Rullestolpigging 2018 #40: 15k (12x1200m) roleg, av vegard
Du kan trykke i høgdeprofilen for å spole til det punktet

Rullestolpigging 2018 #40: 15k (12x1200m) roleg, av vegard

Fart

Puls

Kadens

Høgd


Fart

Puls

Kadens

Høgd