Styrke: overkropp, av vegard
Du kan trykke i høgdeprofilen for å spole til det punktet

Styrke: overkropp, av vegard

Fart

Puls

Høgd


Fart

Puls

Høgd