Rullestolpigging 2018 #26: SpO2-test og hardintervall Øya, av vegard
Du kan trykke i høgdeprofilen for å spole til det punktet

Rullestolpigging 2018 #26: SpO2-test og hardintervall Øya, av vegard

Fart

Puls

Høgd


Fart

Puls

Høgd