Avg HR
130 BPM , 73.0%
Max HR
153 BPM , 86.0%
Route
Fourtrack alpint 2020 #5: Teknikkterping i trafikk
Distance
13.1 km
Ascent
1011 m (77.1 m/km)
Descent
973 m
Min altitude
203 m
Max altitude
327 m
Start time
3 p.m.
Date
March 10, 2020
Max Speed
25.5 km/h
Calories
388 kcal (0.0 kg bodyfat)

Fourtrack alpint Vassfjellet med ADR.
3C, overskya/flatt lys, 5-6m/s vind, men grunna vindretning ikkje merkbart. Mjukt og oppkøyrd.

2x30min
1x20min
1x10min
5-6min pause ved benk

Starta med ein runde frå første avsats - blei då stressa av trafikk, flatt lys og oppkøyrd løype.
Gjekk høgare opp i bakken neste gong, då fekk eg litt meir ro og kom inn i ting.
Fokuserte på å øve meg på å setje skrensande svingar for å ta ned fart umiddelbart.
Lukkast ganske bra med dette, men svei av litt energi på det.
Vesentleg mykje enklare mot venstre enn mot høgre. Eg stolar generelt meir på høgrebeinet/høgrekneet enn venstrekneet.
Ting blir noko meir utfordrande når venstrebein styrer ytterski. Skummelt/antydningar til ubehag/ustabilitet i kne, særleg når eg blir sliten.
Må truleg akseptere å ha meir nøytral vektfordeling i høgresvingar for å avlaste venstrebeinet.

Prøvde også litt på å begrense krykkeskibruk, men dette var vanskeleg på dette føret. Klarte enkelte svingar, men merka etter kvart som tempoet auka at eg kom lenger og lenger bakpå. Er avhengig av å bruke krykkeski for å våge å lene meg langt nok fram til å setje svingar.

Merkar etter kvart som eg blir sliten at eg generelt sleng litt meir med innerski, særleg når dette er venstrebein. Fekk også tilbakemelding frå ADR at eg held krykkeski breiare og breiare, særleg høgre. Må vere bevisst dette og tvinge meg til å korrigere det.

Hadde ein del episodar med trafikk der eg både opplevde meistring ved at eg klarte å bremse kontrollert og der eg sleit meg ut ved å presse mot skia utan å lukkast å bremse eller korrigere retning signifikant. Var likevel ingen skumle episodar i seg sjølv, eg hadde god klaring ved alle høve.

Hadde eigentleg planlagt fire bolkar rundt 20-30min, men merka på første køyring i fjerde bolk at det plutseleg var tomt. Trafikk, dårleg lys og tom kropp gjorde at det var fornuftig å gi seg.

Litt lause støvlar i starten av økta, stramma dei til utover i økta, men måtte nok betale litt for å ha køyrd med lause støvlar i starten. Var sliten i beina.

Ubehag i leggar/anklar etter økt, påverka ikkje avslutninga av økta. Gav meg fordi eg var generelt tom og sleit teknisk.

Pulsmåling adekvat, nokre pulsdropp i pausar.
Grei pulsstiging i kvar køyring, men merkar at eg ikkje er veldig andpusten likevel. Stor forbetring frå i fjor.

Aerobic T/E: 3,3.
Respirasjonsrate: avg. 30brpm, max. 38brpm.


Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Fourtrack alpint Vassfjellet med ADR.
  3C, overskya/flatt lys, 5-6m/s vind, men grunna vindretning ikkje merkbart. Mjukt og oppkøyrd.

