 36.0 km 01:35 0.5 km -50 m 18.7 km/h 65.7%
13:17, 36.5 km 02:16 0.5 km +32/-45 m 13.1 km/h 66.3%
13:19, 37.0 km 02:32 0.5 km +111/ 11.8 km/h 57.9%
13:22, 37.5 km 02:33 0.5 km +130/ 11.7 km/h 53.4%
13:24, 38.0 km 03:02 0.5 km +30/-38 m 9.9 km/h 56.2%
13:28, 38.5 km 01:17 0.5 km -67 m 23.1 km/h 66.3%
13:29, 39.0 km 57 0.5 km -72 m 31.4 km/h 69.7%
13:30, 39.5 km 01:03 0.5 km -43 m 27.7 km/h 66.9%
13:31, 40.0 km 01:13 0.5 km -68 m 24.4 km/h 67.4%
13:32, 40.5 km 04:41 0.5 km +72/-11 m 6.3 km/h 59.6%
13:37, 41.0 km 02:33 0.5 km +131/ 11.7 km/h 53.4%
13:39, 41.5 km 03:49 0.5 km +99/-3 m 7.8 km/h 50.6%
13:43, 42.0 km 01:11 0.5 km -65 m 25.0 km/h 61.2%
13:44, 42.5 km 01:32 0.5 km -72 m 19.4 km/h 67.4%
13:46, 43.0 km 51 0.5 km -63 m 34.7 km/h 66.3%
13:47, 43.5 km 01:16 0.5 km -50 m 23.4 km/h 65.7%
13:48, 44.0 km 02:00 0.5 km +30/-48 m 14.8 km/h 65.2%
13:50, 44.5 km 02:31 0.5 km +109/ 11.8 km/h 55.6%
13:52, 45.0 km 02:34 0.5 km +131/ 11.6 km/h 52.8%
13:55, 45.5 km 02:21 0.5 km +30/-38 m 12.8 km/h 57.3%
13:57, 46.0 km 01:28 0.5 km -65 m 20.1 km/h 64.0%
13:59, 46.5 km 01:01 0.5 km -72 m 29.2 km/h 69.1%
14:00, 47.0 km 01:01 0.5 km -47 m 28.8 km/h 64.6%
14:01, 47.5 km 01:02 0.5 km -77 m 28.6 km/h 62.9%
14:02, 48.0 km 02:45 0.5 km +87/-2 m 10.8 km/h 59.6%
14:05, 48.5 km 02:33 0.5 km +138/ 11.7 km/h 54.5%
14:07, 49.0 km 02:50 0.5 km +81/-11 m 10.5 km/h 53.9%
14:10, 49.5 km 01:19 0.5 km -56 m 22.5 km/h 64.6%
14:11, 50.0 km 01:18 0.5 km -69 m 23.0 km/h 70.8%
14:13, 50.5 km 48 0.5 km -61 m 36.5 km/h 68.5%
14:13, 51.0 km 01:15 0.5 km -53 m 23.8 km/h 66.9%
14:15, 51.5 km 07:01 0.3 km -38 m 2.4 km/h 62.4%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 1 hour 45 minutes 32 seconds 53.5%
1 (60% - 72%) 1 hour 40 minutes 16 seconds 50.8%
2 (72% - 82%) 1 minute 17 seconds 0.7%
3 (82% - 87%) 11 seconds 0.1%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Speed distribution

Name Start Length Ascent % Duration Speed Est power W/kg VAM Category Avg HR
0.1 km 1.4 km 304 m 22.4 % 06:57 11.7 km/h 340.9 W 9.7 W/kg 2631
3
52.8%
3.8 km 1.4 km 309 m 22.5 % 06:58 11.8 km/h 345.3 W 9.8 W/kg 2665
3
57.9%
7.4 km 1.4 km 307 m 22.5 % 07:06 11.5 km/h 336.3 W 9.5 W/kg 2598
3
57.3%
11.1 km 1.4 km 309 m 22.6 % 07:05 11.6 km/h 339.2 W 9.6 W/kg 2621
3
56.7%
14.8 km 1.4 km 306 m 22.3 % 06:59 11.8 km/h 341.9 W 9.7 W/kg 2638
3
52.2%
18.5 km 1.4 km 306 m 22.4 % 06:53 11.9 km/h 345.8 W 9.8 W/kg 2667
3
50%
22.1 km 1.4 km 308 m 22.6 % 06:53 11.9 km/h 347.9 W 9.9 W/kg 2685
3
47.8%
25.8 km 1.4 km 302 m 22.1 % 06:53 11.9 km/h 341.9 W 9.7 W/kg 2636
3
52.2%
29.4 km 1.4 km 307 m 22.5 % 06:55 11.9 km/h 345.8 W 9.8 W/kg 2668
3
50%
33.0 km 1.4 km 304 m 22.4 % 06:53 11.9 km/h 344.4 W 9.8 W/kg 2657
3
56.7%
36.8 km 1.4 km 306 m 22.3 % 07:00 11.8 km/h 340.8 W 9.7 W/kg 2630
3
55.1%
40.6 km 1.4 km 303 m 22.1 % 06:59 11.8 km/h 337.8 W 9.6 W/kg 2605
3
51.7%
44.3 km 1.4 km 304 m 22.3 % 07:01 11.7 km/h 337.0 W 9.5 W/kg 2601
3
55.1%
48.0 km 1.4 km 308 m 22.8 % 06:53 11.8 km/h 348.5 W 9.9 W/kg 2692
3
55.1%
Zoom Duration Speed Start Length Elevation
5 seconds 46.8 km/h 32.7 km 63 m +0 / -10 m
10 seconds 44.7 km/h 35.6 km 123 m +0 / -16 m
30 seconds 40.8 km/h 35.6 km 336 m +0 / -42 m
1 minute 37.8 km/h 31.6 km 639 m +0 / -91 m
4 minutes 32.1 km/h 30.8 km 2171 m +0 / -302 m
5 minutes 27.1 km/h 30.8 km 2292 m +11 / -309 m
10 minutes 19.4 km/h 30.8 km 3274 m +256 / -309 m
20 minutes 19.0 km/h 27.1 km 6414 m +407 / -604 m
30 minutes 18.8 km/h 19.8 km 9563 m +611 / -901 m
1 hour 17.4 km/h 19.8 km 17.6 km +1357 / -1521 m