Maksstyrke og tøying, av vegard
Du kan trykke i høgdeprofilen for å spole til det punktet

Maksstyrke og tøying, av vegard

Fart

Puls

Høgd


Fart

Puls

Høgd