  2x30min
  1x20min
  1x10min
  5-6min pause ved benk

  Starta med ein runde frå første avsats - blei då stressa av trafikk, flatt lys og oppkøyrd løype.
  Gjekk høgare opp i bakken neste gong, då fekk eg litt meir ro og kom inn i ting.
  Fokuserte på å øve meg på å setje skrensande svingar for å ta ned fart umiddelbart.
  Lukkast ganske bra med dette, men svei av litt energi på det.
  Vesentleg mykje enklare mot venstre enn mot høgre. Eg stolar generelt meir på høgrebeinet/høgrekneet enn venstrekneet.
  Ting blir noko meir utfordrande når venstrebein styrer ytterski. Skummelt/antydningar til ubehag/ustabilitet i kne, særleg når eg blir sliten.
  Må truleg akseptere å ha meir nøytral vektfordeling i høgresvingar for å avlaste venstrebeinet.

  Prøvde også litt på å begrense krykkeskibruk, men dette var vanskeleg på dette føret. Klarte enkelte svingar, men merka etter kvart som tempoet auka at eg kom lenger og lenger bakpå. Er avhengig av å bruke krykkeski for å våge å lene meg langt nok fram til å setje svingar.

  Merkar etter kvart som eg blir sliten at eg generelt sleng litt meir med innerski, særleg når dette er venstrebein. Fekk også tilbakemelding frå ADR at eg held krykkeski breiare og breiare, særleg høgre. Må vere bevisst dette og tvinge meg til å korrigere det.

  Hadde ein del episodar med trafikk der eg både opplevde meistring ved at eg klarte å bremse kontrollert og der eg sleit meg ut ved å presse mot skia utan å lukkast å bremse eller korrigere retning signifikant. Var likevel ingen skumle episodar i seg sjølv, eg hadde god klaring ved alle høve.

  Hadde eigentleg planlagt fire bolkar rundt 20-30min, men merka på første køyring i fjerde bolk at det plutseleg var tomt. Trafikk, dårleg lys og tom kropp gjorde at det var fornuftig å gi seg.

  Litt lause støvlar i starten av økta, stramma dei til utover i økta, men måtte nok betale litt for å ha køyrd med lause støvlar i starten. Var sliten i beina.

  Ubehag i leggar/anklar etter økt, påverka ikkje avslutninga av økta. Gav meg fordi eg var generelt tom og sleit teknisk.

  Pulsmåling adekvat, nokre pulsdropp i pausar.
  Grei pulsstiging i kvar køyring, men merkar at eg ikkje er veldig andpusten likevel. Stor forbetring frå i fjor.

  Aerobic T/E: 3,3.
  Respirasjonsrate: avg. 30brpm, max. 38brpm.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Lengd Elevation Fart Puls
15:00, 0.0 km 09:47 0.5 km +46/-19 m 3.1 km/h 70.8%
15:10, 0.5 km 04:07 0.5 km +57/-20 m 7.2 km/h 74.2%
15:14, 1.0 km 04:09 0.5 km +25/-51 m 7.2 km/h 76.4%
15:18, 1.5 km 03:28 0.5 km +37/-34 m 8.6 km/h 80.3%
15:22, 2.0 km 03:36 0.5 km +48/-36 m 8.3 km/h 76.4%
15:25, 2.5 km 02:57 0.5 km +14/-43 m 10.1 km/h 82.0%
15:28, 3.0 km 04:19 0.5 km +70/-21 m 6.9 km/h 73.0%
15:33, 3.5 km 07:23 0.5 km +1/-65 m 4.1 km/h 73.0%
15:40, 4.0 km 05:01 0.5 km +78/ 6.0 km/h 71.3%
15:45, 4.5 km 03:25 0.5 km +3/-59 m 8.7 km/h 75.3%
15:48, 5.0 km 04:04 0.5 km +57/-18 m 7.4 km/h 74.2%
15:52, 5.5 km 03:23 0.5 km +26/-50 m 8.8 km/h 74.2%
15:56, 6.0 km 03:39 0.5 km +44/-30 m 8.2 km/h 77.0%
15:59, 6.5 km 03:30 0.5 km +42/-44 m 8.6 km/h 73.0%
16:03, 7.0 km 03:12 0.5 km +29/-40 m 9.3 km/h 77.5%
16:06, 7.5 km 03:53 0.5 km +55/-27 m 7.7 km/h 71.9%
16:10, 8.0 km 07:03 0.5 km +4/-58 m 4.2 km/h 68.5%
16:17, 8.5 km 05:14 0.5 km +90/-6 m 5.7 km/h 70.2%
16:22, 9.0 km 02:09 0.5 km -65 m 13.8 km/h 77.5%
16:24, 9.5 km 04:17 0.5 km +68/-13 m 7.0 km/h 72.5%
16:29, 10.0 km 03:22 0.5 km +20/-58 m 8.9 km/h 72.5%
16:32, 10.5 km 04:10 0.5 km +40/-26 m 7.1 km/h 74.2%
16:36, 11.0 km 03:51 0.5 km +47/-41 m 7.8 km/h 71.9%
16:40, 11.5 km 08:14 0.5 km +7/-50 m 3.6 km/h 69.7%
16:48, 12.0 km 04:48 0.5 km +94/-14 m 6.2 km/h 67.4%
16:53, 12.5 km 02:55 0.5 km -61 m 10.3 km/h 79.2%
16:56, 13.0 km 02:28 0.1 km +1/-10 m 2.6 km/h 73.6%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 2 minutes 22 seconds 2.0%
1 (60% - 72%) 54 minutes 23 seconds 45.9%
2 (72% - 82%) 50 minutes 29 seconds 42.6%
3 (82% - 87%) 11 minutes 10 seconds 9.4%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Speed distribution

