Angelltrøa - Hommelvika, med diverse avstikkere, av Kent Rune Klungerbo
Du kan trykke i høgdeprofilen for å spole til det punktet

Angelltrøa - Hommelvika, med diverse avstikkere, av Kent Rune Klungerbo

Fart

Puls

Høgd


Fart

Puls

Høgd