Rullestolpigging 2018 #25: Dragvollrally med stavbrekk, av vegard
Du kan trykke i høgdeprofilen for å spole til det punktet

Rullestolpigging 2018 #25: Dragvollrally med stavbrekk, av vegard

Fart

Puls

Høgd


Fart

Puls

Høgd