Name Start Length Ascent % Duration Speed Est power W/kg VAM Category Avg HR
0.7 km 0.4 km 81 m 20.7 % 03:59 5.9 km/h 155.9 W 4.4 W/kg
4
71.3%
1.8 km 0.4 km 86 m 20.4 % 03:53 6.5 km/h 170.1 W 4.8 W/kg
4
74.7%
3.0 km 0.4 km 77 m 21.4 % 03:23 6.4 km/h 175.4 W 5.0 W/kg
5
72.5%
4.1 km 0.4 km 70 m 19.2 % 03:26 6.4 km/h 157.3 W 4.5 W/kg
5
69.1%
5.2 km 0.4 km 82 m 19.1 % 04:20 6.0 km/h 146.2 W 4.1 W/kg
4
70.2%
6.3 km 0.4 km 87 m 20.8 % 03:59 6.3 km/h 168.0 W 4.8 W/kg
4
71.9%
7.3 km 0.4 km 84 m 19.5 % 04:03 6.4 km/h 160.3 W 4.5 W/kg
4
70.8%
8.5 km 0.4 km 88 m 21.2 % 03:53 6.5 km/h 175.0 W 5.0 W/kg
4
69.1%
9.6 km 0.4 km 88 m 20.2 % 04:08 6.3 km/h 163.9 W 4.6 W/kg
4
69.1%
10.8 km 0.4 km 88 m 20.5 % 04:25 5.8 km/h 153.1 W 4.3 W/kg
4
69.7%
12.0 km 0.4 km 98 m 23.1 % 04:09 6.2 km/h 181.3 W 5.1 W/kg
4
67.4%
Zoom Duration Speed Start Length Elevation
5 seconds 24.6 km/h 8.2 km 26 m +0 / -3 m
10 seconds 23.3 km/h 7.0 km 64 m +0 / -10 m
30 seconds 19.8 km/h 6.9 km 163 m +0 / -25 m
1 minute 17.9 km/h 6.9 km 296 m +0 / -41 m
4 minutes 11.5 km/h 4.5 km 768 m +15 / -76 m
5 minutes 10.6 km/h 4.5 km 881 m +33 / -77 m
10 minutes 10.5 km/h 6.7 km 1743 m +85 / -168 m
20 minutes 9.1 km/h 4.5 km 3018 m +202 / -243 m
30 minutes 8.6 km/h 4.2 km 4287 m +322 / -330 m
1 hour 7.7 km/h 0.8 km 7699 m +582 / -584 m