Avg HR
99 BPM , 55.6%
Max HR
128 BPM , 71.9%
Start time
8:35 a.m.
Date
May 19, 2020
Calories
205 kcal (0.0 kg bodyfat)

Styrke Skansen med ADR.

Knebøy:
Plan: 3-6x5@150kg

Gjennomføring:
2x3@80kg
2x3@100kg
2x3@120kg
1x3@140kg
1x2@140kg
4x5@150kg
4-5min pause

Litt tung start og litt teknikkluss gjorde at eg køyrde trearar til og med første sett på 140kg.
Ting kjentest tungt ut der, men første arbeidssett kjentest greitt ut likevel.

Grei gjennomføring på arbeidssetta.
Trefte betre og betre på teknikken.

Benkpress:
Plan: 6-8x2-3@100kg

Gjennomføring:
1x3@60kg
2x3@70kg
2x2@80kg
2x2@90kg
8x2@95kg
3min pause

Plan var teknikkterping for å bli trygg på startposisjon og førsteløft på tunge sett.
Kjente ved passering 80kg at 100kg nok ville vere i overkant for å få terpa på dette.
Gjekk difor ned til 95kg på arbeidssett.
Dette viste seg å vere veldig lurt.
Brukte tre-fire sett på å bli trygg på startposisjon.
Utforska deretter mekanismane som gjer at eg har ulik høgde på stang undervegs i løfta.
Konklusjon synest å vere at utgangsposisjonen min er med lågare høgrehand enn venstrehand (på grunn av overkropp).
Eg heng difor naturleg etter med høgrearm dersom eg løftar "likt".
Dersom eg kompenserer slik at eg løftar stanga beint så maksar eg ut høgrearm før venstrearm, slik at stang blir skeiv att på toppen av løftet.
ADR observerte at eg iallfall på 95kg kompenserte for ulik funksjonell armlengde ved å vri høgre handledd litt slik at eg stel litt høgde der.
Eg kan då ende opp med å låse ut med stang beint.

Utfordringa blir om dette er gjennomførbart på tyngre vekter. Eg mistenkjer at det ikkje er det.
Dette er eigentleg ikkje noko problem i seg sjølv, eg må berre akseptere at overkropp er skeiv.
Eg må fokusere på å kunne løfte i balanse og å løfte trygt.

Dei tre siste setta gjekk veldig fint. Eg var då heilt trygg på startposisjon og kunne fokusere på og analysere ulikskapar i armane ved løft.
Veldig lærerikt.

Etter åtte sett var eg rett nok litt tom. Uaktuelt å køyre fleire sett, eg ville då truleg ha tapt mykje teknikk.


Kommentar til økt:
Veldig grei knebøy og lærerik teknikkterping benkpress.

Loading graph...


spinner
Loading selection information...
 • m
 • m
 • BPM
 • BPM
 • BPM
 • deg
 • VAM
 • km/h
 • km/h
 • km/h
 • RPM
 • RPM
 • RPM
 • W
 • W
 • W
 • W
 • W
 • vegard writes:

  Styrke Skansen med ADR.

  Knebøy:
  Plan: 3-6x5@150kg

  Gjennomføring:
  2x3@80kg
  2x3@100kg
  2x3@120kg
  1x3@140kg
  1x2@140kg
  4x5@150kg
  4-5min pause

  Litt tung start og litt teknikkluss gjorde at eg køyrde trearar til og med første sett på 140kg.
  Ting kjentest tungt ut der, men første arbeidssett kjentest greitt ut likevel.

  Grei gjennomføring på arbeidssetta.
  Trefte betre og betre på teknikken.

  Benkpress:
  Plan: 6-8x2-3@100kg

  Gjennomføring:
  1x3@60kg
  2x3@70kg
  2x2@80kg
  2x2@90kg
  8x2@95kg
  3min pause

  Plan var teknikkterping for å bli trygg på startposisjon og førsteløft på tunge sett.
  Kjente ved passering 80kg at 100kg nok ville vere i overkant for å få terpa på dette.
  Gjekk difor ned til 95kg på arbeidssett.
  Dette viste seg å vere veldig lurt.
  Brukte tre-fire sett på å bli trygg på startposisjon.
  Utforska deretter mekanismane som gjer at eg har ulik høgde på stang undervegs i løfta.
  Konklusjon synest å vere at utgangsposisjonen min er med lågare høgrehand enn venstrehand (på grunn av overkropp).
  Eg heng difor naturleg etter med høgrearm dersom eg løftar "likt".
  Dersom eg kompenserer slik at eg løftar stanga beint så maksar eg ut høgrearm før venstrearm, slik at stang blir skeiv att på toppen av løftet.
  ADR observerte at eg iallfall på 95kg kompenserte for ulik funksjonell armlengde ved å vri høgre handledd litt slik at eg stel litt høgde der.
  Eg kan då ende opp med å låse ut med stang beint.

  Utfordringa blir om dette er gjennomførbart på tyngre vekter. Eg mistenkjer at det ikkje er det.
  Dette er eigentleg ikkje noko problem i seg sjølv, eg må berre akseptere at overkropp er skeiv.
  Eg må fokusere på å kunne løfte i balanse og å løfte trygt.

  Dei tre siste setta gjekk veldig fint. Eg var då heilt trygg på startposisjon og kunne fokusere på og analysere ulikskapar i armane ved løft.
  Veldig lærerikt.

  Etter åtte sett var eg rett nok litt tom. Uaktuelt å køyre fleire sett, eg ville då truleg ha tapt mykje teknikk.

  Kommentar til økt:
  Veldig grei knebøy og lærerik teknikkterping benkpress.


Login (or Sign Up) to leave a comment
Zoom Start Tid Puls
08:35, 0 km 01:23:04 55.6%

Time in HR zones

Zone Duration %
0 (0% - 60%) 1 hour 8 minutes 23 seconds 82.3%
1 (60% - 72%) 14 minutes 42 seconds 17.7%

Percentage of time spent in different HR, colored by zones

Zoom Duration Speed Start Length