Nedvarming, av vegard
Du kan trykke i høgdeprofilen for å spole til det punktet

Nedvarming, av vegard

Fart

Puls

Kadens

Høgd


Fart

Puls

Kadens

Høgd