Rullestolpigging 2018 #24: 5km + 2x1200m hardt, av vegard
Du kan trykke i høgdeprofilen for å spole til det punktet

Rullestolpigging 2018 #24: 5km + 2x1200m hardt, av vegard

Fart

Puls

Høgd


Fart

Puls

Høgd