Sunde, av christian
Du kan trykke i høgdeprofilen for å spole til det punktet

Sunde, av christian

Fart

Puls

Kadens

Høgd

Effekt


Fart

Puls

Kadens

Høgd

Effekt