Avg HR
105 BPM , 59.0%
Max HR
148 BPM , 83.1%
Start time
2:23 p.m.
Date
March 11, 2020
Calories
282 kcal (0.0 kg bodyfat)

Dragvoll idrettssenter med O.
Første økt i fjerde veke av femvekessyklus.
Litt omjustering, eg pressar ikkje maks i markløft, prioriterer benkpress.

Benkpress:
Plan: 6x3-5@106kg

Gjennomføring:
1x3@60kg
2x3@70kg
2x2@80kg
2x2@90kg
1x2@100kg
6x5@106kg
4min30s-5min pause

Oppvarming lett.
Arbeidssett overraskande greie.
Sleit litt første tre arbeidssett med balansen, overkropp rulla mot høgre og eg sleit med å halde i mot.
Løyste det frå fjerde sett av ved å justere grep etter første og andre repetisjon og rett og slett ta meg litt tid under settet til å løfte i perfekt balanse.
Var då nesten uproblematisk å løfte og eg kunne liggje med avslappa bein.
Måtte presse meg litt for femterepetisjon på dei siste setta, men hadde likevel ei kjensle av at det gjekk mykje betre enn sist.
Anslår RPE8,5 (dvs. 1,5-2repetisjonar i reserve).

Markløft:
Plan: 5x3@150kg . Skulle eigentleg vore tyngre, men grunna logistikk og totalbelastning valte eg å skalere ned her.

Gjennomføring:
3x3@100kg
2x2@120kg
2x2@140kg
3x5@150kg
3-4min pause

Oppvarming ok.
Valte å køyre tre sett med femmarar i staden for fem sett med trearar.
Heldt ok tempo og hadde mykje att etter sistesettet.

Tricepspress:
Plan: 5-6x57kg

Gjennomføring:
2x3@32kg
2x3@42kg
2x2@52kg
5x5@57kg
2min30s-3min pause

Gjekk veldig fint.
Kjente på femte arbeidssett at det byrja bli antydningar til grepskluss høgrehand.
Kunne pressa meir, men valte å gi meg i staden for å presse ut alt.
Triceps har fått rikeleg med stimuli i dag.

Kommentar til økt:
Knalløkt, gjekk ut av økta med ganske god kjensle. Var ikkje kokt, sjølv om eg hadde drøy benkpress-belastning.
Truleg redusert markløft som er ansvarleg for godkjensla. Dersom eg hadde køyrd markløft til maks hadde eg nok vore kokt.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Dragvoll idrettssenter med O.
  Første økt i fjerde veke av femvekessyklus.
  Litt omjustering, eg pressar ikkje maks i markløft, prioriterer benkpress.

  Benkpress:
  Plan: 6x3-5@106kg

  Gjennomføring:
  1x3@60kg
  2x3@70kg
  2x2@80kg
  2x2@90kg
  1x2@100kg
  6x5@106kg
  4min30s-5min pause

  Oppvarming lett.
  Arbeidssett overraskande greie.
  Sleit litt første tre arbeidssett med balansen, overkropp rulla mot høgre og eg sleit med å halde i mot.
  Løyste det frå fjerde sett av ved å justere grep etter første og andre repetisjon og rett og slett ta meg litt tid under settet til å løfte i perfekt balanse.
  Var då nesten uproblematisk å løfte og eg kunne liggje med avslappa bein.
  Måtte presse meg litt for femterepetisjon på dei siste setta, men hadde likevel ei kjensle av at det gjekk mykje betre enn sist.
  Anslår RPE8,5 (dvs. 1,5-2repetisjonar i reserve).

  Markløft:
  Plan: 5x3@150kg . Skulle eigentleg vore tyngre, men grunna logistikk og totalbelastning valte eg å skalere ned her.

  Gjennomføring:
  3x3@100kg
  2x2@120kg
  2x2@140kg
  3x5@150kg
  3-4min pause

  Oppvarming ok.
  Valte å køyre tre sett med femmarar i staden for fem sett med trearar.
  Heldt ok tempo og hadde mykje att etter sistesettet.

  Tricepspress:
  Plan: 5-6x57kg

  Gjennomføring:
  2x3@32kg
  2x3@42kg
  2x2@52kg
  5x5@57kg
  2min30s-3min pause

  Gjekk veldig fint.
  Kjente på femte arbeidssett at det byrja bli antydningar til grepskluss høgrehand.
  Kunne pressa meir, men valte å gi meg i staden for å presse ut alt.
  Triceps har fått rikeleg med stimuli i dag.

  Kommentar til økt:
  Knalløkt, gjekk ut av økta med ganske god kjensle. Var ikkje kokt, sjølv om eg hadde drøy benkpress-belastning.
  Truleg redusert markløft som er ansvarleg for godkjensla. Dersom eg hadde køyrd markløft til maks hadde eg nok vore kokt.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Puls
14:23, 0 km 01:51:29 59.6%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 52 minutes 56 seconds 47.5%
1 (60% - 72%) 55 minutes 30 seconds 49.8%
2 (72% - 82%) 2 minutes 57 seconds 2.6%
3 (82% - 87%) 7 seconds 0.1%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Zoom Duration Speed Start Length