Blood, sweat and tears - første tur på balanserulle, av Bjørn Knutsson
Du kan trykke i høgdeprofilen for å spole til det punktet

Blood, sweat and tears - første tur på balanserulle, av Bjørn Knutsson

Fart

Puls

Høgd


Fart

Puls

Høgd