Namn Lengd Stigning Tid Fart Puls kcal xPower
Cycling Onarheim

882 kcal,   mai 9, 2018

71,4 km 943 m 3h 3m 45s 25,7 km/t 158 Slag/m 882 kcal
Cycling Onarheim

377 kcal,   mai 3, 2018

25,0 km 192 m 58m 50s 27,5 km/t 118 Slag/m 377 kcal
Cycling Onarheim

706 kcal,   april 30, 2018

42,9 km 521 m 1h 44m 31s 24,6 km/t 151 Slag/m 706 kcal
Cycling Onarheim

612 kcal,   april 29, 2018

67,4 km 721 m 2h 40m 43s 25,2 km/t 123 Slag/m 612 kcal
Cycling Onarheim

1299 kcal,   april 14, 2018

43,0 km 493 m 1h 44m 2s 24,8 km/t 146 Slag/m 1299 kcal
Mountain bike Søndagstur på ein onsdag

1537 kcal,   nov. 29, 2017

38,1 km 453 m 2h 37m 25s 14,5 km/t 1537 kcal
Mountain bike Onarheim

983 kcal,   nov. 11, 2017

26,9 km 222 m 1h 47m 16s 15,0 km/t 983 kcal
Cycling Onarheim

1192 kcal,   nov. 9, 2017

25,6 km 415 m 1h 52m 35s 13,6 km/t 1192 kcal
Cycling Tur med kristoffer

1178 kcal,   juli 23, 2013

31,5 km 207 m 1h 29m 21,2 km/t 152 Slag/m 1178 kcal
Cycling 2xVondt

497 kcal,   juli 11, 2013

13,2 km 152 m 34m 32s 23,0 km/t 158 Slag/m 497 kcal
Cycling Onarheim

1058 kcal,   juni 16, 2013

28,4 km 191 m 1h 10m 28s 24,2 km/t 162 Slag/m 1058 kcal
Cycling 1x4

329 kcal,   juni 9, 2013

8,4 km 89 m 27m 30s 18,3 km/t 140 Slag/m 329 kcal
Cycling Will it float

533 kcal,   mai 19, 2013

14,2 km 139 m 39m 37s 21,4 km/t 153 Slag/m 533 kcal
Hike Norefjell

986 kcal,   okt. 28, 2012

5,3 km 492 m 1h 46m 25s 3,0 km/t 142 Slag/m 986 kcal
Mountain bike Onarheimslio

942 kcal,   okt. 16, 2012

21,9 km 401 m 1h 36m 19s 13,7 km/t 136 Slag/m 942 kcal
Mountain bike Handelandsdalen + Sandvoll

1260 kcal,   okt. 14, 2012

37,0 km 463 m 2h 6m 51s 17,5 km/t 142 Slag/m 1260 kcal
Mountain bike Valedalen

1083 kcal,   okt. 13, 2012

24,4 km 556 m 1h 31m 43s 16,0 km/t 149 Slag/m 1083 kcal
Mountain bike Valedalen fotosafari

1136 kcal,   okt. 11, 2012

25,8 km 579 m 1h 40m 45s 15,4 km/t 150 Slag/m 1136 kcal
Cycling Onarheim

548 kcal,   okt. 4, 2012

13,5 km 119 m 38m 30s 21,1 km/t 548 kcal
Hike Pico van Cube

708 kcal,   sep. 25, 2012

4,3 km 767 m 2h 35m 52s 1,6 km/t 708 kcal
meir...