30s sprint-intervall, av Kristian Berg
Du kan trykke i høgdeprofilen for å spole til det punktet

30s sprint-intervall, av Kristian Berg

Fart

Puls

Kadens

Høgd


Fart

Puls

Kadens

Høgd